Landbrukets HMS-tjeneste og Norsk Landbruksrådgiving sammen for framtida

Av Per Ole Ranberg,
  • Tips en venn om denne siden

Norges Bondelag støtter en sammenslutning av Landbrukets HMS-tjeneste og Norsk Landbruksrådgivning.

Illustrasjonsfoto: Johannes Ingvoldstad.- En sammenslutning er eneste mulighet til å videreføre og utvikle tjenestetilbudet som i dag drives gjennom Landbrukets HMS-tjeneste, heter det i vedtaket fra styret i Norges Bondelag. - Gjennom en sammenslutning kan tjenestene tilbys som en naturlig del av et vesentlig større fag- og rådgivningsnettverk enn i dag, heter det.

Prinsippene for sammenslutning

I arbeidet mot en felles organisasjon, legger Bondelagsstyret vekt på at

  • Det etableres en egen fagseksjon (avdeling) for helse, miljø og sikkerhet i Norsk Landbruksrådgiving.
  • Ansatte i Landbrukets HMS-tjeneste overføres til fagseksjon for helse, miljø og sikkerhet (sentral ansettelse),
  • Norsk Landbruksrådgiving etablerer et fagutvalg for helse, miljø og sikkerhet med representasjon fra samarbeidende bedriftshelsetjenester (BHT), Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag.
  • Sentralt medlemskap (for medlemmer av LHMS) videreføres.
  • Det arbeides for full integrering i løpet av 2-5 år.

-Hensikten med stiftelsen Landbrukets HMS-tjeneste kan kun ivaretas for framtida gjennom en sammenslutning, heter det i vedtaket i styret i Norges Bondelag.

Ku på beite på Kjerringøy. Foto: VisualDays

Flere inn på eiersiden i Klimasmart Landbruk

Siden nyåret har åtte landbruksbedrifter- og organisasjoner gått inn som medeiere i prosjektet Klimasmart Landbruk. – Interessen og responsen har vært over all forventning, dette lover godt for næringas videre klimaarbeid, sier prosjektleder leder Tony Barman.

Svein Olav Thomassen og Kristina Hegge

To nye fylkesledere i Bondelaget

På fylkesårsmøtene i 2018 ble Kristina Hegge valgt som ny leder av Oppland Bondelag og Svein Olav Thommasen valgt som ny leder av Troms Bondelag.

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Dette skjer i Norges Bondelag

Torsdag
19
April

Styremøte

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte i BS (telefonstyremøte)

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere