Driftsgranskingene for 2019 fra NIBIO er nå kommet, og det en samling av regnskapstall fra 930 bruk fordelt over hele landet.

Disse tallene viser en gjennomsnittlig inntekt i landbruket som er langt bak andre grupper. Inntektene i jordbruket ligger urovekkende lavt i 2019. Det gjelder egentlig alle produksjoner, men spesielt lavt for ammeku og sau, understreker Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag.

For korn var 2018 et dårlig år, mens avlingene var bedre i 2019. Det forklarer mye av inntektsveksten fra 2018 til 2019 som driftsgranskingene viser til. De fleste husdyrproduksjonene opplevde inntektsnedgang.

Lars Petter BartnesDette bekrefter det vi tidligere har sett. Noen årsaker til at inntekta ikke har økt er nedskaleringen og høy omsetningsavgift i melkeproduksjonen, på grunn av bortfall av eksportstøtte til Jarlsbergost, og at det i tida fram til 2019 har vært en overproduksjon av svinekjøtt og sau/lam. Her er markedsbalansen bedre nå. I tillegg slo effekter fra tørkesommeren 2018 inn i året 2019, og påvirker resultatene negativt for disse gårdsbrukene, sier Lars Petter Bartnes.

Tallgrunnlaget som ligger til grunn for jordbruksoppgjøret er fra referansebruk og den såkalte totalkalkylen, som omfatter normaliserte avlinger.

Formålet med driftsgranskingene er blant annet å vise økonomisk utvikling i landbruket generelt og geografisk, og på gårdsbruk med ulike produksjoner spesielt.

 Vårt samfunnsoppdrag er å drive jordbruk der jorda er. Da må vi ha inntektsgrunnlag for å drive landet rundt. Alle produksjoner må løftes. Når vi skal ivareta matberedskapen framover, er det også avgjørende viktig å få med alle videre over hele landet, mener Lars Petter Bartnes.