Løftet opp ministere

Av Ragna Kronstad,
  • Tips en venn om denne siden

-Det er viktig å løfte norsk matproduksjon slik utenriksministeren har gjort sammen med landbruksministeren, sier generalsekretær i Norges Bondelag, Per Skorge

Utenriksminister Espen Barth Eide og landbruks- og matminister Trygve Slagsvold Vedum

Norges Bondelag løftet i dag opp utenriksministeren Espen Barth Eide (Ap) og landbruks- og matminister Trygve Slagsvold Vedum ( Sp) opp på en traktor som en symbolsk gest fordi Regjeringen har stått opp for importvernet, som er nødvendig for å sikre norsk matproduksjon.

-  Norsk matproduksjon må sees i en større helhet. Det er kun innenfor rammene av et importvern at vi kan sikre egen matproduksjon og dermed hindre at vi legger beslag på andre lands areal. FN mener verden trenger 60% mer mat innen 2050. Mat bør derfor være et viktig tema i valgkampen på samme linje som klimautfordringene, utdyper Skorge.

Lav selvforsyningsgrad

-  I Norge har vi en selvforsyningsgrad på 48% inkludert fisk. Hvis man trekker fra fisk og importert fôr ligger denne graden på 40. Land som Frankrike importerer til sammenligning kun 13 %. Å sikre matsikkerhet og forsyning er en viktig rolle i utenrikspolitikken. Vi skal bidra med matproduksjon i en verden som trenger mer mat, sier utenriksminister Espen Barth Eide.

I et møte med Norturas ansatte ved anlegget på Rudshøgda,  understreket han også at det er en utenriksministers oppgave å sikre nasjonale interesser og arbeidsplasser.

Landbruk på dagsorden

Espen Barth Eide og Trygve Slagsvold Vedum var begge på en rundtur i matfylket Hedmark med besøk hos Nortura, Geno og bønder. Etter å ha jobbet sammen om tollvernet vil de sammen nå også sammen sette landbruk på dagsorden i valgkampen.

-  Nordmenn har kanskje begynt å ta maten de spiser for gitt. Men når Kina har gått fra å være nettoeksportør til nettoimportør av mat påvirker dette Norge og det globale varemarkedet. De fleste land har innsett at selvforsyning er nøkkelen for beredskap og sikkerhet, sier Trygve Slagsvold Vedum.

-  EU og Norge har på mange måter lik landbrukspolitikk som består av subsidier og tollvern, sier utenriksminister Espen Barth Eide.

Sikrer 4000 bønder

Tollomleggingen i fjor sikrer fortsatt drift for 4000 bønder. Dette antallet tilsvarer antall melkebønder på Vestlandet, Nord-Norge, Agder og Telemark til sammen. Dersom tollomleggingen fra krone til prosenttoll reverseres, slik borgelige partier har varslet, vil det kunne få dramatiske følger:

 - Hvis en matvarekjede velger å produsere sin egen merkevare på et dansk meieri og dermed skviser ut den norske fastosten på grunn av lavere produksjonskostnader, vil det få fatale konsekvenser for titusenvis av mennesker. Det handler ikke bare om bønder, men også om arbeidsplasser i næringsmiddelindustrien og turistnæringen i Norge. Og Ikke minst vil det ramme forbrukerne, som mister muligheten til å velge norsk, avslutter Skorge som oppfordrer velgerne til å ta et matvalg.

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Hjørundfjorden

Har utreda driftsvansketilskudd

Ei partsammensatt arbeidsgruppa har utreda hva som skal til for å innføre et driftsvansketilskudd, og hvilken funksjon det kan ha. I dag ble rapporten fra arbeidet lagt fram.

Illustrasjonsbilde ostedisk

Matkastelov feil løsning

- Bra initiativ, men feil løsning for å hindre matsvinn, sier lederen i Norges Bondelag til forslaget om egen matkastelov.

Dette skjer i Norges Bondelag

Mandag
19
Mars

Styremøte i BS

Landbrukets hus
Mandag
19
Mars

AU-møte

Landbrukets hus
Tirsdag
20
Mars

Styremøte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere