Må sikre lokalt eierskap til jorda og skogen

Publisert 22.08.2016
  • Tips en venn om denne siden

Norske landarealer vil få en viktigere rolle i framtidens økonomi. Verdiskapingen sikres best gjennom lokalt eierskap.

Lars Petter Bartnes holdt innlegg på seminaret "Jordbrukets og skogbrukets bidrag til det grønne skiftet" under Arendalsuka fredag. Foto: Karstein Brøndbo

Omstillingen fra en petroleumsbasert norsk økonomi til en økonomi som i større grad er basert på fornybare ressurser omtales ofte som det grønne skiftet. Hvordan jordbruket og skogbruket kan bidra til dette var tema for et seminarene under Arendalsuka. Leder i Norges Bondelag, Lars Petter Barntes, sa i sitt innlegg at han ikke er i tvil om at jordbruket har en rolle å spille. (Se hele innlegget i videovinduet nederst i artikkelen)

- Fotosyntesen, med sola som energikilde, vil være utgangspunktet for en framtidig norsk økonomi. Da er land og jord helt avgjørende. Flere ser nå også viktigheten av jordbruket når det kommer til å skape de framtidige verdiene, sa han.

Arealressursene blir bare viktigere

Klimaendringer og intensiv bruk har ført til at det allerede i dag er stort press på landarealene verden over.

- Befolkningen på jorda vokser og vi må produsere mer mat, samtidig som vi vet at noen av de mest produktive områdene nå er blitt mindre produktive som følge av blant annet mangel på vann. Overgangen fra svart til grønn karbon vil også bety at en større del av energien må hentes fra jorda og skogen. Dette vil øke presset på landarealene framover.

Dette vil også bidra til å øke viktigheten av våre landarealer som grunnlag for verdiskaping og velferd. Ved å kombinere «gammel» kunnskap om fotosyntesen, agronomi og dyrehold med ny kunnskap og teknologi kan nye muligheter skapes. I dag er om lag 70 prosent av det norske landarealet fordelt på rundt 180.000 landbrukseiendommer. Bartnes mener det desentraliserte eierskapet er løsningen også i framtiden.

- Eierskapet må forbli der ressursen befinner seg, slik at den verdiskapingen som ressursen danner grunnlaget for kan pløyes tilbake til lokalsamfunnene. Det er da vi skaper utvikling, sa han. 

Lær av oljen

Bartnes peker på viktigheten av en aktiv næringspolitikk som i framtiden kan sikre nasjonalt eierskap og verdiskaping fra ressursene i jorda og skogen.

- Bare se hva som ble gjort med petroleumsressursene. Her gikk myndighetene inn og sikret felleskapet eierskap , bygget kunnskap, utviklet teknologi og hadde eierskap til salgsleddet i verdikjeden.  Det var langsiktig god planlegging.

- Nå er det "gamle gode" ressurser som skal ha fornya effekt inn i økonomien og hvis vi ikke klarer å ta hele verdikjedetenkninga her, altså eierskap til ressursen, teknologien, kunnskapen og salgsleddet mister vi betydelig verdiskapingspotensiale. Det eierskapet bør så langt det er mulig være norsk og desentralisert til der ressursene ligger. 

Batnes viste også til for behovet for å satse på både store og små aktører, desentralisert forskning og langsiktige rammevilkår for investeringer for å kunne utløse framtidspotensialet i landbruket i en ny bioøkonomi. 

 

Lars Petter Bartnes

Jordbruket ber regjeringen om krisepakke

Tørken over store deler av Norge får store konsekvenser for norsk matproduksjon. Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag ber regjeringen om en foreløpig krisepakke for å berge mest mulig av norsk matforsyning.

Halmballer blir verdifullt fôr i år.

Formidling av halm og grovfôr

Felleskjøpet og TINE etablerer nå et felles fagteam for å håndtere henvendelsene i de ulike tjenestene for formidling av grovfôr. Her er en oversikt over hvem som formidler kjøp og salg av grovfôr og halm.

Illustrasjonsbilde gård

Generasjonsskifte på gården

Om sommeren, når yngre generasjoner er hjemme på ferie, blir ofte generasjonsskiftet på gården et diskusjonstema. Vi har samlet nyttig informasjon om odel og overtakelse.

Halmberging. Foto: Åsmund Langeland

Åtte tips om halmpressing

Treskinga er så vidt i gang, og kornbønder oppfordres til å ikke kutte halmen, slik at den kan brukes til fôr. Her er tips som får halmen fra jordet til fôrbrettet.

Landbrukspodden

Har du sjekka ut Landbrukspodden?

Har du lyst på litt landbrukspåfyll mens du ligger på stranda eller sitter på traktoren i sommer? Landbrukspodden er en podcast for deg som er interessert i landbruk, politikk og samfunn, produsert av Norsk Landbrukssamvirke og Norges Bondelag.

Illustrasjonsbilde landskap

Trenger du noen å snakke med?

Tørken og fôrkrisa gir hodebry og bekymringer for mange bønder. Norsk Landbruksrådgivning har rådgivere du kan ta kontakt med dersom bekymringene blir store og du trenger noen å snakke med.

Bartnes og Furuberg

Samordner arbeidet med tørke og fôrkrise

Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag har i dag blitt enige om å lage en felles kriseorganisering av arbeidet med tørke og fôrmangel, for å få en enda bedre kontakt med medlemmer og myndigheter.

Rundballing på Mustadseter

Viktig informasjon ved import av fôr

Fredag 13. juli åpnes det for tollfri import av høy og halm. Men import av fôr er ikke risikofritt, og og Mattilsynet er bekymra for smitte som kan følge med innførsel av grovfôr.

oppmøte kalnes

Møttes for å diskutere fôrsituasjonen

Flere hundre bønder var til stede på de første informasjonsmøtene Bondelaget og samvirkeorganisasjonene arrangererte i går. Det er planlagt flere møter utover uka.

Tørr åker

Beholder korntilskudd

Nå er høyeste prioritet for bønder i tørkeutsatte områder å sikre nok fôr til dyra. Da kan det komme godt med at LMD klargjør at korn som ikke treskes, men slås til grønnfôr vil beholde arealtilskudd som for korn.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere