- Lytt til hele næringa

Av Inger Johanne Sæterbakk,
  • Tips en venn om denne siden

Jon Georg Dale (FrP) ble i dag utnevnt til ny landbruks- og matminister. Norges Bondelag gratulerer Dale med den viktige jobben som statsråd med ansvar norsk matproduksjon.

- Vi er opptatt av å etablere en åpen og ærlig dialog med enhver landbruksminister, det vil også gjelde for han. Vårt ønske, og gode råd til den nye ministeren, er å bli kjent med og lytte til innspill fra hele det fantastiske mangfoldet vi har i norsk landbruk.  Det handler om ikke bare å lytte til de som allerede er enige med ham, sier leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes.

- Dale overtar nå styringa av ei viktig næring for det norske samfunnet. Landbruket produserer trygg mat av høy kvalitet til norske forbrukere, og næringa gir grunnlag for 90.000 norske arbeidsplasser og verdiskaping i nesten alle landets kommuner, sier han.

Dale overtar etter partikollega Sylvi Listhaug som har vært landbruks- og matminister i drøye to år. Bondelaget og vil så fort det lar seg gjøre invitere Dale til et møte.

- Vi ser fram til å bli kjent med hvilke tanker og visjoner Dale har for næringa. Samtidig tror vi ikke at statsrådsskiftet vil bety store endringer i den landbrukspolitikken som føres. Listhaug har arbeidet for å gjennomføre regjeringens landbrukspolitikk. Vi må forvente at oppgaven til Dale vil være den samme, sier Bartnes.

- Bondelaget vil legge til rette for at det skal være lønnsomt å produsere mat for alle bønder over hele landet, uansett geografi og størrelse. Det er ikke tvil om at samarbeidet med Listhaug på dette området har vært krevende.

 

Svein Olav Thomassen og Kristina Hegge

To nye fylkesledere i Bondelaget

På fylkesårsmøtene i 2018 ble Kristina Hegge valgt som ny leder av Oppland Bondelag og Svein Olav Thommasen valgt som ny leder av Troms Bondelag.

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Dette skjer i Norges Bondelag

Torsdag
19
April

Styremøte

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte i BS (telefonstyremøte)

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere