Onsdag 1. mars samler vi landbruket for å sjekke status på klimaarbeidet. I 2019 inngikk landbruket en intensjonsavtale med regjeringen om å kutte 5 millioner CO2-ekvivalenter i perioden 2021-2030. For å følge denne avtalen ble det utformet en plan som fikk bred tilslutning på landbrukets klimatoppmøte i 2020 – Landbrukets Klimaplan.

Hvor langt er landbruket kommet? Og hvor mye gjenstår? Få svar på dette og mer onsdag 1. mars.

Program:
Møteleder: Egil Christopher Hoen, 1. nestleder Norges Bondelag
 

08:30: Enkel servering og mingling
09:00: Velkommen ved 1. nestleder i Norges Bondelag, Egil Christopher Hoen
09:05: Innledning ved Bjørn Gimming, leder i Norges Bondelag
09:15: Innledning ved leder i Norges Bonde- og Småbrukarlag, Tor Jacob Solberg
09:20: Status på landbrukets klimaplan. Når vi målet i 2030? Ved Pernille Bügel, Norges Bondelag.
09:30: Rapport fra arbeidet i den offisielle klimaregnskapsgruppa ved Landbruks- og matdepartementet og jordbrukets representanter i gruppa.
09:50: Innføring av klimaavgifter i dansk jordbruk. Konsekvenser for matproduksjonen, innlegg fra det danske bondelaget og Agri Analyse.
10:05: Finansnæringen først ute med krav til klima- og bærekraftsdokumentasjon. Hva må bøndene og industrien ha på plass? Ved Landkreditt Bank
10:20: Spydspissbøndenes viktige rolle

Møtet streames HER

 

Presse kan melde seg på til Kevin Karlsen Nordnes, kommunikasjonsrådgiver Norges Bondelag: kevin.karlsen.nordnes@bondelaget.no , telefon: 484 38886