Det sa Bondelagsleder Nils T. Bjørke under temakonferansen på Lillestrøm i dag. Replikken var myntet på landbruks- og matminister Lars Peder Brekk falt da ministeren uttrykte undring over at Stortingsmelding 9 "Velkommen til bords" har møtt grader av uenighet i landbrukskretser. - Bøndene er to skritt foran, slo Bjørke fast,- de leiter etter løsninger. Løsninger på hvordan ambisjonene og målene kan oppfylles.

I sitt innlegg på Temakonferansen, pekte Bondelagslederen på at meldingas ambisjon om økt sjølforsyning av mat blant annet vil kreve mer bruk av norske ressurser,inkludert korn. Samtidig ba Bondeleder Bjørke om at det blir tatt hensyn til kraftfôrimporten i beregningen av sjølforsyningen.

Norges Bondelag uttrykker også ønske om red politisk oppslutning til formuleringene om:

  • Importvernet - som sammen med utnytting av handlingsrommet er en avgjørende forutsetning for å sikre avsetingen til faste fastsatte prise ri jordbruksforhandlingene
  • Jordbruksforhandlingene og videreføring av samhandling mellom stat og næring
  • Markedsordningene og videreføring av de samvirkebaserte markedsordningene
  • Opprettholde produksjonsfordelingen og et landbruk over hele landet
  • Rammevilkår som sikrer små og store bruk.

Temakonferansens første dag ble avrundet med en debatt mellom fraksjonslederne i næringskomitéen på Stortinget. En debatt der KrFs Rigmor Andersen Eide nok fikk bondeøyne til å blinke i sine krav om bedre inntektsutvikling, styrket jordvern og øking i sjølforsyninga sterkere enn befolkningsveksten.

Les også Nationens referat fra møtet:

Utan samvirke når vi ikkje måla i landbrukspolitikken

KrF har tre krav til landbruksmeldinga