Landbruket i stå under klimaforhandlingane

Av Hildegunn Gjengedal,
  • Tips en venn om denne siden

WFO er skuffa over at forhandlingane om eit arbeidsprogram for landbruk har brote saman under klimatoppmøtet.

- Igjen er ein viktig moglegheit for å finne løysingar på klimautfordringane neglisjert, foto: World Farmers Organisation.190 land er no samla i Polen for å kome vidare i arbeidet med å redusere verdas klimautslepp. World Farmers Organisation (WFO), der Norges Bondelag er medlem, har lenge jobba for at det skal kome eit arbeidsprogram for landbruk. Det lukkast ikkje på toppmøtet.

Løysingar neglisjert

 

- Igjen er ein viktig moglegheit for å finne løysingar på klimautfordringane neglisjert. Trass i stor innsats frå verdas landbrukssamfunn sidan 2009, er verdas bønder sett på sidelinja eitt år til, skriv ei tydeleg skuffa Anette Engelund Friis på sin blogg. Danske Engelund Friis deltek i forhandlingane i Polen på vegner av World Farmers Organisation og det danske bondelaget.

Tilpassing til klimaendringane

 

I juni i år inviterte FNs organ for vitskapleg og teknologisk rådgjeving (SBSTA) medlemslanda til å kome med sitt syn på korleis ein kan styrke landbrukets tilpassing til klimaendringar, samtidig som ein fremjer berekraftig utvikling, produktivitet og matsikkerheit. Dette vart godt motteke i landbruksmiljøet. Saka skulle takast vidare i eit møte i SBSTA i Polen. Dette møtet braut altså saman.

Tek ikkje ansvar

 

- Korleis kan klimaforhandlarane la vere å ta ansvar for å hjelpe bøndene til å tilpasse seg og redusere utslepp av klimagassar når ein ser kor hardt ramma dei blir, og kor viktige dei er for matproduksjonen, undrar Anette Engelund Friis. Ho har ikkje noko god forklaring på kvifor samtalane braut saman.

Sterkt beklageleg

- Det er sterkt beklageleg at landbruket blir halde utanfor dei internasjonale klimaforhandlingane, seier prosjektleiar Svein Guldal i Norges Bondelag. - Mi tilråding vil vere at bønder over heile verda ikkje lar seg påverke av den motstanden vi har i dei internasjonale forhandlingane. Det vil vere meir fornuftig å følgje med på teknologiutviklinga, investere i teknologien og bygge nye alliansar med den nye industrien som veks fram i rekordfart. Slik kan vi vere på plass og bidra aktivt til løysingar når klimaredsla slår inn for fullt etterkvart som karbonnivå og lufttemperatur stig enno meir.

 

Diskusjonane om landbruk er no utsette til neste år.

Støtter felling innenfor ulvesona

Rovviltnemndene i Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold går inn for å ta ut tre revirer innenfor ulvesona under vinterens lisensjakt. – Nemndene tar ansvar og følger opp Stortingets politikk, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i styret i Norges Bondelag.

Kornet tørker bort på Romerike.

For seint for kornet

Årets kornavling kan bli om lag halvparten av det normale, mens mye av graset fortsatt kan berges.

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere