Illustrasjonsfoto: Odd Mehus.I en undersøkelse Landbrukets Utredningskontor har gjort for Norges Bondelag, svarer 48 prosent av bøndene at de synes inntekta fra gården er ganske dårlige. 16 prosent mener inntektene er svært dårlige, mens 27 prosent mener inntektene er om trent som de bør være.

54 prosent av fjørfeprodusentene synes inntektene er ganske dårlige, mens 32 prosent mener inntektene er omtrent som de bør være. I de andre produksjonene er fordelinga omtrent som gjennomsnittet. I undersøkelsen går det også fram at åtte prosent av de spurte mener inntektene fra gården er ganske gode, en prosent mener inntektene er svært gode.

Bondelagets temaside jordbruksavtalen