Lokale protestaksjoner

Av Jon Gisle Vikan,
  • Tips en venn om denne siden

Over hele Sør-Trøndelag skjer det nå i helga lokale markeringer over misnøyen med regjeringens tilbud.

- Det er stor frutrasjon i hele organisasjonen - sier fylkesleder Lars Morten Rosmo - og regjeringen med Arbeiderpartiet i spissen svikter ikke bare landbruket med også den norske forbrukeren. Den nye landbruksmeldingen har mange gode målsettinger, blant annet høyere matproduksjon. Disse målsettingene er nå bare tomme ord.

- På Røros har vi markert vår protest mot regjeringens politikk - sier leder i Rørosbygdenes Bondelag Trond Langen  - bønder på Røros er lut lei av regjeringens overbud når det gjelder målsettinger, men de følger ikke opp med titlak som gjøre det mulig. Matproduksjon er for viktig til at det kan drives på dugnad -

Også Ørland Bondelag markeres sin misnøye med utplassering av rundballer. - Nå er det på tide at vi setter ned foten mot en utvikling i landbruket som ikke kan aksepteres - sier leder i Ørland Bondelag, Arne Hernes. - de lave inntektene i jordbruket gjør at vi ikke greier å oppfylle regjeringens mange ambisjoner på vegne av landbruket. Nå er nok nok! -

Ved Støren ligger det flere steder med rundballeprotester. - Vi er klare til mer kraftfulle aksjoner enn dette - sier leder i Sokndal Bondelag Frank Røym - dette er bare starten på vår demonstrasjon av bøndernes misnøye med den rødgrønner regjeringen med Jens Stoltenberg i spissen. -

Også i Selbu har lokallaget markert støtte med Bondelagets valg om og bryte årets jordbruksforhandlinger - Vi må markere verdien av norsk matproduksjon - sier leder i Selbu Bondelag - Karin Galåen - og jeg er svært skuffet over at regjeringen ikke i tilstrekkelig stor grad ønsker å prioritere matproduksjonen.

På Oppdal er skytset rettet mot landbruksminister Lars Peder Brekk. - Det er åpenbart at statsråden ahr et tungt ansvar for at partene er havnet i denne situasjonen - sier nestleder i Sør-Trøndelag Bondelag Arne Tilset fra Oppdal - men det er i første rekke hele regjeringens ansvar og Jens Stoltenberg sitter med det største ansvaret som leder av regjeringen -

Svein Olav Thomassen og Kristina Hegge

To nye fylkesledere i Bondelaget

På fylkesårsmøtene i 2018 ble Kristina Hegge valgt som ny leder av Oppland Bondelag og Svein Olav Thommasen valgt som ny leder av Troms Bondelag.

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Dette skjer i Norges Bondelag

Torsdag
19
April

Styremøte

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte i BS (telefonstyremøte)

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere