Lokalmatsatsing for lokallag

Av Inger Johanne Sæterbakk,
  • Tips en venn om denne siden

Bondens marked

I samarbeid med Bondens marked Norge jobber Norges Bondelag med rekruttering av flere lokalmatprodusenter. Lokallaga kan nå få 10 000 kr til å jobbe med temaet.

I Stortingsmelding 31 (2014-15) «Garden som ressurs – marknaden som mål» slås det fast at målet er å øke omsetninga av lokalmat til 10 mrd. kroner innen 2025. Et av flere virkemidler for å nå dette målet er å mobiliseres flere lokalmatprodusenter. Den viktigste rekrutteringsbasen er dagens aktive bønder og de som skal rekrutteres inn i næringa, og derfor har faglagene en naturlig rolle i dette arbeidet. Norges Bondelag har derfor, sammen med Bondens marked Norge, satt i gang et rekrutteringsprosjekt der et av virkemidlene er å avholde temamøter om lokalmat.

Det er Norges Bondelags lokallag som velger om dere ønsker å ta del i prosjektet og stille som arrangør av et temamøte. De lokallaga som ønsker å delta, og setter lokalmat på årsplanen i løpet av 2017 eller 2018 får utbetalt kr 10 000,- fra prosjektet.

Programinnhold og tidspunkt avtales med Anita Natvik i Bondens marked.

Les mer om prosjektet på Bondens Markeds hjemmesider.

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Hjørundfjorden

Har utreda driftsvansketilskudd

Ei partsammensatt arbeidsgruppa har utreda hva som skal til for å innføre et driftsvansketilskudd, og hvilken funksjon det kan ha. I dag ble rapporten fra arbeidet lagt fram.

Illustrasjonsbilde ostedisk

Matkastelov feil løsning

- Bra initiativ, men feil løsning for å hindre matsvinn, sier lederen i Norges Bondelag til forslaget om egen matkastelov.

Dette skjer i Norges Bondelag

Mandag
19
Mars

Styremøte i BS

Landbrukets hus
Mandag
19
Mars

AU-møte

Landbrukets hus
Tirsdag
20
Mars

Styremøte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere