Landbruksministeren møtte bøndene

Av Inger Johanne Sæterbakk,
  • Tips en venn om denne siden

Jon Georg Dale

Landbruksministeren ville ikkje snakke om det alle er opptatt av, då han besøkte årsmøtet i Norges Bondelag.

Landbruks- og matminister Jon Georg Dale gjesta årsmøtet til Norges Bondelag i Sarpsborg onsdag. Svært mange i Norges Bondelag er opptatt av det som skjer i jordbruksforhandlingane

- Det vart ein annan vår enn vi hadde tenkt. Vi strekte oss langt for å få til ein avtale med jordbruket,  men greidde det ikkje, sa Dale til bondetinget.

Har sett landbruk på dagsorden

Dale ville ikkje gå inn i detaljar om kva som skal skje vidare med jordbruksavtalen som no blir sendt tilbake til partane i jordbruksoppgjeret, men han sa to ting:

- Norges Bondelag kan vente seg to ting: At eg kjem til å ta stortingsfleirtalet på alvor og at eg kjem til å la det bli reelle forhandlingar, ikkje eit diktat.

- Eg meiner at møta denne våren har vist at både eg og Bondelaget vil norsk landbruk vel, sjølv om vi vil ulike ting. Vi sette landbruk på dagsorden, fleire tusen møtte opp på debattmøte, da Dale om arbeidet med jordbruksmeldinga, og han heldt fram med å snakke om at vi må styrke marknaden og kanaliseringspolitikken .

Snakka om rovdyrpolitikk

Rovdyrpolitikk er eit politikkområde som ikkje ligg under Landbruks- og matdepartementet, men Dale nytta høvet til å snakke om dette temaet. Statsråden understreka at han forstod at dette er ein vanskeleg situasjon for landbruket.

- Det handlar om langsiktig avlsarbeid som går tapt. Det handlar om langsiktig næringsutvikling. Ja, bøndene får erstatning, men det er berre i kroner og øre. Vi må forvalte beiteprioriterte område som det det er, beiteprioriterte område, sa Dale.

- Eg minner om at regjeringa har ansvar for at vi har hamna i den situasjonen vi har komme i. Det må takast ut skadedyr før beitesesongen startar, ikkje lappast på undervegs, kommenterte leiar i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes.

Kroner eller prosent?

- Sauebønder får erstatning i kroner og øre, altså ikkje i prosentar. Inntektsmålet må også målast i kroner og ikkje prosentar, sa fylkesleiar i Hedmark Bondelag, Erling Aas-Eng til Dale, som ein kommentar til debatten om inntektsmål som har gått sidan jordbruket braut årets jordbruksforhandlingar.

- Eg legg til grunn at fleirtalet på Stortinget har sagt at inntekt skal målast i prosent, ikkje kroner, avslutta landbruksministeren, som også sa han ikkje hadde tenkt å gje seg endå.

– Eg har mykje ugjort og har tenkt å vere landbruksminister i fire år til.

Lars Petter Bartnes

Jordbruket ber regjeringen om krisepakke

Tørken over store deler av Norge får store konsekvenser for norsk matproduksjon. Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag ber regjeringen om en foreløpig krisepakke for å berge mest mulig av norsk matforsyning.

Halmballer blir verdifullt fôr i år.

Formidling av halm og grovfôr

Felleskjøpet og TINE etablerer nå et felles fagteam for å håndtere henvendelsene i de ulike tjenestene for formidling av grovfôr. Her er en oversikt over hvem som formidler kjøp og salg av grovfôr og halm.

Illustrasjonsbilde gård

Generasjonsskifte på gården

Om sommeren, når yngre generasjoner er hjemme på ferie, blir ofte generasjonsskiftet på gården et diskusjonstema. Vi har samlet nyttig informasjon om odel og overtakelse.

Halmberging. Foto: Åsmund Langeland

Åtte tips om halmpressing

Treskinga er så vidt i gang, og kornbønder oppfordres til å ikke kutte halmen, slik at den kan brukes til fôr. Her er tips som får halmen fra jordet til fôrbrettet.

Landbrukspodden

Har du sjekka ut Landbrukspodden?

Har du lyst på litt landbrukspåfyll mens du ligger på stranda eller sitter på traktoren i sommer? Landbrukspodden er en podcast for deg som er interessert i landbruk, politikk og samfunn, produsert av Norsk Landbrukssamvirke og Norges Bondelag.

Illustrasjonsbilde landskap

Trenger du noen å snakke med?

Tørken og fôrkrisa gir hodebry og bekymringer for mange bønder. Norsk Landbruksrådgivning har rådgivere du kan ta kontakt med dersom bekymringene blir store og du trenger noen å snakke med.

Bartnes og Furuberg

Samordner arbeidet med tørke og fôrkrise

Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag har i dag blitt enige om å lage en felles kriseorganisering av arbeidet med tørke og fôrmangel, for å få en enda bedre kontakt med medlemmer og myndigheter.

Rundballing på Mustadseter

Viktig informasjon ved import av fôr

Fredag 13. juli åpnes det for tollfri import av høy og halm. Men import av fôr er ikke risikofritt, og og Mattilsynet er bekymra for smitte som kan følge med innførsel av grovfôr.

oppmøte kalnes

Møttes for å diskutere fôrsituasjonen

Flere hundre bønder var til stede på de første informasjonsmøtene Bondelaget og samvirkeorganisasjonene arrangererte i går. Det er planlagt flere møter utover uka.

Tørr åker

Beholder korntilskudd

Nå er høyeste prioritet for bønder i tørkeutsatte områder å sikre nok fôr til dyra. Da kan det komme godt med at LMD klargjør at korn som ikke treskes, men slås til grønnfôr vil beholde arealtilskudd som for korn.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere