Løft for grønn verdiskaping

Av Lise Boeck Jakobsen,
  • Tips en venn om denne siden

Nytt næringspolitisk program vedtatt på årsmøtet til Norges Bondelag.

Tidligere 1. nestleder Kristin Ianssen (til venstre) har leda arbeidet med nytt næringspolitisk program som årsmøtet vedtok i dag.

Det nye programmet skal gjelde fra 2016 til 2020. Et eget utvalg, ledet av tidligere 1. nestleder Kristin Ianssen, laget et forslag som har vært på bred høring i organisasjonen og styrebehandlet.

- Programmet er et godt og framtidsretta grunnlag for Bondelagets politikkutforming i årene framover, sier Kristin Ianssen. – Hele organisasjonen har vært engasjert i utviklingen, og det er en styrke for programmet.

Grønn verdiskaping

Det nye næringspolitiske programmet er konsentrert om fire mål med konkrete handlingspunkter til hvert av målene. Målene er:

  1. Bærekraftig bruk av ressursgrunnlaget

  2. Trygg mat og dyrevelferd i verdenstoppen

  3. Landbruk i hele landet

  4. Verdiskaping og levende lokalsamfunn

  5. I det kommende året skal regjeringa legge fram ei ny jordbruksmelding og nytt Storting skal velges i 2017. Det blir svært viktige prosesser for Norges Bondelag, og dette programmet er et godt utgangspunkt for å påvirke meldinga og landbrukspolitikken til alle partiene, sier Kristin Ianssen.

Klima, kraftfôr og kompetanse 

De aller fleste fylkene tok ordet i debatten om næringspolitisk program, og ga innspill til redaksjonskomiteen. Sogn og Fjordane foreslo blant annet et mål i 2030 for å kutte bruk av soya i kraftfôret, mens Finnmark og Vestfold ville utrede modell for kompetansekrav.  Akershus ville styrke midler til miljøtiltak, og flere fra grøntnæringen tok til orde for å synliggjøre næringa bedre.   

Staten vant ulverettsaken

WWF fikk ikke medhold i at lisensjakta på ulv i vinter var ulovlig. – Vi er først og fremst lettet på vegne av folk som lever i områder med ulv og beitenæringen, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i Norges Bondelag. Bondelaget var partshjelp for Staten.

ulv, rovdyr

Advarer mot nedleggelse av rovviltnemnder

Et regjeringsoppnevnt ekspertutvalg anbefaler at dagens rovviltnemnder legges ned og at fylkeskommunen får makta over investeringstilskudd i landbruket. Bondelaget advarer mot forslagene.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
23
Mai

Styremøte i BS (telefonstyremøte)

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte

Landbrukets hus
Mandag
04
Juni

AU-møte

Scandic Lillehammer Hotel

Våre samarbeidspartnere