Landbruket engasjerer på Stortinget

Av Ole Marius Aune Sandmo,
  • Tips en venn om denne siden

Spenningen før årets jordbruksoppgjør er stor også i nasjonalforsamlingen. Da Norges Bondelag markerte foran Stortinget i dag var det mange rikspolitikere som møtte opp.

Venstre kan komme til å spille en nøkkelrolle i de forestående jordbruksforhandlingene. Her styremedlem i Bondelaget og leder i Bygdekvinnelaget, Kathrine Kleveland i samtale med Venstre-politikerne Terje Breivik, Pål Farstad og Abid Raja. Foto: Ole-Marius Aune Sandmo.

Over hele landet markerte medlemmer fra Bondelaget at oppkjøringen til årets jordbruksforhandlinger for alvor er i gang.  I hovedstaden hadde Norges Bondelag en markering med utdeling av frokost, appeller og underholdning.  Omtrent 50 politikere fra alle stortingspartiene benyttet anledningen til å komme ned på plenen foran nasjonalforsamlingen for å diskutere jordbrukets fremtid. 

- Det er imponerende at så mange møter opp. Vi vet jo at de har en hektisk hverdag. At de tar seg tid, og tar norsk matproduksjon på alvor, synes jeg er et veldig godt tegn,  sier generalsekretær i Norges Bondelag, Per Skorge.

Skorge tror det er flere årsaker til at så mange politikere valgte å møte opp i dag.

- Matproduksjon har blitt et mer sentralt politisk tema og vi vet at det er store skillelinjer i landbrukspolitikken. Jeg tror også at politikerne har et godt forhold til bøndene og Norges Bondelag. Inntrykket er at alle ønsker å få til en felles løsning i landbrukspolitikken, men at situasjonen er krevende, sier generalsekretæren.

Generalsekretær i Bondelaget, Per Skorge og Terje Lien Aasland fra Arbeiderpartiet. Foto: Ole-Marius Aune Sandmo.

Kunnskap først - endringer etterpå

I tillegg til bondelagsleder Nils T. Bjørke pekte de fleste appellantene at det er behov for endringer i landbrukspolitikken, men de understrekte også at dette må gjøres på basis av kunnskap. En av dem var Høyres ordfører i Hå kommune på Jæren, Mons Skrettingland.  Hå er landets største husdyrkommune og Rogalands største landbrukskommune. 

- Jeg tror det kan være fornuftig å se på ulike deler av dagens regelverk, slik den nye regjeringa har varslet, men enhver endring må basere seg på kunnskap og ikke ideologiske prinsipper. Det er helt sikkert mange ting som kan forenkles og fornyes, men ikke trekk konklusjonen først, sa Skrettingland, som forventer at regjeringen leverer på lovnaden om å styrke lønnsomheten i næringa.

- For landbruket i Rogaland og norsk matproduksjon er det viktig at jordvernet står sterkt. Når det blir argumentert med at landbruksinntektene skal styrkes med å dele fra tomter fra jordbrukseiendommer for salg, så mener jeg deler av regjeringa har feil fokus. Inntektene må styrkes gjennom matproduksjon, sa ordføreren. 

2.nestleder i Bondelaget, Brita Skallerud, sammen med Hå-ordfører Mons Skrettingland. Foto: Guro Bjørnstad.

- Vi skal levere

Leder av Norges Bygdeungdomslag Gunn Jorunn Sørum holdt en viktig appell om hva landbruket betyr for Norge og adm. dir. NHO Mat og Landbruk, Gaute Lenvik, talte om betydningen av verdiskapning som skjer på grunnlag av bondens råvare. Han var helt klar på at å satse på videreforedling av mat er mye mer langsiktig enn å satse på olje.

Blåmuggosten "Kraftkar" fra lokalmatprodusenten Tingvollost i Møre og Romsdal har mottatt flere internasjonale priser.  Herfra kom Gunnar Waagen for å prate om den viktige sammenhengen mellom lokalmatproduksjon, volumproduksjon og ostetoll.

- Kvifor skal eg delta her i dag under spørsmålet: Treng Noreg forsatt bonden? Heime på garden har 10 av oss høgskuleutdanning i ymse fagområde. Vi treng ikkje å vera bønder. Vi kan alltids finna nok anna å gjera, men vi veit at vi har verdens viktigaste jobb, og det vil vi fortsetta med.  Da må vi, i tillegg til festtalar frå politikarar, få forutsigbare og stabile rammebetingalsar, så skal vi levere!!

Gunnar Waagen i samtale med bondelagsleder Nils T. Bjørke. Foto: Guro Bjørnstad. 

 

 

Lars Petter Bartnes

Jordbruket ber regjeringen om krisepakke

Tørken over store deler av Norge får store konsekvenser for norsk matproduksjon. Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag ber regjeringen om en foreløpig krisepakke for å berge mest mulig av norsk matforsyning.

Halmballer blir verdifullt fôr i år.

Formidling av halm og grovfôr

Felleskjøpet og TINE etablerer nå et felles fagteam for å håndtere henvendelsene i de ulike tjenestene for formidling av grovfôr. Her er en oversikt over hvem som formidler kjøp og salg av grovfôr og halm.

Illustrasjonsbilde gård

Generasjonsskifte på gården

Om sommeren, når yngre generasjoner er hjemme på ferie, blir ofte generasjonsskiftet på gården et diskusjonstema. Vi har samlet nyttig informasjon om odel og overtakelse.

Halmberging. Foto: Åsmund Langeland

Åtte tips om halmpressing

Treskinga er så vidt i gang, og kornbønder oppfordres til å ikke kutte halmen, slik at den kan brukes til fôr. Her er tips som får halmen fra jordet til fôrbrettet.

Landbrukspodden

Har du sjekka ut Landbrukspodden?

Har du lyst på litt landbrukspåfyll mens du ligger på stranda eller sitter på traktoren i sommer? Landbrukspodden er en podcast for deg som er interessert i landbruk, politikk og samfunn, produsert av Norsk Landbrukssamvirke og Norges Bondelag.

Illustrasjonsbilde landskap

Trenger du noen å snakke med?

Tørken og fôrkrisa gir hodebry og bekymringer for mange bønder. Norsk Landbruksrådgivning har rådgivere du kan ta kontakt med dersom bekymringene blir store og du trenger noen å snakke med.

Bartnes og Furuberg

Samordner arbeidet med tørke og fôrkrise

Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag har i dag blitt enige om å lage en felles kriseorganisering av arbeidet med tørke og fôrmangel, for å få en enda bedre kontakt med medlemmer og myndigheter.

Rundballing på Mustadseter

Viktig informasjon ved import av fôr

Fredag 13. juli åpnes det for tollfri import av høy og halm. Men import av fôr er ikke risikofritt, og og Mattilsynet er bekymra for smitte som kan følge med innførsel av grovfôr.

oppmøte kalnes

Møttes for å diskutere fôrsituasjonen

Flere hundre bønder var til stede på de første informasjonsmøtene Bondelaget og samvirkeorganisasjonene arrangererte i går. Det er planlagt flere møter utover uka.

Tørr åker

Beholder korntilskudd

Nå er høyeste prioritet for bønder i tørkeutsatte områder å sikre nok fôr til dyra. Da kan det komme godt med at LMD klargjør at korn som ikke treskes, men slås til grønnfôr vil beholde arealtilskudd som for korn.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere