Lars Petter Bartnes gjenvalgt som leder

Av Elisabeth Sæther,
  • Tips en venn om denne siden

Lars Petter Bartnes ble i dag gjenvalgt som leder av Norges Bondelag på årsmøtet på Lillehammer. Bjørn Gimming ble valgt som ny 1. nestleder.

Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag

Lars Petter Bartnes har vært leder i Norges Bondelag siden 2014. Han varsler knallhard jobbing fra Bondelaget det kommende året og setter regjeringens varslede landbruksmelding øverst på agendaen.

- Vi går en spennende tid i møte. Regjeringen vil legge fram en ny landbruksmelding.  Ut fra tidligere debatt vet vi at flere av bærebjelkene i landbrukspolitikken kan bli satt under press. Vi som næring må jobbe sammen for å hindre en politikk som vil sette det norske landbruket slik vi kjenner det i dag, på spill, sier Bartnes.

Lars Petter Bartnes er 47 år gammel og kommer fra Steinkjer kommune. Bartnes har brei organisasjonserfaring. Han var styremedlem i Nortura fra 2004-2014 og styremedlem i Norges Bondelag i fem år før han ble leder. Bartnes driver med melk, storfekjøtt, slaktekylling og korn.

Bjørn Gimming ny 1. nestleder

Bjørn Gimming ble valgt som ny 1. nestleder i Bondelaget og overtar vervet etter Kristin Ianssen, som gikk av etter tre år i vervet. Gimming er 43 år og kommer fra Halden. Han har vært aktiv i Bondelaget siden 2000 og har siden hatt en rekke verv innenfor organisasjonen. Siden 2012 har han sittet i styret til Norges Bondelag.

- Jeg er svært ydmyk for oppgaven. Med stigende interesse for mat og landbruk, og utfordringer i norsk landbrukspolitikk, blir rollen til Norges Bondelag stadig viktigere. Jeg vil gjøre mitt aller beste for å bidra til at vi fortsetter å være en sterk og samlet organisasjon, sier Gimming.

Brita Skallerud ble gjenvalgt som 2. nestleder og går inn i sitt sjette år i ledelsen.

  • .

Flere nye representanter i styret

Birte Usland (44) fra Vest-Agder og John-Erik Skjellnes Johansen (38) fra Nordland kommer inn som nye styremedlemmer. Usland har vært 1. vara i styret siden 2015.

Arne Elias Østerås ble valgt som ny styrerepresentant for Felleskjøpet. Bodhild Fjelltveit fra Hordaland er nytt 1. varamedlem, Einar Myki, Hedmark nytt 2. varamedlem og Mette Pedersen Anfeltmo fra Troms nytt 3. varamedlem.

Arne Magnus Aasen er gjenvalgt som ordfører og Bjarte Naterstad er valgt som ny leder av valgnemnda for ett år.

For mer informasjon, kontakt:
Lise Boeck Jakobsen, kommunikasjonssjef i Norges Bondelag: 975 99 866

Styret i Norges Bondelag, årsmøte 2016

Styret i Norges Bondelag:

Leder: Lars Petter Bartnes (gjenvalgt)
1. nestleder: Bjørn Gimming (ny)
2. nestleder: Brita Skallerud (gjenvalgt)
Medlem: Einar Frogner (ikke på valg)
Medlem: Birte Usland (ny)
Medlem: John-Erik Skjellnes Johansen (ny)
Medlem: Arnstein Røyneberg (ikke på valg)
Medlem: Gunn Jorunn Sørum (Norges Bygdeungdomslag)
Medlem: Ellen Krageberg (Norges Bygdekvinnelag)
Medlem: Oddveig Gikling-Bjørnå (ikke på valg)
Medlem: Nils Asle Dolmseth (ikke på valg)
Medlem: Arne Elias Østerås (ny)
1. varamedlem: Bodhild Fjelltveit (ny)
2. varamedlem: Einar Myki (ny, tidligere 3. varamedlem)
3. varamedlem: Mette Pedersen Anfeltmo (ny)

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Hjørundfjorden

Har utreda driftsvansketilskudd

Ei partsammensatt arbeidsgruppa har utreda hva som skal til for å innføre et driftsvansketilskudd, og hvilken funksjon det kan ha. I dag ble rapporten fra arbeidet lagt fram.

Illustrasjonsbilde ostedisk

Matkastelov feil løsning

- Bra initiativ, men feil løsning for å hindre matsvinn, sier lederen i Norges Bondelag til forslaget om egen matkastelov.

Dette skjer i Norges Bondelag

Mandag
19
Mars

Styremøte i BS

Landbrukets hus
Mandag
19
Mars

AU-møte

Landbrukets hus
Tirsdag
20
Mars

Styremøte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere