Lar regjeringen gjøre jobben

Publisert 26.01.2016
  • Tips en venn om denne siden

KrF-lederen vil ikke legge seg bort i arbeidet med ny landbruksmelding før den havner i Stortinget.

Arbeidet med ei ny landbruksmelding er godt i gang, og skal etter planen legges fram for Stortinget til høsten. Da vil flertallet i nasjonalforsamlingen avgjøre hvilken retning norsk landbrukspolitikk skal ta i tiden framover.

På den årlige kornkonferansen, som ble avholdt i Oslo tirsdag, snakket KrF-leder Knut Arild Hareide om hvilke forventninger hans parti har til meldingen. Her gav han uttrykk for at KrF ikke vil legge seg opp i meldingsarbeidet før dokumentet legges fram for Stortinget.

- Jeg må understreke at det er regjeringen som legger fram landbruksmeldingen. Jeg sitter ikke i regjering. Det er i Stortinget at KrF skal forme meldingen i vårt bilde, sa Hareide.

Jordbruket er tjent med bredt forlik

Ifølge Hareide er det særlig viktig for KrF å sikre næringen langsiktighet i den nye meldingen. I den anledning vil han jobbe for bred oppslutning i Stortinget.

- Jordbruket vil være tjent med et bredt forlik, og det vil ikke være noe poeng med en melding med mye smal argumentasjon for tiltak som har lav oppslutning. Vi vil gå i front for å skape en bred enighet om behovet for å øke norsk matproduksjon, sa han.

Må svare på landbrukets plass i grønt skifte

En videre utnyttelse av norsk handlingsrom innenfor internasjonale handelsregler, fortsatt satsning på småskala landbruk, styrket rekruttering og en konkretisering av landbrukets plass i bioøkonomien og satsingen på klima og miljø er blant forventingene som KrF har til landbruksmeldinga.

- Alle meldinger uavhengig av sektorer må ta klima og miljø på alvor. Jeg forventer at forslaget til ny landbruksmelding vil inneholde en konkretisering av hvordan landbruket kan få en enda mer sentral posisjon i det grønne skiftet, sa Hareide. 

Staten vant ulverettsaken

WWF fikk ikke medhold i at lisensjakta på ulv i vinter var ulovlig. – Vi er først og fremst lettet på vegne av folk som lever i områder med ulv og beitenæringen, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i Norges Bondelag. Bondelaget var partshjelp for Staten.

ulv, rovdyr

Advarer mot nedleggelse av rovviltnemnder

Et regjeringsoppnevnt ekspertutvalg anbefaler at dagens rovviltnemnder legges ned og at fylkeskommunen får makta over investeringstilskudd i landbruket. Bondelaget advarer mot forslagene.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
23
Mai

Styremøte i BS (telefonstyremøte)

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte

Landbrukets hus
Mandag
04
Juni

AU-møte

Scandic Lillehammer Hotel

Våre samarbeidspartnere