Hvorfor er norsk landbruk bygd opp rundt den selveiende bonden og kan vi ta for gitt at det alltid vil være slik, eller vil aksjeselskaper, banker og investeringsfond være framtidas jordeiere?