Lokale protestaksjoner

Av Jon Gisle Vikan,
  • Tips en venn om denne siden

Over hele Sør-Trøndelag skjer det nå i helga lokale markeringer over misnøyen med regjeringens tilbud.

- Det er stor frutrasjon i hele organisasjonen - sier fylkesleder Lars Morten Rosmo - og regjeringen med Arbeiderpartiet i spissen svikter ikke bare landbruket med også den norske forbrukeren. Den nye landbruksmeldingen har mange gode målsettinger, blant annet høyere matproduksjon. Disse målsettingene er nå bare tomme ord.

- På Røros har vi markert vår protest mot regjeringens politikk - sier leder i Rørosbygdenes Bondelag Trond Langen  - bønder på Røros er lut lei av regjeringens overbud når det gjelder målsettinger, men de følger ikke opp med titlak som gjøre det mulig. Matproduksjon er for viktig til at det kan drives på dugnad -

Også Ørland Bondelag markeres sin misnøye med utplassering av rundballer. - Nå er det på tide at vi setter ned foten mot en utvikling i landbruket som ikke kan aksepteres - sier leder i Ørland Bondelag, Arne Hernes. - de lave inntektene i jordbruket gjør at vi ikke greier å oppfylle regjeringens mange ambisjoner på vegne av landbruket. Nå er nok nok! -

Ved Støren ligger det flere steder med rundballeprotester. - Vi er klare til mer kraftfulle aksjoner enn dette - sier leder i Sokndal Bondelag Frank Røym - dette er bare starten på vår demonstrasjon av bøndernes misnøye med den rødgrønner regjeringen med Jens Stoltenberg i spissen. -

Også i Selbu har lokallaget markert støtte med Bondelagets valg om og bryte årets jordbruksforhandlinger - Vi må markere verdien av norsk matproduksjon - sier leder i Selbu Bondelag - Karin Galåen - og jeg er svært skuffet over at regjeringen ikke i tilstrekkelig stor grad ønsker å prioritere matproduksjonen.

På Oppdal er skytset rettet mot landbruksminister Lars Peder Brekk. - Det er åpenbart at statsråden ahr et tungt ansvar for at partene er havnet i denne situasjonen - sier nestleder i Sør-Trøndelag Bondelag Arne Tilset fra Oppdal - men det er i første rekke hele regjeringens ansvar og Jens Stoltenberg sitter med det største ansvaret som leder av regjeringen -

Støtter felling innenfor ulvesona

Rovviltnemndene i Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold går inn for å ta ut tre revirer innenfor ulvesona under vinterens lisensjakt. – Nemndene tar ansvar og følger opp Stortingets politikk, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i styret i Norges Bondelag.

Kornet tørker bort på Romerike.

For seint for kornet

Årets kornavling kan bli om lag halvparten av det normale, mens mye av graset fortsatt kan berges.

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere