Lite om landbrukets klimautfordringer

Av Marthe Haugdal,
  • Tips en venn om denne siden

Landbruks- og matmeldinga dokumenterer oversikt overutfordringene. Men, vi forventet mer, mener Bondelaget.

Det er blant annet knyttet mye positivt til utvikling av ny fornybar energi, altså bioenergi, i landbruks- og matmeldinga.

- Regjeringen viser til at når det gjelder klimautfordringene er landbruket er en del av løsningen, slik det er beskrevet i landbrukets klimamelding. Det er positivt at den står fast, selv om vi i denne meldingen hadde forventet en noe mer offensiv og konkret holdning til hvordan vi skal få gjort noe. Vi hadde forventninger særlig til biogass, men det vises bare til den kommende klimameldinga sier seniorrådgiver Per Harald Agerup i Norges Bondelag.

Ifølge Agerup viser landbruks- og matmeldinga, som ble presentert tidligere i desember, at regjeringen har god oversikt over hvilke klimautfordringer verden står overfor.

Det står mye bra om framtidsrettet klima- og energiarbeid. Det er blant annet knyttet mye positivt til utvikling av ny fornybar energi, altså bioenergi. Bioenergimålet om økning av 14 Twh og mulighetene til å oppnå dette blir bredt omtalt under skogbrukskapitelet. Energiproduksjonen knyttet til skog og spesielt GROT blir understreket, men det foreslås ikke virkemidler. Energibruk i veksthus, forskning på bioenergi og biodrivstoff, småkraft, vindkraft og vedproduksjon blir også tatt opp i landbruks- og matmeldingen.

- Når det gjelder spesifikke tiltak er det imidlertid lite nytt, sier Agerup.

Utfordringer tatt opp

I meldingen er utfor­dringen med erosjon på jordbruksarealet, knyttet til et våtere og mildere klima tatt opp. Det er også optimalisert gjødsling og jordarbeiding, økt karbonlagring i jord og økt karbonlagring i skog og tre.

Les alt om landbruks- og matmeldinga her

Støtter felling innenfor ulvesona

Rovviltnemndene i Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold går inn for å ta ut tre revirer innenfor ulvesona under vinterens lisensjakt. – Nemndene tar ansvar og følger opp Stortingets politikk, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i styret i Norges Bondelag.

Kornet tørker bort på Romerike.

For seint for kornet

Årets kornavling kan bli om lag halvparten av det normale, mens mye av graset fortatt kan berges.

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
20
Juni

Generalforsamling i BS

Landbrukets hus
Onsdag
20
Juni

Styremøte i Norges Bondelag

Landbrukets hus
Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek

Våre samarbeidspartnere