Fredag ble det kjent at Tine må kutte 400 årsverk fordelt utover selskapet innen utgangen av 2021 og redusere kostnadene med èn milliard kroner. 

- Vi forstår at det er nødvendig for Tine å tilpasse seg den krevende markeds- og konkurransesituasjonen de nå befinner seg i, sier leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes.  

Det norske forbruket av melk faller, mens importen av ost og andre meierivarer øker. I tillegg må norsk melkeproduksjon tilpasse seg konsekvensene av et vedtak Stortinget gjorde i januar 2016.

- En sentral årsak til at dette er beslutningen om å fjerne støtten til eksport av Jarlsberg innen 2020. Politiske vedtak har konsekvenser for folk. Denne beslutningen rammer Tine og deres ansatte hardt og det går utover bøndene som produserer melka, sier Bartnes.  

Omlag sju prosent av melka som produseres i Norge, ca 100 millioner liter, benyttes i dag til Jarlsberg som eksporteres. Når eksportmuligheten i praksis forsvinner, reduseres også behovet for melk fra norske melkeprodusenter. Økt import av ost og andre meierivarer presser markedet ytterligere.

- Summen av dette blir et vesentlig mindre marked for norsk melk. Tilpasning til dette markedet vil redusere omfanget av norsk landbruk, med de følgene det gir for verdiskaping, arbeidsplasser og evnen til å bruke jordbruksarealene i hele Norge, sier Bartnes.