Løftet opp ministere

Av Ragna Kronstad,
  • Tips en venn om denne siden

-Det er viktig å løfte norsk matproduksjon slik utenriksministeren har gjort sammen med landbruksministeren, sier generalsekretær i Norges Bondelag, Per Skorge

Utenriksminister Espen Barth Eide og landbruks- og matminister Trygve Slagsvold Vedum

Norges Bondelag løftet i dag opp utenriksministeren Espen Barth Eide (Ap) og landbruks- og matminister Trygve Slagsvold Vedum ( Sp) opp på en traktor som en symbolsk gest fordi Regjeringen har stått opp for importvernet, som er nødvendig for å sikre norsk matproduksjon.

-  Norsk matproduksjon må sees i en større helhet. Det er kun innenfor rammene av et importvern at vi kan sikre egen matproduksjon og dermed hindre at vi legger beslag på andre lands areal. FN mener verden trenger 60% mer mat innen 2050. Mat bør derfor være et viktig tema i valgkampen på samme linje som klimautfordringene, utdyper Skorge.

Lav selvforsyningsgrad

-  I Norge har vi en selvforsyningsgrad på 48% inkludert fisk. Hvis man trekker fra fisk og importert fôr ligger denne graden på 40. Land som Frankrike importerer til sammenligning kun 13 %. Å sikre matsikkerhet og forsyning er en viktig rolle i utenrikspolitikken. Vi skal bidra med matproduksjon i en verden som trenger mer mat, sier utenriksminister Espen Barth Eide.

I et møte med Norturas ansatte ved anlegget på Rudshøgda,  understreket han også at det er en utenriksministers oppgave å sikre nasjonale interesser og arbeidsplasser.

Landbruk på dagsorden

Espen Barth Eide og Trygve Slagsvold Vedum var begge på en rundtur i matfylket Hedmark med besøk hos Nortura, Geno og bønder. Etter å ha jobbet sammen om tollvernet vil de sammen nå også sammen sette landbruk på dagsorden i valgkampen.

-  Nordmenn har kanskje begynt å ta maten de spiser for gitt. Men når Kina har gått fra å være nettoeksportør til nettoimportør av mat påvirker dette Norge og det globale varemarkedet. De fleste land har innsett at selvforsyning er nøkkelen for beredskap og sikkerhet, sier Trygve Slagsvold Vedum.

-  EU og Norge har på mange måter lik landbrukspolitikk som består av subsidier og tollvern, sier utenriksminister Espen Barth Eide.

Sikrer 4000 bønder

Tollomleggingen i fjor sikrer fortsatt drift for 4000 bønder. Dette antallet tilsvarer antall melkebønder på Vestlandet, Nord-Norge, Agder og Telemark til sammen. Dersom tollomleggingen fra krone til prosenttoll reverseres, slik borgelige partier har varslet, vil det kunne få dramatiske følger:

 - Hvis en matvarekjede velger å produsere sin egen merkevare på et dansk meieri og dermed skviser ut den norske fastosten på grunn av lavere produksjonskostnader, vil det få fatale konsekvenser for titusenvis av mennesker. Det handler ikke bare om bønder, men også om arbeidsplasser i næringsmiddelindustrien og turistnæringen i Norge. Og Ikke minst vil det ramme forbrukerne, som mister muligheten til å velge norsk, avslutter Skorge som oppfordrer velgerne til å ta et matvalg.

Støtter felling innenfor ulvesona

Rovviltnemndene i Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold går inn for å ta ut tre revirer innenfor ulvesona under vinterens lisensjakt. – Nemndene tar ansvar og følger opp Stortingets politikk, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i styret i Norges Bondelag.

Kornet tørker bort på Romerike.

For seint for kornet

Årets kornavling kan bli om lag halvparten av det normale, mens mye av graset fortsatt kan berges.

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere