Liten vilje til å satse på økt matproduksjon fra Regjeringen

Av Per Ole Ranberg,
  • Tips en venn om denne siden

-Vi har etterlyst konkrete virkemidler for å nå meldingas mål. Jeg er svært skuffet over at regjeringen ikke følger opp.

Leder i Hedmark Bondelag, Einar MYki, foto: Lars Alhaug.Det sier Einar Myki, leder i Hedmark Bondelag. og legger til -h eller ikke vektlegger de gode råd som de rødgrønne partiene i Hedmark har gitt.

Den nylig vedtatte landbruks og matmeldingen har som ambisjon at Norsk matproduksjon skal øke med ca 1 % i året, og den slår fast at det er inntekt som er det viktigste virkemiddelet for å få det til.

Tilbudet som kom fra staten i dag viser at regjeringspartiene ikke mener alvor med målsettingen om å øke den norske matproduksjonen. Tilbudet legger grunnlag for en inntektsvekst på kun 13.000 kr/årsverk, mens andre grupper i samfunnet er forventet å få en lønnsvekst på kr.17.400. Det vil øke forskjellen til andre grupper, og gapet er allerede på omtrent kr.180.000.

De Rødgrønne partiene i Hedmark har i sitt innspill til jordbruksforhandlingene bla påpekt viktigheten av at inntektsforskjellene til andre grupper reduseres for å sikre rekruttering til næringen. Gode inntekter er også i følge de Rødgrønne partiene i Hedmark svært avgjørende for å legge til rette for investeringsvilje og den fornying av driftsapparatet som er nødvendig.

For virkelig å satse på de produksjoner vi har stor underdekning av, har det vært viktig for Bondelaget at storfe og korn prioriteres i dette oppgjøret, men i tilbudet fra staten er det svært lite vilje til å løfte disse to produksjonene. Det er heller ingenting i dette tilbudet som vil endre på forholdet med at halvparten av melkeprodusentene på Hedmarken kanskje vil legge ned i løpet av 5 år.

Næringsorganisasjonene har levert et krav som viser hva som skal til for å kunne øke matproduksjonen i Norge. Nå opplever vi at regjeringa ikke selv tar sin egen melding på alvor.

Det må et krafttak til for å øke norsk matproduksjon. Med dette tilbudet vil vi ikke kunne møte fremtidens behov for økt norsk matproduksjon, sier Einar Myki som ikke utelukker brudd i årets forhandlinger.

For flere kommentarer, ta kontakt med leder i Hedmark Bondelag Einar Myki tel 90745079
 

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Hjørundfjorden

Har utreda driftsvansketilskudd

Ei partsammensatt arbeidsgruppa har utreda hva som skal til for å innføre et driftsvansketilskudd, og hvilken funksjon det kan ha. I dag ble rapporten fra arbeidet lagt fram.

Illustrasjonsbilde ostedisk

Matkastelov feil løsning

- Bra initiativ, men feil løsning for å hindre matsvinn, sier lederen i Norges Bondelag til forslaget om egen matkastelov.

Dette skjer i Norges Bondelag

Fredag
16
Mars

Fylkesårsmøte Telemark

Bø Hotell i Bø
Mandag
19
Mars

Styremøte i BS

Landbrukets hus
Mandag
19
Mars

AU-møte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere