Landbruket i stå under klimaforhandlingane

Av Hildegunn Gjengedal,
  • Tips en venn om denne siden

WFO er skuffa over at forhandlingane om eit arbeidsprogram for landbruk har brote saman under klimatoppmøtet.

- Igjen er ein viktig moglegheit for å finne løysingar på klimautfordringane neglisjert, foto: World Farmers Organisation.190 land er no samla i Polen for å kome vidare i arbeidet med å redusere verdas klimautslepp. World Farmers Organisation (WFO), der Norges Bondelag er medlem, har lenge jobba for at det skal kome eit arbeidsprogram for landbruk. Det lukkast ikkje på toppmøtet.

Løysingar neglisjert

 

- Igjen er ein viktig moglegheit for å finne løysingar på klimautfordringane neglisjert. Trass i stor innsats frå verdas landbrukssamfunn sidan 2009, er verdas bønder sett på sidelinja eitt år til, skriv ei tydeleg skuffa Anette Engelund Friis på sin blogg. Danske Engelund Friis deltek i forhandlingane i Polen på vegner av World Farmers Organisation og det danske bondelaget.

Tilpassing til klimaendringane

 

I juni i år inviterte FNs organ for vitskapleg og teknologisk rådgjeving (SBSTA) medlemslanda til å kome med sitt syn på korleis ein kan styrke landbrukets tilpassing til klimaendringar, samtidig som ein fremjer berekraftig utvikling, produktivitet og matsikkerheit. Dette vart godt motteke i landbruksmiljøet. Saka skulle takast vidare i eit møte i SBSTA i Polen. Dette møtet braut altså saman.

Tek ikkje ansvar

 

- Korleis kan klimaforhandlarane la vere å ta ansvar for å hjelpe bøndene til å tilpasse seg og redusere utslepp av klimagassar når ein ser kor hardt ramma dei blir, og kor viktige dei er for matproduksjonen, undrar Anette Engelund Friis. Ho har ikkje noko god forklaring på kvifor samtalane braut saman.

Sterkt beklageleg

- Det er sterkt beklageleg at landbruket blir halde utanfor dei internasjonale klimaforhandlingane, seier prosjektleiar Svein Guldal i Norges Bondelag. - Mi tilråding vil vere at bønder over heile verda ikkje lar seg påverke av den motstanden vi har i dei internasjonale forhandlingane. Det vil vere meir fornuftig å følgje med på teknologiutviklinga, investere i teknologien og bygge nye alliansar med den nye industrien som veks fram i rekordfart. Slik kan vi vere på plass og bidra aktivt til løysingar når klimaredsla slår inn for fullt etterkvart som karbonnivå og lufttemperatur stig enno meir.

 

Diskusjonane om landbruk er no utsette til neste år.

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Hjørundfjorden

Har utreda driftsvansketilskudd

Ei partsammensatt arbeidsgruppa har utreda hva som skal til for å innføre et driftsvansketilskudd, og hvilken funksjon det kan ha. I dag ble rapporten fra arbeidet lagt fram.

Illustrasjonsbilde ostedisk

Matkastelov feil løsning

- Bra initiativ, men feil løsning for å hindre matsvinn, sier lederen i Norges Bondelag til forslaget om egen matkastelov.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
20
Mars

Styremøte

Landbrukets hus
Onsdag
21
Mars

Representantskapsmøte

Thon Hotell Opera
Torsdag
19
April

Styremøte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere