Løft for grønn verdiskaping

Av Lise Boeck Jakobsen,
  • Tips en venn om denne siden

Nytt næringspolitisk program vedtatt på årsmøtet til Norges Bondelag.

Tidligere 1. nestleder Kristin Ianssen (til venstre) har leda arbeidet med nytt næringspolitisk program som årsmøtet vedtok i dag.

Det nye programmet skal gjelde fra 2016 til 2020. Et eget utvalg, ledet av tidligere 1. nestleder Kristin Ianssen, laget et forslag som har vært på bred høring i organisasjonen og styrebehandlet.

- Programmet er et godt og framtidsretta grunnlag for Bondelagets politikkutforming i årene framover, sier Kristin Ianssen. – Hele organisasjonen har vært engasjert i utviklingen, og det er en styrke for programmet.

Grønn verdiskaping

Det nye næringspolitiske programmet er konsentrert om fire mål med konkrete handlingspunkter til hvert av målene. Målene er:

  1. Bærekraftig bruk av ressursgrunnlaget

  2. Trygg mat og dyrevelferd i verdenstoppen

  3. Landbruk i hele landet

  4. Verdiskaping og levende lokalsamfunn

  5. I det kommende året skal regjeringa legge fram ei ny jordbruksmelding og nytt Storting skal velges i 2017. Det blir svært viktige prosesser for Norges Bondelag, og dette programmet er et godt utgangspunkt for å påvirke meldinga og landbrukspolitikken til alle partiene, sier Kristin Ianssen.

Klima, kraftfôr og kompetanse 

De aller fleste fylkene tok ordet i debatten om næringspolitisk program, og ga innspill til redaksjonskomiteen. Sogn og Fjordane foreslo blant annet et mål i 2030 for å kutte bruk av soya i kraftfôret, mens Finnmark og Vestfold ville utrede modell for kompetansekrav.  Akershus ville styrke midler til miljøtiltak, og flere fra grøntnæringen tok til orde for å synliggjøre næringa bedre.   

Lars Petter Bartnes

Jordbruket ber regjeringen om krisepakke

Tørken over store deler av Norge får store konsekvenser for norsk matproduksjon. Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag ber regjeringen om en foreløpig krisepakke for å berge mest mulig av norsk matforsyning.

Halmballer blir verdifullt fôr i år.

Formidling av halm og grovfôr

Felleskjøpet og TINE etablerer nå et felles fagteam for å håndtere henvendelsene i de ulike tjenestene for formidling av grovfôr. Her er en oversikt over hvem som formidler kjøp og salg av grovfôr og halm.

Illustrasjonsbilde gård

Generasjonsskifte på gården

Om sommeren, når yngre generasjoner er hjemme på ferie, blir ofte generasjonsskiftet på gården et diskusjonstema. Vi har samlet nyttig informasjon om odel og overtakelse.

Halmberging. Foto: Åsmund Langeland

Åtte tips om halmpressing

Treskinga er så vidt i gang, og kornbønder oppfordres til å ikke kutte halmen, slik at den kan brukes til fôr. Her er tips som får halmen fra jordet til fôrbrettet.

Landbrukspodden

Har du sjekka ut Landbrukspodden?

Har du lyst på litt landbrukspåfyll mens du ligger på stranda eller sitter på traktoren i sommer? Landbrukspodden er en podcast for deg som er interessert i landbruk, politikk og samfunn, produsert av Norsk Landbrukssamvirke og Norges Bondelag.

Illustrasjonsbilde landskap

Trenger du noen å snakke med?

Tørken og fôrkrisa gir hodebry og bekymringer for mange bønder. Norsk Landbruksrådgivning har rådgivere du kan ta kontakt med dersom bekymringene blir store og du trenger noen å snakke med.

Bartnes og Furuberg

Samordner arbeidet med tørke og fôrkrise

Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag har i dag blitt enige om å lage en felles kriseorganisering av arbeidet med tørke og fôrmangel, for å få en enda bedre kontakt med medlemmer og myndigheter.

Rundballing på Mustadseter

Viktig informasjon ved import av fôr

Fredag 13. juli åpnes det for tollfri import av høy og halm. Men import av fôr er ikke risikofritt, og og Mattilsynet er bekymra for smitte som kan følge med innførsel av grovfôr.

oppmøte kalnes

Møttes for å diskutere fôrsituasjonen

Flere hundre bønder var til stede på de første informasjonsmøtene Bondelaget og samvirkeorganisasjonene arrangererte i går. Det er planlagt flere møter utover uka.

Tørr åker

Beholder korntilskudd

Nå er høyeste prioritet for bønder i tørkeutsatte områder å sikre nok fôr til dyra. Da kan det komme godt med at LMD klargjør at korn som ikke treskes, men slås til grønnfôr vil beholde arealtilskudd som for korn.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere