- Må tilpasse seg en vanskelig situasjon

Av Ole Marius Aune Sandmo,
  • Tips en venn om denne siden

Lars Petter Bartnes
Leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes.

Tine må kutte 400 årsverk.

Fredag ble det kjent at Tine må kutte 400 årsverk fordelt utover selskapet innen utgangen av 2021 og redusere kostnadene med èn milliard kroner. 

- Vi forstår at det er nødvendig for Tine å tilpasse seg den krevende markeds- og konkurransesituasjonen de nå befinner seg i, sier leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes.  

Det norske forbruket av melk faller, mens importen av ost og andre meierivarer øker. I tillegg må norsk melkeproduksjon tilpasse seg konsekvensene av et vedtak Stortinget gjorde i januar 2016.

- En sentral årsak til at dette er beslutningen om å fjerne støtten til eksport av Jarlsberg innen 2020. Politiske vedtak har konsekvenser for folk. Denne beslutningen rammer Tine og deres ansatte hardt og det går utover bøndene som produserer melka, sier Bartnes.  

Omlag sju prosent av melka som produseres i Norge, ca 100 millioner liter, benyttes i dag til Jarlsberg som eksporteres. Når eksportmuligheten i praksis forsvinner, reduseres også behovet for melk fra norske melkeprodusenter. Økt import av ost og andre meierivarer presser markedet ytterligere.

- Summen av dette blir et vesentlig mindre marked for norsk melk. Tilpasning til dette markedet vil redusere omfanget av norsk landbruk, med de følgene det gir for verdiskaping, arbeidsplasser og evnen til å bruke jordbruksarealene i hele Norge, sier Bartnes. 

5 fakta om kjøtt og klima

Klimadiskusjonen nærmer seg full forvirring og det er vanskelig å vite hva som er riktig. Her har vi samlet 5 fakta om kjøtt og klima.

Ulv, lovendring og Bernkonvensjonen

MDG frykter at et lovforslag som skal presisere adgangen til lisensjakt på rovdyr, kan føre til at Norge bryter internasjonale avtaler. Det er feil. Juridisk sjef og advokat i Norges Bondelag, Erlend Stabell Daling, forklarer.

Fakta og følelser om rovdyr

Syns du rovdyrsituasjonen kan være en kompleks og forvirrende sak? Vi har snakket med Erling-Aas eng, rovdyransvarlig i Norges Bondelag for å få litt mer oversikt.

Pelsdyr: Får full erstatning

Norges Bondelag og flere andre har arbeidet intenst for å få regjeringen til å skifte mening så de berørte bøndene skal få en rettferdig erstatning. Tirsdag kom avgjørelsen.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
04
mars

AU-møte

Landbrukets hus
Torsdag
05
mars

Fylkesårsmøte i Sogn og Fjordane

Skei Hotell
Fredag
06
mars

Fylkesårsmøte i Møre og Romsdal

Våre samarbeidspartnere