Landbruksmeldinga må gi et taktskifte for norsk landbruk

Av Guro Bjørnstad,
  • Tips en venn om denne siden

Landbruks- og matmeldinga slår fast at matproduksjon skal økes i takt med befolkningsveksten. Det er mål som krever et taktskifte fra regjeringa for å kunne oppfylles.

Nils T. Bjørke.

Det er et mål som Norges Bondelag har arbeidet for, og som krever et taktskifte fra regjeringa for å kunne oppfylles. Bondelaget har savnet konkrete virkemiddel i meldinga. Regjeringa peker på at det vil komme i jordbruksoppgjøret. – Det avgjørende nå blir at regjeringa følger opp egne målsettinger og at meldinga innebærer en tydelig forskjell, sier leder Nils T. Bjørke i Norges Bondelag. – Vi forventer en forskjell i årets jordbruksforhandlinger. Det trengs en ny giv for å få ungdommen til å våge å satse på næringa, slår Bjørke fast.

I debatten slo Arbeiderpartiets leder av næringskomiteen, Terje Lien Aasland (Ap), fast at regjeringspartiene har vilje til å bruke handlingsrommet i importvernet. Det ble også understreket fra Senterpartiets Irene Lange Nordahl at investeringsfond er et incentiv som det blir naturlig å vurdere. 

Norges Bondelag beklager at det ikke ble en breiere tilslutning til meldinga enn fra regjeringspartiene.  – KrF hadde konstruktive innspill til et forlik og vi mener at meldinga hadde stått betydelig sterkere om regjeringa hadde kommet dem i møte, sier Bjørke, og legger til at et sterkere jordvern, en vesentlig reduksjon av inntektsforskjeller og investeringsfond kunne gitt næringa større trygghet framover og være gode bidrag til å nå måla i meldinga. 

Dagens debatt i Stortinget tydeliggjør at skillelinjene i norsk landbrukspolitikk går mellom regjeringspartiene og KrF på den ene siden, og Høyre og FrP på den andre siden. – I sum vil forslagene fra høyresida medføre en kraftig sentralisering av produksjon og medføre at en ikke vil klare å utnytte alt jordbruksareal. Dette vil helt klart svekke norsk sjølforsyningsgrad, fastholder Bjørke.

Meldinga gir et godt utgangspunkt for det videre arbeidet for norsk landbruk og næringsmiddelindustri. Det avgjørende nå blir at regjeringa omskaper ord til konkret  handling.

Kontaktperson:

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Hjørundfjorden

Har utreda driftsvansketilskudd

Ei partsammensatt arbeidsgruppa har utreda hva som skal til for å innføre et driftsvansketilskudd, og hvilken funksjon det kan ha. I dag ble rapporten fra arbeidet lagt fram.

Illustrasjonsbilde ostedisk

Matkastelov feil løsning

- Bra initiativ, men feil løsning for å hindre matsvinn, sier lederen i Norges Bondelag til forslaget om egen matkastelov.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
20
Mars

Styremøte

Landbrukets hus
Onsdag
21
Mars

Representantskapsmøte

Thon Hotell Opera
Torsdag
19
April

Styremøte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere