- I anstendighetens navn må vi nå målet om 1 prosent økning i matproduksjonen framover, sa Rune Hallstrøm i 1.maitalen på Lauvsnes i Flatanger.
- Jeg stiller meg bak bøndenes krav om et skikkelig oppgjør i år, sa Hallstrøm, som holdt 1.maitale i Flatanger. Han sa at landbruket er særdeles viktig for Nord-Trøndelag, hvor landbruket står for 18 prosent av sysselsettinga.

- Det å produsere mat, er noe av det retteste vi kan gjøre, fastslo LOs distriktssekretær Rune Hallstrøm i sin 1.maitale.- Landbruket er helt avgjørende for sysselsetting og bosetting i Nord-Trøndelag. Vi har under 3 prosent av befolkningen og produserer 11 prosent av maten i Norge, sa Hallstrøm, som mente næringa lenge har vært preget av lav lønnsomhet.

Distriktssekretæren viste til landbruksmeldinga, som sier at vi må øke norsk matproduksjon med 20 prosent de neste 20 årene, for å opprettholde dagens selvforsyningsgrad på 50 prosent.

- Verdens og Norges befolkning øker, og matproduksjonen må økes. Vi kan ikke si som mange gjør, at vi kan kjøpe mat ute i verden. Der trenger de maten sin selv. Vi hører i nyhetene at prisene for både hvete og mais har økt på verdensmarkedet. Da sulter folk. Skal vi da ta maten fra dem?

- I anstendighetens navn må vi nå målet om 1 prosent økning i matproduksjonen framover. Da må vi ha noen som gjør jobben, og de trenger et skikkelig inntekts- og investeringsløft, sa Rune Hallstrøm.

Han tok også til orde for å reetablere ordningen med kornlagre, slik at vi står bedre rustet til å møte framtida i en omskiftelig verden.