Lansering av filmer med smak av lokalmat

Av Per Ole Ranberg,
  • Tips en venn om denne siden

Norges Bondelag og Norsk Landbrukssamvirke inviterer til filmpremierer i Mathallen i Oslo 27. november kl 13.

Prosjektet «Smaken av lokalmat» skal spre kunnskap om norske lokalmatprodusenter blant det store publikum, og samtidig gjøre relevante støtteordninger kjent for nye eller etablerte produsenter.

På nettsiden (smakenavlokalmat.no) vil det være egne filmer og informasjon til bønder som vil produsere lokalmat. Nettsiden vil også inneholde tekst om produsentene, produktene og lokalmiljøene som deltar i filmene. I tillegg vil det være lenker til relevante nettsider med informasjon om lokalmat.
 

Program
 

Kl 13:00 Lansering av filmene ved landbruks- og matminster Trygve Slagsvold Vedum
Feiring med småmat og drikke.


Kl 13:45 Mini-seminar om lokalmat

Kl 14:00 Lokalmatprogrammet – gir muligheter for bønder som vil satse
v/Inger Solberg, direktør i Innovasjon Norge

Kl 14:20 Hvorfor er bonden den beste ambassadøren for sine produkter?
Anne Huitfeldt, styremedlem i Bondens marked Norge

Produsenter fra filmene forteller om sine erfaringer med Lokalmatprogrammet og med å utvikle sine produkter

Kl 14:30 Hardt arbeid, kompetanse og nettverk er oppskriften
v/Astrid Olsen, bonde, osteprodusent og kaféeier

VÅR fruktmost – frukten av tett innovasjonssamarbeid mellom bønder og næringsmiddelindustri
v/ bonde Amund Berger og merkevaresjef Hanne Viksmo Sværk, Fellesjuice as

Gourmetlam – unik smak fra norske fjellbeiter
v/ Nortura SA

Sider fra Hardanger – før og nå
v/Asbjørn Børsheim

Fra korn i Spydeberg til brød på Løkka
v/ Holli Mølle og Bjølsen bakeri

Spørsmål og kommentarer
Kl 16:00 Slutt

Støtter felling innenfor ulvesona

Rovviltnemndene i Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold går inn for å ta ut tre revirer innenfor ulvesona under vinterens lisensjakt. – Nemndene tar ansvar og følger opp Stortingets politikk, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i styret i Norges Bondelag.

Kornet tørker bort på Romerike.

For seint for kornet

Årets kornavling kan bli om lag halvparten av det normale, mens mye av graset fortsatt kan berges.

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere