Legger fram ulvemelding

Av Ole Marius Aune Sandmo,
  • Tips en venn om denne siden

Regjeringen streamer pressekonferanse kl 12.

Regjeringen legger i dag fram forslag til nye ulvemelding. Følg pressekonferansen direkte her. Meldinga skal blant annet gi svar på om vi fortsatt skal ha yngleområder for ulv i Norge, hvor grensene for sonene skal gå og hva som skal være bestandsmålet. Etter framleggelsen skal meldinga behandles i Stortinget, og regjeringen har tidligere sagt at de håper å ha et vedtak klart før sommerferien. 

Staten vant ulverettsaken

WWF fikk ikke medhold i at lisensjakta på ulv i vinter var ulovlig. – Vi er først og fremst lettet på vegne av folk som lever i områder med ulv og beitenæringen, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i Norges Bondelag. Bondelaget var partshjelp for Staten.

ulv, rovdyr

Advarer mot nedleggelse av rovviltnemnder

Et regjeringsoppnevnt ekspertutvalg anbefaler at dagens rovviltnemnder legges ned og at fylkeskommunen får makta over investeringstilskudd i landbruket. Bondelaget advarer mot forslagene.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
23
Mai

Styremøte i BS (telefonstyremøte)

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte

Landbrukets hus
Mandag
04
Juni

AU-møte

Scandic Lillehammer Hotel

Våre samarbeidspartnere