Jostein Frøyland viser hvor bybanen er påtenkt og utbyggingen rundt gården.

 

Sandnes, Time, Klepp og fylkeskommunen vil bygge boliger på jorda til bonde Jostein Frøyland, men Fylkesmannen vil verne jorda. Selv har Jostein Frøyland ingen ønsker om å selge jorda. Nå foreslår landbruks- og matdepartementet (LMD) at Fylkesmannens innsigelse "tas delvis til følge", ved at områdene som tilhører selve Frøyland-gården blir tatt ut av Bybåndet Sør.

Åpner for ytterligere utbygging

Med det mener Listhaug at 400 mål på eiendommen til Jostein Frøyland fortsatt skal benyttes til matproduksjon, men foreslår til gjengjeld å åpne for utbygging av et planareal på 63 dekar som utgjør deler av eiendommene til Frøylands to naboer.

LMD åpner i tillegg for ytterligere utbygging på de to andre naboenes eiendommer, dersom et framtidig behov tilsier det. Dette betyr at Time kommune kan få frigitt 128 dekar på Kvernaland/Frøyland til utbygging, ifølge LMD.

- Ta Fylkesmannens innsigelse til følge

- Vern av matjord handler ikke om den enkelte grunneiers ønsker, men om samfunnets behov for å produsere mat. Matsikkerhet og Stortingets vedtatte mål om økt matproduksjon og sjølforsyning, må være utgangspunktet for enhver vurdering der matjord står i fare for å bli omdisponert til andre formål. Engasjementet til Jostein Frøyland er forbilledlig, men når det er snakk om så store verdier, er det urimelig å legge beslutningen på den enkelte grunneiers skuldre. Listhaug må være sitt ansvar bevisst som landbruks- og matminister og ta vare på denne produktive matjorda, sier Bartnes.

- Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner skal avgjøre denne saken. Her må han ta innsigelsen fra Fylkesmannen til følge. Rasering av Frøylandjordene utfordrer framtidens matproduksjon. Her har Høyre muligheten til å vise at de ser verdien av jordvern, sier Bartnes.