Lar regjeringen gjøre jobben

Publisert 26.01.2016
  • Tips en venn om denne siden

KrF-lederen vil ikke legge seg bort i arbeidet med ny landbruksmelding før den havner i Stortinget.

Arbeidet med ei ny landbruksmelding er godt i gang, og skal etter planen legges fram for Stortinget til høsten. Da vil flertallet i nasjonalforsamlingen avgjøre hvilken retning norsk landbrukspolitikk skal ta i tiden framover.

På den årlige kornkonferansen, som ble avholdt i Oslo tirsdag, snakket KrF-leder Knut Arild Hareide om hvilke forventninger hans parti har til meldingen. Her gav han uttrykk for at KrF ikke vil legge seg opp i meldingsarbeidet før dokumentet legges fram for Stortinget.

- Jeg må understreke at det er regjeringen som legger fram landbruksmeldingen. Jeg sitter ikke i regjering. Det er i Stortinget at KrF skal forme meldingen i vårt bilde, sa Hareide.

Jordbruket er tjent med bredt forlik

Ifølge Hareide er det særlig viktig for KrF å sikre næringen langsiktighet i den nye meldingen. I den anledning vil han jobbe for bred oppslutning i Stortinget.

- Jordbruket vil være tjent med et bredt forlik, og det vil ikke være noe poeng med en melding med mye smal argumentasjon for tiltak som har lav oppslutning. Vi vil gå i front for å skape en bred enighet om behovet for å øke norsk matproduksjon, sa han.

Må svare på landbrukets plass i grønt skifte

En videre utnyttelse av norsk handlingsrom innenfor internasjonale handelsregler, fortsatt satsning på småskala landbruk, styrket rekruttering og en konkretisering av landbrukets plass i bioøkonomien og satsingen på klima og miljø er blant forventingene som KrF har til landbruksmeldinga.

- Alle meldinger uavhengig av sektorer må ta klima og miljø på alvor. Jeg forventer at forslaget til ny landbruksmelding vil inneholde en konkretisering av hvordan landbruket kan få en enda mer sentral posisjon i det grønne skiftet, sa Hareide. 

Lars Petter Bartnes

Jordbruket ber regjeringen om krisepakke

Tørken over store deler av Norge får store konsekvenser for norsk matproduksjon. Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag ber regjeringen om en foreløpig krisepakke for å berge mest mulig av norsk matforsyning.

Halmballer blir verdifullt fôr i år.

Formidling av halm og grovfôr

Felleskjøpet og TINE etablerer nå et felles fagteam for å håndtere henvendelsene i de ulike tjenestene for formidling av grovfôr. Her er en oversikt over hvem som formidler kjøp og salg av grovfôr og halm.

Illustrasjonsbilde gård

Generasjonsskifte på gården

Om sommeren, når yngre generasjoner er hjemme på ferie, blir ofte generasjonsskiftet på gården et diskusjonstema. Vi har samlet nyttig informasjon om odel og overtakelse.

Halmberging. Foto: Åsmund Langeland

Åtte tips om halmpressing

Treskinga er så vidt i gang, og kornbønder oppfordres til å ikke kutte halmen, slik at den kan brukes til fôr. Her er tips som får halmen fra jordet til fôrbrettet.

Landbrukspodden

Har du sjekka ut Landbrukspodden?

Har du lyst på litt landbrukspåfyll mens du ligger på stranda eller sitter på traktoren i sommer? Landbrukspodden er en podcast for deg som er interessert i landbruk, politikk og samfunn, produsert av Norsk Landbrukssamvirke og Norges Bondelag.

Illustrasjonsbilde landskap

Trenger du noen å snakke med?

Tørken og fôrkrisa gir hodebry og bekymringer for mange bønder. Norsk Landbruksrådgivning har rådgivere du kan ta kontakt med dersom bekymringene blir store og du trenger noen å snakke med.

Bartnes og Furuberg

Samordner arbeidet med tørke og fôrkrise

Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag har i dag blitt enige om å lage en felles kriseorganisering av arbeidet med tørke og fôrmangel, for å få en enda bedre kontakt med medlemmer og myndigheter.

Rundballing på Mustadseter

Viktig informasjon ved import av fôr

Fredag 13. juli åpnes det for tollfri import av høy og halm. Men import av fôr er ikke risikofritt, og og Mattilsynet er bekymra for smitte som kan følge med innførsel av grovfôr.

oppmøte kalnes

Møttes for å diskutere fôrsituasjonen

Flere hundre bønder var til stede på de første informasjonsmøtene Bondelaget og samvirkeorganisasjonene arrangererte i går. Det er planlagt flere møter utover uka.

Tørr åker

Beholder korntilskudd

Nå er høyeste prioritet for bønder i tørkeutsatte områder å sikre nok fôr til dyra. Da kan det komme godt med at LMD klargjør at korn som ikke treskes, men slås til grønnfôr vil beholde arealtilskudd som for korn.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere