Jordbrukspolitisk guru i Bondelaget, Anders Huus, og Lise Sandsbråten, fagsjef i TINE, er på plass i studio.