Lars Petter Bartnes gjenvalgt som leder

Av Elisabeth Sæther,
  • Tips en venn om denne siden

Lars Petter Bartnes ble i dag gjenvalgt som leder av Norges Bondelag på årsmøtet på Lillehammer. Bjørn Gimming ble valgt som ny 1. nestleder.

Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag

Lars Petter Bartnes har vært leder i Norges Bondelag siden 2014. Han varsler knallhard jobbing fra Bondelaget det kommende året og setter regjeringens varslede landbruksmelding øverst på agendaen.

- Vi går en spennende tid i møte. Regjeringen vil legge fram en ny landbruksmelding.  Ut fra tidligere debatt vet vi at flere av bærebjelkene i landbrukspolitikken kan bli satt under press. Vi som næring må jobbe sammen for å hindre en politikk som vil sette det norske landbruket slik vi kjenner det i dag, på spill, sier Bartnes.

Lars Petter Bartnes er 47 år gammel og kommer fra Steinkjer kommune. Bartnes har brei organisasjonserfaring. Han var styremedlem i Nortura fra 2004-2014 og styremedlem i Norges Bondelag i fem år før han ble leder. Bartnes driver med melk, storfekjøtt, slaktekylling og korn.

Bjørn Gimming ny 1. nestleder

Bjørn Gimming ble valgt som ny 1. nestleder i Bondelaget og overtar vervet etter Kristin Ianssen, som gikk av etter tre år i vervet. Gimming er 43 år og kommer fra Halden. Han har vært aktiv i Bondelaget siden 2000 og har siden hatt en rekke verv innenfor organisasjonen. Siden 2012 har han sittet i styret til Norges Bondelag.

- Jeg er svært ydmyk for oppgaven. Med stigende interesse for mat og landbruk, og utfordringer i norsk landbrukspolitikk, blir rollen til Norges Bondelag stadig viktigere. Jeg vil gjøre mitt aller beste for å bidra til at vi fortsetter å være en sterk og samlet organisasjon, sier Gimming.

Brita Skallerud ble gjenvalgt som 2. nestleder og går inn i sitt sjette år i ledelsen.

  • .

Flere nye representanter i styret

Birte Usland (44) fra Vest-Agder og John-Erik Skjellnes Johansen (38) fra Nordland kommer inn som nye styremedlemmer. Usland har vært 1. vara i styret siden 2015.

Arne Elias Østerås ble valgt som ny styrerepresentant for Felleskjøpet. Bodhild Fjelltveit fra Hordaland er nytt 1. varamedlem, Einar Myki, Hedmark nytt 2. varamedlem og Mette Pedersen Anfeltmo fra Troms nytt 3. varamedlem.

Arne Magnus Aasen er gjenvalgt som ordfører og Bjarte Naterstad er valgt som ny leder av valgnemnda for ett år.

For mer informasjon, kontakt:
Lise Boeck Jakobsen, kommunikasjonssjef i Norges Bondelag: 975 99 866

Styret i Norges Bondelag, årsmøte 2016

Styret i Norges Bondelag:

Leder: Lars Petter Bartnes (gjenvalgt)
1. nestleder: Bjørn Gimming (ny)
2. nestleder: Brita Skallerud (gjenvalgt)
Medlem: Einar Frogner (ikke på valg)
Medlem: Birte Usland (ny)
Medlem: John-Erik Skjellnes Johansen (ny)
Medlem: Arnstein Røyneberg (ikke på valg)
Medlem: Gunn Jorunn Sørum (Norges Bygdeungdomslag)
Medlem: Ellen Krageberg (Norges Bygdekvinnelag)
Medlem: Oddveig Gikling-Bjørnå (ikke på valg)
Medlem: Nils Asle Dolmseth (ikke på valg)
Medlem: Arne Elias Østerås (ny)
1. varamedlem: Bodhild Fjelltveit (ny)
2. varamedlem: Einar Myki (ny, tidligere 3. varamedlem)
3. varamedlem: Mette Pedersen Anfeltmo (ny)

Lars Petter Bartnes

Jordbruket ber regjeringen om krisepakke

Tørken over store deler av Norge får store konsekvenser for norsk matproduksjon. Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag ber regjeringen om en foreløpig krisepakke for å berge mest mulig av norsk matforsyning.

Halmballer blir verdifullt fôr i år.

Formidling av halm og grovfôr

Felleskjøpet og TINE etablerer nå et felles fagteam for å håndtere henvendelsene i de ulike tjenestene for formidling av grovfôr. Her er en oversikt over hvem som formidler kjøp og salg av grovfôr og halm.

Illustrasjonsbilde gård

Generasjonsskifte på gården

Om sommeren, når yngre generasjoner er hjemme på ferie, blir ofte generasjonsskiftet på gården et diskusjonstema. Vi har samlet nyttig informasjon om odel og overtakelse.

Halmberging. Foto: Åsmund Langeland

Åtte tips om halmpressing

Treskinga er så vidt i gang, og kornbønder oppfordres til å ikke kutte halmen, slik at den kan brukes til fôr. Her er tips som får halmen fra jordet til fôrbrettet.

Landbrukspodden

Har du sjekka ut Landbrukspodden?

Har du lyst på litt landbrukspåfyll mens du ligger på stranda eller sitter på traktoren i sommer? Landbrukspodden er en podcast for deg som er interessert i landbruk, politikk og samfunn, produsert av Norsk Landbrukssamvirke og Norges Bondelag.

Illustrasjonsbilde landskap

Trenger du noen å snakke med?

Tørken og fôrkrisa gir hodebry og bekymringer for mange bønder. Norsk Landbruksrådgivning har rådgivere du kan ta kontakt med dersom bekymringene blir store og du trenger noen å snakke med.

Bartnes og Furuberg

Samordner arbeidet med tørke og fôrkrise

Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag har i dag blitt enige om å lage en felles kriseorganisering av arbeidet med tørke og fôrmangel, for å få en enda bedre kontakt med medlemmer og myndigheter.

Rundballing på Mustadseter

Viktig informasjon ved import av fôr

Fredag 13. juli åpnes det for tollfri import av høy og halm. Men import av fôr er ikke risikofritt, og og Mattilsynet er bekymra for smitte som kan følge med innførsel av grovfôr.

oppmøte kalnes

Møttes for å diskutere fôrsituasjonen

Flere hundre bønder var til stede på de første informasjonsmøtene Bondelaget og samvirkeorganisasjonene arrangererte i går. Det er planlagt flere møter utover uka.

Tørr åker

Beholder korntilskudd

Nå er høyeste prioritet for bønder i tørkeutsatte områder å sikre nok fôr til dyra. Da kan det komme godt med at LMD klargjør at korn som ikke treskes, men slås til grønnfôr vil beholde arealtilskudd som for korn.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere