Leder i Hedmark Bondelag, Einar MYki, foto: Lars Alhaug.Det sier Einar Myki, leder i Hedmark Bondelag. og legger til -h eller ikke vektlegger de gode råd som de rødgrønne partiene i Hedmark har gitt.

Den nylig vedtatte landbruks og matmeldingen har som ambisjon at Norsk matproduksjon skal øke med ca 1 % i året, og den slår fast at det er inntekt som er det viktigste virkemiddelet for å få det til.

Tilbudet som kom fra staten i dag viser at regjeringspartiene ikke mener alvor med målsettingen om å øke den norske matproduksjonen. Tilbudet legger grunnlag for en inntektsvekst på kun 13.000 kr/årsverk, mens andre grupper i samfunnet er forventet å få en lønnsvekst på kr.17.400. Det vil øke forskjellen til andre grupper, og gapet er allerede på omtrent kr.180.000.

De Rødgrønne partiene i Hedmark har i sitt innspill til jordbruksforhandlingene bla påpekt viktigheten av at inntektsforskjellene til andre grupper reduseres for å sikre rekruttering til næringen. Gode inntekter er også i følge de Rødgrønne partiene i Hedmark svært avgjørende for å legge til rette for investeringsvilje og den fornying av driftsapparatet som er nødvendig.

For virkelig å satse på de produksjoner vi har stor underdekning av, har det vært viktig for Bondelaget at storfe og korn prioriteres i dette oppgjøret, men i tilbudet fra staten er det svært lite vilje til å løfte disse to produksjonene. Det er heller ingenting i dette tilbudet som vil endre på forholdet med at halvparten av melkeprodusentene på Hedmarken kanskje vil legge ned i løpet av 5 år.

Næringsorganisasjonene har levert et krav som viser hva som skal til for å kunne øke matproduksjonen i Norge. Nå opplever vi at regjeringa ikke selv tar sin egen melding på alvor.

Det må et krafttak til for å øke norsk matproduksjon. Med dette tilbudet vil vi ikke kunne møte fremtidens behov for økt norsk matproduksjon, sier Einar Myki som ikke utelukker brudd i årets forhandlinger.

For flere kommentarer, ta kontakt med leder i Hedmark Bondelag Einar Myki tel 90745079