Landbrukets HMS-tjeneste en del av Norsk Landbruksrådgiving

Av Per Ole Ranberg,
  • Tips en venn om denne siden

1. januar neste år er Landbrukets HMS-tjeneste en del av Norsk Landbruksrådgiving.

Styret for Landbrukets HMS-tjeneste har med utgangspunkt i jordbruksavtalen for 2013 vedtatt overføring av virksomhet og ansatte til Norsk Landbruksrådgiving per 1. januar 2014.

HMS-tjenester over hele landet

Landbrukets HMS-tjerneste tilbyr i dag tjenester over hele landet i samarbiedt med 34 regionale bedriftshelsetjenester. Det er ansatt 42 regionale HMS-rådgivere, 4 distriktsledere og 7 personer ved hovedkontoret på Kongsberg.

15.000 bønder har gått på HMS-kurs

LHMS sitt tjenestetiilbud når rundt 15.000 bønder årlig. Mer enn 15.000 bønder har gjennomført kurset "praktisk HMS-arbeid. - Sett i forhold til antall landbruksforetak, har oppslutningen om Landbrukets HMS-tjeneste økt jevnt og trutt siden etableringen. - Det forventes ytterligere framgang ved at virksomheten i Norsk Landbruksrådgiving og Landbrukets HMS-tjeneste knyttes sammen, heter det i grunnlaget for Bondelagsstyrets oppnevning av styremedlem for Landbrukets HMS-tjeneste.

 

 

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Hjørundfjorden

Har utreda driftsvansketilskudd

Ei partsammensatt arbeidsgruppa har utreda hva som skal til for å innføre et driftsvansketilskudd, og hvilken funksjon det kan ha. I dag ble rapporten fra arbeidet lagt fram.

Illustrasjonsbilde ostedisk

Matkastelov feil løsning

- Bra initiativ, men feil løsning for å hindre matsvinn, sier lederen i Norges Bondelag til forslaget om egen matkastelov.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
21
Mars

Representantskapsmøte

Thon Hotell Opera
Torsdag
19
April

Styremøte

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte i BS (telefonstyremøte)

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere