Under Bondelagets Årsmøte på Lillehammer mottok lokallaget både rosende ord, diplom og prisen på 30 000 kroner.

Juryens begrunnelse for at Lier Bondelag gikk helt til topps var blant annet at de over flere år har hatt et jevnt og høyt aktivitetsnivå. I 2017 arrangerte de flere fagkvelder, Åpen Gård og Bondepub, og deltok på en lokal matfestival. De har også laget en informasjonsvideo om det lokale landbruket. Lier Bondelag er i tillegg er aktive i flere utvalg som Klimaforum for landbruket, fylkets jordvernallianse og andre lokale foreninger.

Viktig å ha troen på det man driver med

Lederen mener det er viktig å være aktiv og synlig i lokalmiljøet.

- Det er viktig at vi er i takt med den øvrige befolkningen. Da må vi være synlige. Meningmann må forstå bonden og matproduksjonen. Det er jo vi som produserer maten deres, sier Andersen, som sjøl driver med korn og ammeku.

Han mener det er viktig å jobbe for at folk ikke oppfatter bønder som en gjeng som aldri er fornøyde.

- Er du positiv og har en mening, blir du invitert med på mange ting. Nå blir vi invitert med på mange utvalg, velforeninger, arbeidsgrupper og lignende at vi ikke rekker alt. Utfordringen er konstant dårlig samvittighet om å ikke yte nok i forhold til forventningene, forteller han.
 
Lier Bondelag er kjent for å ha et stabilt høyt medlemstall i mange år. I 2017 var det en liten medlemsvekst fra 340 til 344 medlemmer. Juryen vekta lokallagets jobbing mot nye vervemål og deres målrettede jobbing med å rekruttere yngre styremedlemmer. Det har de lyktes med.
 
Andersen løfter frem betydningen som styret har i arbeidet for lokallaget.

- Hele styrte er relativt ferskt og har klare meninger om mye. Vi er opptatt av hva vi kan gjøre noe med, og jobber ut fra det. Lagarbeid er viktig. Vi er så heldige å ha en egen lokallagssekretær, Hans Solberg, som er en viktig støttespiller og medarbeider i lokallagets organsiering og gjennomføring, understreker han.

Ville stoppe bygging av avfalls- og behandlingsanlegg

Wiggo Andersen forteller at de gjennom 2017 jobbet aktivt med å stoppe byggingen av et planlagt avfalls- og behandlingsanlegg i området. Utslippet fra et slikt anlegg ville potensielt kunne ha øydelagt kilden til jordvanningen for lokale grønnsaks- og epleprodusenter.

- Det var Bondelagsmedlemmer som var naboer til tomten som sparket dette i gang. Det er lett å mobilisere når det er så mange som blir rammet hvis ulykken skulle være ute. Nå har saken vært oppe i kommunestyret

igjen og så vidt jeg vet opprettholdes bygge- og deleforbudet.
Det betyr at dere fikk medhold?

- Ja. Jeg kunne ikke forstå at det skulle bli annerledes. Jobben min som leder er å være positiv. Man kommer utrolig langt med å ha troen på det man driver med, sier Wiggo Andersen.

Flere kampsaker

Konsesjonsloven med kjøp og salg av landbrukseiendommer er en annen ting lokallaget i Lier jobber mye med.

- Det virker som at når folk får mye penger så vil de nå få seg en gård. Den nye traseen til Riksvei 23 fra Drøbak og hvordan den skal kobles på E18 er også viktig for oss. Min erfaring er at det er ikke vanskelig å skape engasjement og mobilisere når saken er viktige for folk, sier Andersen.

Har gjort pionerarbeid

Lier Bondelag fikk i 2017 gjennomslag for at det ble opprettet en beredskapsavtale med kommunen. I samarbeidsavtalen står det hva lokallaget kan bidra med av ressurser, utstyr og kunnskap i krisesituasjoner. Dette er et pionerarbeid når det gjelder avtale mellom lokale bondelag og kommune, noe juryen vektla i sin begrunnelse i valg av Lier Bondelag som Årets lokallag.

Prispengene kommer godt, forteller Wiggo Andersen.

- De skal i all hovedsak brukes til å finansiere alle aktivitetene våre. Kanskje blir det en pizzakveld med styret?

Heder og ære til Vestfold og Nordland

Årets jury besto av 1.nestleder Bjørn Gimming, organisasjonssjef Astrid Solberg og Bondelagets ordfører Arne Magnus Aasen.

Også i år har det vært et høyt nivå blant de nominerte. Juryen ønsker å trekke frem to lokallag: Andebu Bondelag i Vestfold og Vefsn Bondelag i Nordland.

«Vi vil gratulere Andebu Bondelag i Vestfold og Vefsn Bondelag i Nordland med suverent godt lokallagsarbeid gjennom fjoråret. Begge laga har hatt imponerende høy aktivitet og vært synlige både i media og i lokale sammenhenger. Vi må gratulere Andebu Bondelag litt ekstra. De feiret 150 år i 2017, og det dukka opp hile 400 gjester på jubileumsfesten.

Vi må også nevne at Vefsn Bondelag hadde en fantastisk medlemsvekst i fjor, med heile 46 nye medlemmer.»