Landbruks- og matmeldinga: Bøndene to skritt foran

Av Per Ole Ranberg,
  • Tips en venn om denne siden

-Det er gode ambisjoner og målsettinger i landbruksmeldinga. Men bøndene er to skritt foran.

Det sa Bondelagsleder Nils T. Bjørke under temakonferansen på Lillestrøm i dag. Replikken var myntet på landbruks- og matminister Lars Peder Brekk falt da ministeren uttrykte undring over at Stortingsmelding 9 "Velkommen til bords" har møtt grader av uenighet i landbrukskretser. - Bøndene er to skritt foran, slo Bjørke fast,- de leiter etter løsninger. Løsninger på hvordan ambisjonene og målene kan oppfylles.

I sitt innlegg på Temakonferansen, pekte Bondelagslederen på at meldingas ambisjon om økt sjølforsyning av mat blant annet vil kreve mer bruk av norske ressurser,inkludert korn. Samtidig ba Bondeleder Bjørke om at det blir tatt hensyn til kraftfôrimporten i beregningen av sjølforsyningen.

Norges Bondelag uttrykker også ønske om red politisk oppslutning til formuleringene om:

  • Importvernet - som sammen med utnytting av handlingsrommet er en avgjørende forutsetning for å sikre avsetingen til faste fastsatte prise ri jordbruksforhandlingene
  • Jordbruksforhandlingene og videreføring av samhandling mellom stat og næring
  • Markedsordningene og videreføring av de samvirkebaserte markedsordningene
  • Opprettholde produksjonsfordelingen og et landbruk over hele landet
  • Rammevilkår som sikrer små og store bruk.

Temakonferansens første dag ble avrundet med en debatt mellom fraksjonslederne i næringskomitéen på Stortinget. En debatt der KrFs Rigmor Andersen Eide nok fikk bondeøyne til å blinke i sine krav om bedre inntektsutvikling, styrket jordvern og øking i sjølforsyninga sterkere enn befolkningsveksten.

Les også Nationens referat fra møtet:

Utan samvirke når vi ikkje måla i landbrukspolitikken

KrF har tre krav til landbruksmeldinga

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Hjørundfjorden

Har utreda driftsvansketilskudd

Ei partsammensatt arbeidsgruppa har utreda hva som skal til for å innføre et driftsvansketilskudd, og hvilken funksjon det kan ha. I dag ble rapporten fra arbeidet lagt fram.

Illustrasjonsbilde ostedisk

Matkastelov feil løsning

- Bra initiativ, men feil løsning for å hindre matsvinn, sier lederen i Norges Bondelag til forslaget om egen matkastelov.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
21
Mars

Representantskapsmøte

Thon Hotell Opera
Torsdag
19
April

Styremøte

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte i BS (telefonstyremøte)

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere