Lokalmatsatsing for lokallag

Av Inger Johanne Sæterbakk,
  • Tips en venn om denne siden

Bondens marked

I samarbeid med Bondens marked Norge jobber Norges Bondelag med rekruttering av flere lokalmatprodusenter. Lokallaga kan nå få 10 000 kr til å jobbe med temaet.

I Stortingsmelding 31 (2014-15) «Garden som ressurs – marknaden som mål» slås det fast at målet er å øke omsetninga av lokalmat til 10 mrd. kroner innen 2025. Et av flere virkemidler for å nå dette målet er å mobiliseres flere lokalmatprodusenter. Den viktigste rekrutteringsbasen er dagens aktive bønder og de som skal rekrutteres inn i næringa, og derfor har faglagene en naturlig rolle i dette arbeidet. Norges Bondelag har derfor, sammen med Bondens marked Norge, satt i gang et rekrutteringsprosjekt der et av virkemidlene er å avholde temamøter om lokalmat.

Det er Norges Bondelags lokallag som velger om dere ønsker å ta del i prosjektet og stille som arrangør av et temamøte. De lokallaga som ønsker å delta, og setter lokalmat på årsplanen i løpet av 2017 eller 2018 får utbetalt kr 10 000,- fra prosjektet.

Programinnhold og tidspunkt avtales med Anita Natvik i Bondens marked.

Les mer om prosjektet på Bondens Markeds hjemmesider.

Staten vant ulverettsaken

WWF fikk ikke medhold i at lisensjakta på ulv i vinter var ulovlig. – Vi er først og fremst lettet på vegne av folk som lever i områder med ulv og beitenæringen, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i Norges Bondelag. Bondelaget var partshjelp for Staten.

ulv, rovdyr

Advarer mot nedleggelse av rovviltnemnder

Et regjeringsoppnevnt ekspertutvalg anbefaler at dagens rovviltnemnder legges ned og at fylkeskommunen får makta over investeringstilskudd i landbruket. Bondelaget advarer mot forslagene.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
23
Mai

Styremøte i BS (telefonstyremøte)

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte

Landbrukets hus
Mandag
04
Juni

AU-møte

Scandic Lillehammer Hotel

Våre samarbeidspartnere