Landbruksmeldinga må gi et taktskifte for norsk landbruk

Av Guro Bjørnstad,
  • Tips en venn om denne siden

Landbruks- og matmeldinga slår fast at matproduksjon skal økes i takt med befolkningsveksten. Det er mål som krever et taktskifte fra regjeringa for å kunne oppfylles.

Nils T. Bjørke.

Det er et mål som Norges Bondelag har arbeidet for, og som krever et taktskifte fra regjeringa for å kunne oppfylles. Bondelaget har savnet konkrete virkemiddel i meldinga. Regjeringa peker på at det vil komme i jordbruksoppgjøret. – Det avgjørende nå blir at regjeringa følger opp egne målsettinger og at meldinga innebærer en tydelig forskjell, sier leder Nils T. Bjørke i Norges Bondelag. – Vi forventer en forskjell i årets jordbruksforhandlinger. Det trengs en ny giv for å få ungdommen til å våge å satse på næringa, slår Bjørke fast.

I debatten slo Arbeiderpartiets leder av næringskomiteen, Terje Lien Aasland (Ap), fast at regjeringspartiene har vilje til å bruke handlingsrommet i importvernet. Det ble også understreket fra Senterpartiets Irene Lange Nordahl at investeringsfond er et incentiv som det blir naturlig å vurdere. 

Norges Bondelag beklager at det ikke ble en breiere tilslutning til meldinga enn fra regjeringspartiene.  – KrF hadde konstruktive innspill til et forlik og vi mener at meldinga hadde stått betydelig sterkere om regjeringa hadde kommet dem i møte, sier Bjørke, og legger til at et sterkere jordvern, en vesentlig reduksjon av inntektsforskjeller og investeringsfond kunne gitt næringa større trygghet framover og være gode bidrag til å nå måla i meldinga. 

Dagens debatt i Stortinget tydeliggjør at skillelinjene i norsk landbrukspolitikk går mellom regjeringspartiene og KrF på den ene siden, og Høyre og FrP på den andre siden. – I sum vil forslagene fra høyresida medføre en kraftig sentralisering av produksjon og medføre at en ikke vil klare å utnytte alt jordbruksareal. Dette vil helt klart svekke norsk sjølforsyningsgrad, fastholder Bjørke.

Meldinga gir et godt utgangspunkt for det videre arbeidet for norsk landbruk og næringsmiddelindustri. Det avgjørende nå blir at regjeringa omskaper ord til konkret  handling.

Kontaktperson:

Støtter felling innenfor ulvesona

Rovviltnemndene i Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold går inn for å ta ut tre revirer innenfor ulvesona under vinterens lisensjakt. – Nemndene tar ansvar og følger opp Stortingets politikk, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i styret i Norges Bondelag.

Kornet tørker bort på Romerike.

For seint for kornet

Årets kornavling kan bli om lag halvparten av det normale, mens mye av graset fortsatt kan berges.

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere