Lite om landbrukets klimautfordringer

Av Marthe Haugdal,
  • Tips en venn om denne siden

Landbruks- og matmeldinga dokumenterer oversikt overutfordringene. Men, vi forventet mer, mener Bondelaget.

Det er blant annet knyttet mye positivt til utvikling av ny fornybar energi, altså bioenergi, i landbruks- og matmeldinga.

- Regjeringen viser til at når det gjelder klimautfordringene er landbruket er en del av løsningen, slik det er beskrevet i landbrukets klimamelding. Det er positivt at den står fast, selv om vi i denne meldingen hadde forventet en noe mer offensiv og konkret holdning til hvordan vi skal få gjort noe. Vi hadde forventninger særlig til biogass, men det vises bare til den kommende klimameldinga sier seniorrådgiver Per Harald Agerup i Norges Bondelag.

Ifølge Agerup viser landbruks- og matmeldinga, som ble presentert tidligere i desember, at regjeringen har god oversikt over hvilke klimautfordringer verden står overfor.

Det står mye bra om framtidsrettet klima- og energiarbeid. Det er blant annet knyttet mye positivt til utvikling av ny fornybar energi, altså bioenergi. Bioenergimålet om økning av 14 Twh og mulighetene til å oppnå dette blir bredt omtalt under skogbrukskapitelet. Energiproduksjonen knyttet til skog og spesielt GROT blir understreket, men det foreslås ikke virkemidler. Energibruk i veksthus, forskning på bioenergi og biodrivstoff, småkraft, vindkraft og vedproduksjon blir også tatt opp i landbruks- og matmeldingen.

- Når det gjelder spesifikke tiltak er det imidlertid lite nytt, sier Agerup.

Utfordringer tatt opp

I meldingen er utfor­dringen med erosjon på jordbruksarealet, knyttet til et våtere og mildere klima tatt opp. Det er også optimalisert gjødsling og jordarbeiding, økt karbonlagring i jord og økt karbonlagring i skog og tre.

Les alt om landbruks- og matmeldinga her

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Hjørundfjorden

Har utreda driftsvansketilskudd

Ei partsammensatt arbeidsgruppa har utreda hva som skal til for å innføre et driftsvansketilskudd, og hvilken funksjon det kan ha. I dag ble rapporten fra arbeidet lagt fram.

Illustrasjonsbilde ostedisk

Matkastelov feil løsning

- Bra initiativ, men feil løsning for å hindre matsvinn, sier lederen i Norges Bondelag til forslaget om egen matkastelov.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
20
Mars

Styremøte

Landbrukets hus
Onsdag
21
Mars

Representantskapsmøte

Thon Hotell Opera
Torsdag
19
April

Styremøte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere