LO-sekretær støtter bøndenes krav

Av Ove Magne Ribsskog,
  • Tips en venn om denne siden

LOs distriktssekretær Rune Hallstrøm i Nord-Trøndelag tok til orde for et godt jordbruksoppgjør i sin 1.maitale.

- I anstendighetens navn må vi nå målet om 1 prosent økning i matproduksjonen framover, sa Rune Hallstrøm i 1.maitalen på Lauvsnes i Flatanger.
- Jeg stiller meg bak bøndenes krav om et skikkelig oppgjør i år, sa Hallstrøm, som holdt 1.maitale i Flatanger. Han sa at landbruket er særdeles viktig for Nord-Trøndelag, hvor landbruket står for 18 prosent av sysselsettinga.

- Det å produsere mat, er noe av det retteste vi kan gjøre, fastslo LOs distriktssekretær Rune Hallstrøm i sin 1.maitale.- Landbruket er helt avgjørende for sysselsetting og bosetting i Nord-Trøndelag. Vi har under 3 prosent av befolkningen og produserer 11 prosent av maten i Norge, sa Hallstrøm, som mente næringa lenge har vært preget av lav lønnsomhet.

Distriktssekretæren viste til landbruksmeldinga, som sier at vi må øke norsk matproduksjon med 20 prosent de neste 20 årene, for å opprettholde dagens selvforsyningsgrad på 50 prosent.

- Verdens og Norges befolkning øker, og matproduksjonen må økes. Vi kan ikke si som mange gjør, at vi kan kjøpe mat ute i verden. Der trenger de maten sin selv. Vi hører i nyhetene at prisene for både hvete og mais har økt på verdensmarkedet. Da sulter folk. Skal vi da ta maten fra dem?

- I anstendighetens navn må vi nå målet om 1 prosent økning i matproduksjonen framover. Da må vi ha noen som gjør jobben, og de trenger et skikkelig inntekts- og investeringsløft, sa Rune Hallstrøm.

Han tok også til orde for å reetablere ordningen med kornlagre, slik at vi står bedre rustet til å møte framtida i en omskiftelig verden.

Støtter felling innenfor ulvesona

Rovviltnemndene i Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold går inn for å ta ut tre revirer innenfor ulvesona under vinterens lisensjakt. – Nemndene tar ansvar og følger opp Stortingets politikk, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i styret i Norges Bondelag.

Kornet tørker bort på Romerike.

For seint for kornet

Årets kornavling kan bli om lag halvparten av det normale, mens mye av graset fortsatt kan berges.

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere