- Lytt til hele næringa

Av Inger Johanne Sæterbakk,
  • Tips en venn om denne siden

Jon Georg Dale (FrP) ble i dag utnevnt til ny landbruks- og matminister. Norges Bondelag gratulerer Dale med den viktige jobben som statsråd med ansvar norsk matproduksjon.

- Vi er opptatt av å etablere en åpen og ærlig dialog med enhver landbruksminister, det vil også gjelde for han. Vårt ønske, og gode råd til den nye ministeren, er å bli kjent med og lytte til innspill fra hele det fantastiske mangfoldet vi har i norsk landbruk.  Det handler om ikke bare å lytte til de som allerede er enige med ham, sier leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes.

- Dale overtar nå styringa av ei viktig næring for det norske samfunnet. Landbruket produserer trygg mat av høy kvalitet til norske forbrukere, og næringa gir grunnlag for 90.000 norske arbeidsplasser og verdiskaping i nesten alle landets kommuner, sier han.

Dale overtar etter partikollega Sylvi Listhaug som har vært landbruks- og matminister i drøye to år. Bondelaget og vil så fort det lar seg gjøre invitere Dale til et møte.

- Vi ser fram til å bli kjent med hvilke tanker og visjoner Dale har for næringa. Samtidig tror vi ikke at statsrådsskiftet vil bety store endringer i den landbrukspolitikken som føres. Listhaug har arbeidet for å gjennomføre regjeringens landbrukspolitikk. Vi må forvente at oppgaven til Dale vil være den samme, sier Bartnes.

- Bondelaget vil legge til rette for at det skal være lønnsomt å produsere mat for alle bønder over hele landet, uansett geografi og størrelse. Det er ikke tvil om at samarbeidet med Listhaug på dette området har vært krevende.

 

Staten vant ulverettsaken

WWF fikk ikke medhold i at lisensjakta på ulv i vinter var ulovlig. – Vi er først og fremst lettet på vegne av folk som lever i områder med ulv og beitenæringen, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i Norges Bondelag. Bondelaget var partshjelp for Staten.

ulv, rovdyr

Advarer mot nedleggelse av rovviltnemnder

Et regjeringsoppnevnt ekspertutvalg anbefaler at dagens rovviltnemnder legges ned og at fylkeskommunen får makta over investeringstilskudd i landbruket. Bondelaget advarer mot forslagene.

Dette skjer i Norges Bondelag

Torsdag
31
Mai

Hvordan og hvorfor innføre biodiesel i norsk landbruk?

Park Inn Hotell, Gardermoen
Mandag
04
Juni

AU-møte

Scandic Lillehammer Hotel
Tirsdag
05
Juni

Styremøte og Representantskapsmøte

Scandic Lillehammer Hotel

Våre samarbeidspartnere