Illustrasjonsfoto: Ole Nikolai Skulberg.Norges Bonelag har derfor bedt Riksantikvaren redegjøre for hvilke rutiner kulturminnemyndighetene har for varsling av bruker av jorda om søk etter kulturminner, når jorda ikke drives av grunneier - og rutinene som finnes for hvor lenge før igangsetting grunneier og bruker skal varsles.

-Desverre opplever mange bønder som driver leid jord at de ikke får varsel fra kulturminnemyndighetene om at det skal søkes etter kulturminner på jorda. Det er desverre ikke uvanlig at nysådde åkrer graves opp, eller at avling ødelegges. Dette er ikke bare uheldig for bonden, men også ut fra et samfunnsøkonomisk perspektiv, skriver Bondelaget i et brev til Riksantikvaren.

-Vi håper Riksantikvaren er villig til å se på rutiner og om nødvendig foreslå lovendringer for å hindre unødvendige ødeleggelser i framtida, heter det.