Lokallagsleder tilbyr stortingspolitiker sommerjobb

Av Amund Kind,
  • Tips en venn om denne siden

Dag Fredrik Eftedal, bonde og lokallagsleder, tar Jøran Rytman (Frp) på alvor og tilbyr jobb som matprodusent!

Stortingspolitikere blir ofte hengt ut som "broilere" hvis de har gått gradene direkte fra ungdomspolitikken og inn på Stortinget med lite erfaring fra "skikkelig" arbeid. Siden Storinget er stengt i 15 uker på sommeren valgte Jørun Rytman (FrP) å legge inn en sommerjobbsøknad i fredagens NA24. Også andre politikere skal i følge NA24 være villige til å jobbe gratis i sommer, for å se hvordan arbeidslivet fungerer utenfor Stortinget. Les saken her 

Dag Fredrik Eftedal (bildet) er aktiv grønnsaksbonde og lokallagsleder i Hedrum Bondelag. Da han snappet opp denne saken, valgte han å ta Rytman på alvor og har nå sendt han følgende svar:

Jeg så din annonse etter sommerjobb, og må si dette er et initiativ jeg liker.

Jeg driver en liten bedrift i enorm utvikling. Vi har som ambisjon og være blant de best drevne i vår bransje innen få år, og vi skal levere varer av høyeste kvalitet. Vi skal ikke lete etter problemer men løsninger.

Omsetningen har økt veldig de siste årene.  Denne utviklingen vil nok fortsette noen år til, men da ikke i like raskt tempo da vi ikke vil klare å opprettholde den høye kvaliteten ved for rask vekst. Veksten i seg selv er ikke mål om vi ikke klarer å bevare kvaliteten hele veien. Vi driver i en svært politisk næring, og er avhengig av tollvern for å kunne fortsette å bevare eksisterende arbeidsplasser i og rundt vår næring, og kanskje også skape nye arbeidsplasser.

Jeg må nok advare om at jeg personlig er ganske langt unna FRP, men kanskje kan jeg lære noe av deg og kanskje kan du lære noe av meg. Den største utfordringen for denne  jobbens del tror jeg kanskje er at vi befinner oss i Larvik, altså Vestfold, men om ønskelig kan vi tilby innlosjering.

Som du sikkert allerede har forstått driver jeg/vi et gårdsbruk. Her produseres det ca 2200 netto tonn gulrøtter 3600 tonn brutto, hvorav halvparten produseres nord for Oslo. Vi produserer ca 500 tonn poteter til Chips og skrelling, altså restaurantpoter, det blir også produsert ca 150 tonn korn. I tillegg kommer ved og snøbrøyting på vinterstid.

Hadde vært artig og spennende å fått hjelp av deg i en kortere periode! 

Mvh Dag Fredrik Eftedal, bonde i Hedrum


 

Støtter felling innenfor ulvesona

Rovviltnemndene i Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold går inn for å ta ut tre revirer innenfor ulvesona under vinterens lisensjakt. – Nemndene tar ansvar og følger opp Stortingets politikk, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i styret i Norges Bondelag.

Kornet tørker bort på Romerike.

For seint for kornet

Årets kornavling kan bli om lag halvparten av det normale, mens mye av graset fortsatt kan berges.

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere