Landbrukets klimaprosjekt omorganiseres

Av Elisabeth Sæther,
  • Tips en venn om denne siden

TINE, Nortura og Felleskjøpet Agri trer inn sammen med Norsk Landbruksrådgiving og Norges Bondelag i styringsgruppen til prosjektet «Klimasmart landbruk» når det nå opprettes som et selvstendig selskap.

Bjørn Gimming, 1. nestleder i Norges Bondelag

Prosjektet «Klimasmart landbruk», tidligere kalt «Klimarådgiving på gårdsnivå» ble etablert av Norges Bondelag og Norsk landbruksrådgiving i 2016 med formål om å redusere klimaavtrykket til norsk landbruk ved å sikre bedre informasjon og gode verktøy klimakutt på norske gårdsbruk.

- Siden oppstarten har prosjektet fått bred støtte fra næringen og myndigheter. Vi har også fått økt kunnskap om hva som må på plass for å få et mer klimasmart landbruk. Et høyt ambisjonsnivå, økt innsikt og flere deltakere enn ved oppstarten gjør det hensiktsmessig å tilpasse organiseringen av prosjektet, sier Bjørn Gimming, leder av styringsgruppen i prosjektet og 1. nestleder i Norges Bondelag.

Norges Bondelag og Norsk landbruksrådgiving har derfor besluttet å invitere til å opprette et eget selskap for videre drift av prosjektet «Klimasmart landbruk».

TINE, Nortura og Felleskjøpet Agri inn i prosjektstyret

Fram til nå har prosjektet «Klimasmart landbruk» vært eid og administrert av Norsk Landbruksrådgiving (NLR). NLR har sammen med Norges Bondelag utgjort styringsgruppen i prosjektet. Ny styringsgruppe bestående av NLR, Norges Bondelag, TINE, Nortura og Felleskjøpet Agri etableres med det første.

- Vi er svært fornøyde med å få TINE, Nortura og Felleskjøpet Agri med i styringen av prosjektet. De tar med seg en enorm kompetanse inn og vil være en stor styrke for arbeidet med å gjøre norsk landbruk enda mer klimasmart, sier Kristen Bartnes, direktør i Norsk landbruksrådgiving.

Det legges opp til at prosjektleder med ansvar for den daglige driften ansettes i nytt selskap, men med arbeidsgiveransvar hos en av organisasjonene. Norges Bondelag har ansvaret for etableringen av det nye selskapet. Den tidligere referansegruppen inviteres til å delta videre i prosjektet.

Nye løsninger kan gjøre norsk landbruk til klimaspydspiss

Det er stor variasjon fra gårdsbruk til gårdsbruk hvilke klimagrep som passer. I tillegg registreres ikke de fleste klimagrep som i dag gjøres på norske gårdsbruk. Prosjektet «Klimasmart landbruk» har som mål å utvikle et nytt system og verktøy for å beregne klimaavtrykk og registrere klimakutt tilpasset hvert enkelt gårdsbruk, både med hensyn til produksjon og størrelse. Verktøyet skal være grunnlaget for effektiv og målrettet klimarådgiving tilpasset det enkelte gårdsbruk. Godt etablerte systemer for data og dokumentasjon i norsk landbruk gir mulighet for å utvikle et beregningsverktøy for klimakutt som er anerkjent internasjonalt, og kan gjøre norsk landbruk til klimaspydspiss.

Endret plan for utrulling av klimarådgiving for gårdbrukere

Siden behovet for systemutvikling er større enn antatt ved oppstarten av prosjektet, må tidsplanen for utrulling av klimarådgiving til norske bønder forskyves noe. Planen var opprinnelig å starte med klimarådgiving i noen pilotfylker høsten 2016 og å ha et landsdekkende rådgivningstilbud klart i løpet av 2017. Økt omfang av arbeidet med utvikling av nye systemer gjør imidlertid at oppstarten av rådgivningstilbud i enkelte pilotområder tidligst vil være klart mot slutten av 2017 og et landsdekkende tilbud om klimarådgiving kan bli startet opp i 2018. 

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Hjørundfjorden

Har utreda driftsvansketilskudd

Ei partsammensatt arbeidsgruppa har utreda hva som skal til for å innføre et driftsvansketilskudd, og hvilken funksjon det kan ha. I dag ble rapporten fra arbeidet lagt fram.

Illustrasjonsbilde ostedisk

Matkastelov feil løsning

- Bra initiativ, men feil løsning for å hindre matsvinn, sier lederen i Norges Bondelag til forslaget om egen matkastelov.

Dette skjer i Norges Bondelag

Fredag
16
Mars

Fylkesårsmøte Telemark

Bø Hotell i Bø
Mandag
19
Mars

Styremøte i BS

Landbrukets hus
Mandag
19
Mars

AU-møte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere