Tidligere 1. nestleder Kristin Ianssen (til venstre) har leda arbeidet med nytt næringspolitisk program som årsmøtet vedtok i dag.

Det nye programmet skal gjelde fra 2016 til 2020. Et eget utvalg, ledet av tidligere 1. nestleder Kristin Ianssen, laget et forslag som har vært på bred høring i organisasjonen og styrebehandlet.

- Programmet er et godt og framtidsretta grunnlag for Bondelagets politikkutforming i årene framover, sier Kristin Ianssen. – Hele organisasjonen har vært engasjert i utviklingen, og det er en styrke for programmet.

Grønn verdiskaping

Det nye næringspolitiske programmet er konsentrert om fire mål med konkrete handlingspunkter til hvert av målene. Målene er:

  1. Bærekraftig bruk av ressursgrunnlaget

  2. Trygg mat og dyrevelferd i verdenstoppen

  3. Landbruk i hele landet

  4. Verdiskaping og levende lokalsamfunn

  5. I det kommende året skal regjeringa legge fram ei ny jordbruksmelding og nytt Storting skal velges i 2017. Det blir svært viktige prosesser for Norges Bondelag, og dette programmet er et godt utgangspunkt for å påvirke meldinga og landbrukspolitikken til alle partiene, sier Kristin Ianssen.

Klima, kraftfôr og kompetanse 

De aller fleste fylkene tok ordet i debatten om næringspolitisk program, og ga innspill til redaksjonskomiteen. Sogn og Fjordane foreslo blant annet et mål i 2030 for å kutte bruk av soya i kraftfôret, mens Finnmark og Vestfold ville utrede modell for kompetansekrav.  Akershus ville styrke midler til miljøtiltak, og flere fra grøntnæringen tok til orde for å synliggjøre næringa bedre.