- Det er stor frutrasjon i hele organisasjonen - sier fylkesleder Lars Morten Rosmo - og regjeringen med Arbeiderpartiet i spissen svikter ikke bare landbruket med også den norske forbrukeren. Den nye landbruksmeldingen har mange gode målsettinger, blant annet høyere matproduksjon. Disse målsettingene er nå bare tomme ord.

- På Røros har vi markert vår protest mot regjeringens politikk - sier leder i Rørosbygdenes Bondelag Trond Langen  - bønder på Røros er lut lei av regjeringens overbud når det gjelder målsettinger, men de følger ikke opp med titlak som gjøre det mulig. Matproduksjon er for viktig til at det kan drives på dugnad -

Også Ørland Bondelag markeres sin misnøye med utplassering av rundballer. - Nå er det på tide at vi setter ned foten mot en utvikling i landbruket som ikke kan aksepteres - sier leder i Ørland Bondelag, Arne Hernes. - de lave inntektene i jordbruket gjør at vi ikke greier å oppfylle regjeringens mange ambisjoner på vegne av landbruket. Nå er nok nok! -

Ved Støren ligger det flere steder med rundballeprotester. - Vi er klare til mer kraftfulle aksjoner enn dette - sier leder i Sokndal Bondelag Frank Røym - dette er bare starten på vår demonstrasjon av bøndernes misnøye med den rødgrønner regjeringen med Jens Stoltenberg i spissen. -

Også i Selbu har lokallaget markert støtte med Bondelagets valg om og bryte årets jordbruksforhandlinger - Vi må markere verdien av norsk matproduksjon - sier leder i Selbu Bondelag - Karin Galåen - og jeg er svært skuffet over at regjeringen ikke i tilstrekkelig stor grad ønsker å prioritere matproduksjonen.

På Oppdal er skytset rettet mot landbruksminister Lars Peder Brekk. - Det er åpenbart at statsråden ahr et tungt ansvar for at partene er havnet i denne situasjonen - sier nestleder i Sør-Trøndelag Bondelag Arne Tilset fra Oppdal - men det er i første rekke hele regjeringens ansvar og Jens Stoltenberg sitter med det største ansvaret som leder av regjeringen -