Leiejord utfordring i søking etter kulturminner

Av Per Ole Ranberg,
  • Tips en venn om denne siden

40 prosent av jorda som drives, er leiejord. Da er det ikke alltid de som leier jorda får varsel om kulturminneleiting.

Illustrasjonsfoto: Ole Nikolai Skulberg.Norges Bonelag har derfor bedt Riksantikvaren redegjøre for hvilke rutiner kulturminnemyndighetene har for varsling av bruker av jorda om søk etter kulturminner, når jorda ikke drives av grunneier - og rutinene som finnes for hvor lenge før igangsetting grunneier og bruker skal varsles.

-Desverre opplever mange bønder som driver leid jord at de ikke får varsel fra kulturminnemyndighetene om at det skal søkes etter kulturminner på jorda. Det er desverre ikke uvanlig at nysådde åkrer graves opp, eller at avling ødelegges. Dette er ikke bare uheldig for bonden, men også ut fra et samfunnsøkonomisk perspektiv, skriver Bondelaget i et brev til Riksantikvaren.

-Vi håper Riksantikvaren er villig til å se på rutiner og om nødvendig foreslå lovendringer for å hindre unødvendige ødeleggelser i framtida, heter det.

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Hjørundfjorden

Har utreda driftsvansketilskudd

Ei partsammensatt arbeidsgruppa har utreda hva som skal til for å innføre et driftsvansketilskudd, og hvilken funksjon det kan ha. I dag ble rapporten fra arbeidet lagt fram.

Illustrasjonsbilde ostedisk

Matkastelov feil løsning

- Bra initiativ, men feil løsning for å hindre matsvinn, sier lederen i Norges Bondelag til forslaget om egen matkastelov.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
20
Mars

Styremøte

Landbrukets hus
Onsdag
21
Mars

Representantskapsmøte

Thon Hotell Opera
Torsdag
19
April

Styremøte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere