Lite demokratiske avtaler

Av Lise Boeck Jakobsen,
  • Tips en venn om denne siden

– Friheten til å bestemme nasjonal nærings- og miljøpolitikk må ikke settes til side, mener Kristin Ianssen, 1. nestleder i Norges Bondelag.

Regjeringen vil inngå bilaterale investeringsavtaler som kan gjøre det mulig for utenlandske selskaper å saksøke Norge og andre land for å etablere strengere miljø- og ressurslover.

- Det er viktig for et hvert land å ha mulighet til å innføre reguleringer som ivaretar miljøhensyn og utnyttelse av ressurser. Det er ikke ivaretatt i regjeringens avtaleutkast, sier Kristin Ianssen.

Regjeringen har sendt på høring forslag til å inngå bilaterale investeringsavtaler (BITs). Avtalene er ment å gi investorer trygge investeringsvilkår i landene de investerer, men kan samtidig undergrave nasjonalt demokrati ved at selskaper gis mulighet til å saksøke land som vil stramme inn for eksempel miljø- og ressursforvaltning. 

- Vi er opptatt av muligheten landene har til å drive selvstendig næringspolitikk ut fra sine særskilte ressurser og behov. Det er et demokratisk problem å overlate tvisteløsninger til private internasjonale domstoler, i stedet for å bruke nasjonale domstoler, understreker Ianssen.

- Det må være balanse mellom nasjonal selvbestemmelse og hensynet til investeringer. Norge var selv i en situasjon hvor vi satte vilkår til utenlandske investorer og selskaper ved utviklingen av for eksempel oljenæringa, avslutter Ianssen.

Også internasjonalt er bruken av private domstoler ved investeringer omstridt, og flere eksempler viser at erstatningssummene som selskaper kan få tilkjent kan bli svært høye. Høringsfristen for regjeringens forslag er 14. august.

For mer informasjon se www.handelskampanjen.no 

 

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Hjørundfjorden

Har utreda driftsvansketilskudd

Ei partsammensatt arbeidsgruppa har utreda hva som skal til for å innføre et driftsvansketilskudd, og hvilken funksjon det kan ha. I dag ble rapporten fra arbeidet lagt fram.

Illustrasjonsbilde ostedisk

Matkastelov feil løsning

- Bra initiativ, men feil løsning for å hindre matsvinn, sier lederen i Norges Bondelag til forslaget om egen matkastelov.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
20
Mars

Styremøte

Landbrukets hus
Onsdag
21
Mars

Representantskapsmøte

Thon Hotell Opera
Torsdag
19
April

Styremøte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere