LO-sekretær støtter bøndenes krav

Av Ove Magne Ribsskog,
  • Tips en venn om denne siden

LOs distriktssekretær Rune Hallstrøm i Nord-Trøndelag tok til orde for et godt jordbruksoppgjør i sin 1.maitale.

- I anstendighetens navn må vi nå målet om 1 prosent økning i matproduksjonen framover, sa Rune Hallstrøm i 1.maitalen på Lauvsnes i Flatanger.
- Jeg stiller meg bak bøndenes krav om et skikkelig oppgjør i år, sa Hallstrøm, som holdt 1.maitale i Flatanger. Han sa at landbruket er særdeles viktig for Nord-Trøndelag, hvor landbruket står for 18 prosent av sysselsettinga.

- Det å produsere mat, er noe av det retteste vi kan gjøre, fastslo LOs distriktssekretær Rune Hallstrøm i sin 1.maitale.- Landbruket er helt avgjørende for sysselsetting og bosetting i Nord-Trøndelag. Vi har under 3 prosent av befolkningen og produserer 11 prosent av maten i Norge, sa Hallstrøm, som mente næringa lenge har vært preget av lav lønnsomhet.

Distriktssekretæren viste til landbruksmeldinga, som sier at vi må øke norsk matproduksjon med 20 prosent de neste 20 årene, for å opprettholde dagens selvforsyningsgrad på 50 prosent.

- Verdens og Norges befolkning øker, og matproduksjonen må økes. Vi kan ikke si som mange gjør, at vi kan kjøpe mat ute i verden. Der trenger de maten sin selv. Vi hører i nyhetene at prisene for både hvete og mais har økt på verdensmarkedet. Da sulter folk. Skal vi da ta maten fra dem?

- I anstendighetens navn må vi nå målet om 1 prosent økning i matproduksjonen framover. Da må vi ha noen som gjør jobben, og de trenger et skikkelig inntekts- og investeringsløft, sa Rune Hallstrøm.

Han tok også til orde for å reetablere ordningen med kornlagre, slik at vi står bedre rustet til å møte framtida i en omskiftelig verden.

Ku på beite på Kjerringøy. Foto: VisualDays

Flere inn på eiersiden i Klimasmart Landbruk

Siden nyåret har åtte landbruksbedrifter- og organisasjoner gått inn som medeiere i prosjektet Klimasmart Landbruk. – Interessen og responsen har vært over all forventning, dette lover godt for næringas videre klimaarbeid, sier prosjektleder leder Tony Barman.

Svein Olav Thomassen og Kristina Hegge

To nye fylkesledere i Bondelaget

På fylkesårsmøtene i 2018 ble Kristina Hegge valgt som ny leder av Oppland Bondelag og Svein Olav Thommasen valgt som ny leder av Troms Bondelag.

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Dette skjer i Norges Bondelag

Torsdag
19
April

Styremøte

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte i BS (telefonstyremøte)

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere