Liten vilje til å satse på økt matproduksjon fra Regjeringen

Av Per Ole Ranberg,
  • Tips en venn om denne siden

-Vi har etterlyst konkrete virkemidler for å nå meldingas mål. Jeg er svært skuffet over at regjeringen ikke følger opp.

Leder i Hedmark Bondelag, Einar MYki, foto: Lars Alhaug.Det sier Einar Myki, leder i Hedmark Bondelag. og legger til -h eller ikke vektlegger de gode råd som de rødgrønne partiene i Hedmark har gitt.

Den nylig vedtatte landbruks og matmeldingen har som ambisjon at Norsk matproduksjon skal øke med ca 1 % i året, og den slår fast at det er inntekt som er det viktigste virkemiddelet for å få det til.

Tilbudet som kom fra staten i dag viser at regjeringspartiene ikke mener alvor med målsettingen om å øke den norske matproduksjonen. Tilbudet legger grunnlag for en inntektsvekst på kun 13.000 kr/årsverk, mens andre grupper i samfunnet er forventet å få en lønnsvekst på kr.17.400. Det vil øke forskjellen til andre grupper, og gapet er allerede på omtrent kr.180.000.

De Rødgrønne partiene i Hedmark har i sitt innspill til jordbruksforhandlingene bla påpekt viktigheten av at inntektsforskjellene til andre grupper reduseres for å sikre rekruttering til næringen. Gode inntekter er også i følge de Rødgrønne partiene i Hedmark svært avgjørende for å legge til rette for investeringsvilje og den fornying av driftsapparatet som er nødvendig.

For virkelig å satse på de produksjoner vi har stor underdekning av, har det vært viktig for Bondelaget at storfe og korn prioriteres i dette oppgjøret, men i tilbudet fra staten er det svært lite vilje til å løfte disse to produksjonene. Det er heller ingenting i dette tilbudet som vil endre på forholdet med at halvparten av melkeprodusentene på Hedmarken kanskje vil legge ned i løpet av 5 år.

Næringsorganisasjonene har levert et krav som viser hva som skal til for å kunne øke matproduksjonen i Norge. Nå opplever vi at regjeringa ikke selv tar sin egen melding på alvor.

Det må et krafttak til for å øke norsk matproduksjon. Med dette tilbudet vil vi ikke kunne møte fremtidens behov for økt norsk matproduksjon, sier Einar Myki som ikke utelukker brudd i årets forhandlinger.

For flere kommentarer, ta kontakt med leder i Hedmark Bondelag Einar Myki tel 90745079
 

Kornet tørker bort på Romerike.

For seint for kornet

Årets kornavling kan bli om lag halvparten av det normale, mens mye av graset fortatt kan berges.

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Askeladdvinner Fredrik Bye sammen med Knut Nordmo og Lars Petter Bartnes.

Gründerpris til landbruksfilmskaper

Årets vinner av Askeladdprisen er en gründer som lever av å vise fram landbruket. For Fredrik Bye ble filmen han laget av det lokale maskinlaget startskuddet for å få film- og bildeproduksjon som levebrød.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
20
Juni

Generalforsamling i BS

Landbrukets hus
Onsdag
20
Juni

Styremøte i Norges Bondelag

Landbrukets hus
Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek

Våre samarbeidspartnere