Lite fornøyd med inntekta

Av Per Ole Ranberg,
  • Tips en venn om denne siden

Flertallet av bøndene synes inntekta fra gårdsdrifta er ganske dårlige eller svært dårlige.

Illustrasjonsfoto: Odd Mehus.I en undersøkelse Landbrukets Utredningskontor har gjort for Norges Bondelag, svarer 48 prosent av bøndene at de synes inntekta fra gården er ganske dårlige. 16 prosent mener inntektene er svært dårlige, mens 27 prosent mener inntektene er om trent som de bør være.

54 prosent av fjørfeprodusentene synes inntektene er ganske dårlige, mens 32 prosent mener inntektene er omtrent som de bør være. I de andre produksjonene er fordelinga omtrent som gjennomsnittet. I undersøkelsen går det også fram at åtte prosent av de spurte mener inntektene fra gården er ganske gode, en prosent mener inntektene er svært gode.

Bondelagets temaside jordbruksavtalen

Ku på beite på Kjerringøy. Foto: VisualDays

Flere inn på eiersiden i Klimasmart Landbruk

Siden nyåret har åtte landbruksbedrifter- og organisasjoner gått inn som medeiere i prosjektet Klimasmart Landbruk. – Interessen og responsen har vært over all forventning, dette lover godt for næringas videre klimaarbeid, sier prosjektleder leder Tony Barman.

Svein Olav Thomassen og Kristina Hegge

To nye fylkesledere i Bondelaget

På fylkesårsmøtene i 2018 ble Kristina Hegge valgt som ny leder av Oppland Bondelag og Svein Olav Thommasen valgt som ny leder av Troms Bondelag.

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Dette skjer i Norges Bondelag

Torsdag
19
April

Styremøte

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte i BS (telefonstyremøte)

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere