Løft for grønn verdiskaping

Av Lise Boeck Jakobsen,
  • Tips en venn om denne siden

Nytt næringspolitisk program vedtatt på årsmøtet til Norges Bondelag.

Tidligere 1. nestleder Kristin Ianssen (til venstre) har leda arbeidet med nytt næringspolitisk program som årsmøtet vedtok i dag.

Det nye programmet skal gjelde fra 2016 til 2020. Et eget utvalg, ledet av tidligere 1. nestleder Kristin Ianssen, laget et forslag som har vært på bred høring i organisasjonen og styrebehandlet.

- Programmet er et godt og framtidsretta grunnlag for Bondelagets politikkutforming i årene framover, sier Kristin Ianssen. – Hele organisasjonen har vært engasjert i utviklingen, og det er en styrke for programmet.

Grønn verdiskaping

Det nye næringspolitiske programmet er konsentrert om fire mål med konkrete handlingspunkter til hvert av målene. Målene er:

  1. Bærekraftig bruk av ressursgrunnlaget

  2. Trygg mat og dyrevelferd i verdenstoppen

  3. Landbruk i hele landet

  4. Verdiskaping og levende lokalsamfunn

  5. I det kommende året skal regjeringa legge fram ei ny jordbruksmelding og nytt Storting skal velges i 2017. Det blir svært viktige prosesser for Norges Bondelag, og dette programmet er et godt utgangspunkt for å påvirke meldinga og landbrukspolitikken til alle partiene, sier Kristin Ianssen.

Klima, kraftfôr og kompetanse 

De aller fleste fylkene tok ordet i debatten om næringspolitisk program, og ga innspill til redaksjonskomiteen. Sogn og Fjordane foreslo blant annet et mål i 2030 for å kutte bruk av soya i kraftfôret, mens Finnmark og Vestfold ville utrede modell for kompetansekrav.  Akershus ville styrke midler til miljøtiltak, og flere fra grøntnæringen tok til orde for å synliggjøre næringa bedre.   

Landbrukets klimaplan vedtatt i dag

-Dette er en viktig milepæl for norske bønder, sa Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag, da Landbrukets klimaplan ble vedtatt i dag.

Lars Petter Bartnes på representantskapsmøte

Ønsker forenklede forhandlinger

Etter dagens møte i representantskapet i Norges Bondelag, er målet å gjennomføre jordbruksforhandlinger i vår for å få på plass rammene for matproduksjonen framover.

I dag blir landbrukets klimaplan overlevert

Landbrukets klimaplan er oppe til vedtak i et samlet landbruk i dag, og deretter overrakt i et videomøte mellom statsrådene Bollestad og Rotevatn i regjeringskvartalet, og bondelagsleder Lars Petter Bartnes fra Trøndelag.

Kan levere mer melk

Melkekvotene for kumelk øker med fem prosentpoeng for å demme opp for usikkerhet i markedet.

Årsmøtet i Norges Bondelag er utsatt

Styret har vedtatt å utsette representantskapsmøtet og årsmøtet 9.-11. juni. Så snart situasjonen tilsier det, vil det bli vurdert en nytt tidspunkt for gjennomføring av årsmøtet i 2020.

Ny ordning kan gi mer arbeidskraft i landbruket

Regjeringa innfører en ordning som gjør det mer gunstig for permitterte å ta seg jobb i landbruket. – Løsningen kan bidra til at flere ønsker å ta seg arbeid i landbruket, sier Bartnes.

Bondelaget vil bidra til trygg forsyning av mat

- Stortinget har slått fast hvor viktig matforsyningen er for samfunnet. Vi vil samarbeide for å sikre trygg forsyning av mat i den usikre situasjonen vi er i, sier bondelagsleder Bartnes.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
22
april

Styremøte

Landbrukets hus
Tirsdag
26
mai

Styremøte

Landbrukets hus
Tirsdag
26
mai

Styremøte i BS (telefonstyremøte)

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere