Landbruks- og matmeldinga: Bøndene to skritt foran

Av Per Ole Ranberg,
  • Tips en venn om denne siden

-Det er gode ambisjoner og målsettinger i landbruksmeldinga. Men bøndene er to skritt foran.

Det sa Bondelagsleder Nils T. Bjørke under temakonferansen på Lillestrøm i dag. Replikken var myntet på landbruks- og matminister Lars Peder Brekk falt da ministeren uttrykte undring over at Stortingsmelding 9 "Velkommen til bords" har møtt grader av uenighet i landbrukskretser. - Bøndene er to skritt foran, slo Bjørke fast,- de leiter etter løsninger. Løsninger på hvordan ambisjonene og målene kan oppfylles.

I sitt innlegg på Temakonferansen, pekte Bondelagslederen på at meldingas ambisjon om økt sjølforsyning av mat blant annet vil kreve mer bruk av norske ressurser,inkludert korn. Samtidig ba Bondeleder Bjørke om at det blir tatt hensyn til kraftfôrimporten i beregningen av sjølforsyningen.

Norges Bondelag uttrykker også ønske om red politisk oppslutning til formuleringene om:

  • Importvernet - som sammen med utnytting av handlingsrommet er en avgjørende forutsetning for å sikre avsetingen til faste fastsatte prise ri jordbruksforhandlingene
  • Jordbruksforhandlingene og videreføring av samhandling mellom stat og næring
  • Markedsordningene og videreføring av de samvirkebaserte markedsordningene
  • Opprettholde produksjonsfordelingen og et landbruk over hele landet
  • Rammevilkår som sikrer små og store bruk.

Temakonferansens første dag ble avrundet med en debatt mellom fraksjonslederne i næringskomitéen på Stortinget. En debatt der KrFs Rigmor Andersen Eide nok fikk bondeøyne til å blinke i sine krav om bedre inntektsutvikling, styrket jordvern og øking i sjølforsyninga sterkere enn befolkningsveksten.

Les også Nationens referat fra møtet:

Utan samvirke når vi ikkje måla i landbrukspolitikken

KrF har tre krav til landbruksmeldinga

Støtter felling innenfor ulvesona

Rovviltnemndene i Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold går inn for å ta ut tre revirer innenfor ulvesona under vinterens lisensjakt. – Nemndene tar ansvar og følger opp Stortingets politikk, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i styret i Norges Bondelag.

Kornet tørker bort på Romerike.

For seint for kornet

Årets kornavling kan bli om lag halvparten av det normale, mens mye av graset fortsatt kan berges.

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere