Lar regjeringen gjøre jobben

Publisert 26.01.2016
  • Tips en venn om denne siden

KrF-lederen vil ikke legge seg bort i arbeidet med ny landbruksmelding før den havner i Stortinget.

Arbeidet med ei ny landbruksmelding er godt i gang, og skal etter planen legges fram for Stortinget til høsten. Da vil flertallet i nasjonalforsamlingen avgjøre hvilken retning norsk landbrukspolitikk skal ta i tiden framover.

På den årlige kornkonferansen, som ble avholdt i Oslo tirsdag, snakket KrF-leder Knut Arild Hareide om hvilke forventninger hans parti har til meldingen. Her gav han uttrykk for at KrF ikke vil legge seg opp i meldingsarbeidet før dokumentet legges fram for Stortinget.

- Jeg må understreke at det er regjeringen som legger fram landbruksmeldingen. Jeg sitter ikke i regjering. Det er i Stortinget at KrF skal forme meldingen i vårt bilde, sa Hareide.

Jordbruket er tjent med bredt forlik

Ifølge Hareide er det særlig viktig for KrF å sikre næringen langsiktighet i den nye meldingen. I den anledning vil han jobbe for bred oppslutning i Stortinget.

- Jordbruket vil være tjent med et bredt forlik, og det vil ikke være noe poeng med en melding med mye smal argumentasjon for tiltak som har lav oppslutning. Vi vil gå i front for å skape en bred enighet om behovet for å øke norsk matproduksjon, sa han.

Må svare på landbrukets plass i grønt skifte

En videre utnyttelse av norsk handlingsrom innenfor internasjonale handelsregler, fortsatt satsning på småskala landbruk, styrket rekruttering og en konkretisering av landbrukets plass i bioøkonomien og satsingen på klima og miljø er blant forventingene som KrF har til landbruksmeldinga.

- Alle meldinger uavhengig av sektorer må ta klima og miljø på alvor. Jeg forventer at forslaget til ny landbruksmelding vil inneholde en konkretisering av hvordan landbruket kan få en enda mer sentral posisjon i det grønne skiftet, sa Hareide. 

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Hjørundfjorden

Har utreda driftsvansketilskudd

Ei partsammensatt arbeidsgruppa har utreda hva som skal til for å innføre et driftsvansketilskudd, og hvilken funksjon det kan ha. I dag ble rapporten fra arbeidet lagt fram.

Illustrasjonsbilde ostedisk

Matkastelov feil løsning

- Bra initiativ, men feil løsning for å hindre matsvinn, sier lederen i Norges Bondelag til forslaget om egen matkastelov.

Dette skjer i Norges Bondelag

Fredag
16
Mars

Fylkesårsmøte Telemark

Bø Hotell i Bø
Mandag
19
Mars

Styremøte i BS

Landbrukets hus
Mandag
19
Mars

AU-møte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere