Løft for grønn verdiskaping

Av Lise Boeck Jakobsen,
  • Tips en venn om denne siden

Nytt næringspolitisk program vedtatt på årsmøtet til Norges Bondelag.

Tidligere 1. nestleder Kristin Ianssen (til venstre) har leda arbeidet med nytt næringspolitisk program som årsmøtet vedtok i dag.

Det nye programmet skal gjelde fra 2016 til 2020. Et eget utvalg, ledet av tidligere 1. nestleder Kristin Ianssen, laget et forslag som har vært på bred høring i organisasjonen og styrebehandlet.

- Programmet er et godt og framtidsretta grunnlag for Bondelagets politikkutforming i årene framover, sier Kristin Ianssen. – Hele organisasjonen har vært engasjert i utviklingen, og det er en styrke for programmet.

Grønn verdiskaping

Det nye næringspolitiske programmet er konsentrert om fire mål med konkrete handlingspunkter til hvert av målene. Målene er:

  1. Bærekraftig bruk av ressursgrunnlaget

  2. Trygg mat og dyrevelferd i verdenstoppen

  3. Landbruk i hele landet

  4. Verdiskaping og levende lokalsamfunn

  5. I det kommende året skal regjeringa legge fram ei ny jordbruksmelding og nytt Storting skal velges i 2017. Det blir svært viktige prosesser for Norges Bondelag, og dette programmet er et godt utgangspunkt for å påvirke meldinga og landbrukspolitikken til alle partiene, sier Kristin Ianssen.

Klima, kraftfôr og kompetanse 

De aller fleste fylkene tok ordet i debatten om næringspolitisk program, og ga innspill til redaksjonskomiteen. Sogn og Fjordane foreslo blant annet et mål i 2030 for å kutte bruk av soya i kraftfôret, mens Finnmark og Vestfold ville utrede modell for kompetansekrav.  Akershus ville styrke midler til miljøtiltak, og flere fra grøntnæringen tok til orde for å synliggjøre næringa bedre.   

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Hjørundfjorden

Har utreda driftsvansketilskudd

Ei partsammensatt arbeidsgruppa har utreda hva som skal til for å innføre et driftsvansketilskudd, og hvilken funksjon det kan ha. I dag ble rapporten fra arbeidet lagt fram.

Illustrasjonsbilde ostedisk

Matkastelov feil løsning

- Bra initiativ, men feil løsning for å hindre matsvinn, sier lederen i Norges Bondelag til forslaget om egen matkastelov.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
21
Mars

Representantskapsmøte

Thon Hotell Opera
Torsdag
19
April

Styremøte

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte i BS (telefonstyremøte)

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere