Lammeslakt diskutert på årsmøtet

Publisert 10.06.2015
  • Tips en venn om denne siden

Leder Lars Petter Bartnes beklager måten saken har blitt håndtert på

Generalsekretær Per Skorge og leder Lars Petter Bartnes i Norges Bondelag

Diskusjonen om omlegging av lammeslakttilskuddet har vært intens siden jordbruksavtalen ble inngått. Som forventet ble dette også et av mange tema under Norges Bondelags årsmøte i Lillehammer onsdag. Flere av representantene meldte om misfornøyde sauebønder i sine nærområder.

- Mange av medlemmene våre er frustrerte og ønsker en unnskyldning, ikke bare på prosess men også på resultat. Samtidig står utfordringene for næringa i kø og vi behøver som de ”tre bukkene bruse” og gå over samme bro i framtida, sa blant annet Bente Gro Slettebø fra Rogaland.

Fra talerstolen var det også sauebønder som forsvarte omleggingen.

- Jeg driver også med sau. De pengene som forsvinner, gjør det ikke før produksjonen på bruket opphører. Innen den gang kan statsråden ha fjernet det uansett. Dette har blitt en storm i et vannglass, sa Kjetil Mehl fra Hordaland.

- Vi forhandler om tilskuddene til sauenæringa hvert år, og det ligger fortsatt 470 millioner i potten slik det gjorde tidligere, sa sauebonde i Ål, Håkon Haug Laa.

Vi skal lære av dette

Leder Lars Petter Bartnes beklaget måten saken har blitt håndtert på.

- Jeg setter stor pris på at årsmøtet bruker den takhøyden som er for kritikk. Slike diskusjoner hører hjemme i årsmøtet. Jeg har vært tydelig på at mangelen på prosess i denne saken ikke står til noen særlig karakter. Vi ville levere på ønsket fra næringa om å få til en omlegging av tilskuddet samtidig med slakteoppgjøret, og gitt den politiske situasjonen vi befinner oss i var det ikke andre måter å gjøre det på enn å ta et slikt omleggingsår. Vi er klare over at det har negative effekter, og det beklager vi. Dette er en sak vi skal lære av, og framtidig håndtering av slike prosesser i framtiden vil preges av denne læringen, sa Bartnes. 

Beklager at dette glapp gjennom

Generalsekretær Per Skorge takket for ærlige tilbakemeldinger fra årsmøtet, og sa litt om hvilket perspektiv administrasjonen har hatt på saken.

- Før hvert krav stiller vi oss spørsmålet om det er ting der som kan gi uheldige konsekvenser. I dette tilfellet har vi vært dårlige rådgivere, for konsekvensene av denne overgangsordningen glapp gjennom. Det beklager jeg, sa generalsekretæren. 

- Det er to forskjellige måter å se dette på, man kan følge dyret eller bevillingene. Begge delene er riktig. I våre hoder fulgte vi bevillingen, og den er den samme som tidligere (470 millioner kroner). Jeg beklager igjen at dette slapp gjennom.

NB: Gjennom årsmøtet blir delegatene bedt om å svare på ulike spørsmål via mentometerknapper. Et av spørsmålene var om årsmøtet vurderte løsningen for lammeslakttilskuddet som akseptabel eller ikke framover i tid. 75 prosent av representantene svarte at den var akseptabel. 

Støtter felling innenfor ulvesona

Rovviltnemndene i Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold går inn for å ta ut tre revirer innenfor ulvesona under vinterens lisensjakt. – Nemndene tar ansvar og følger opp Stortingets politikk, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i styret i Norges Bondelag.

Kornet tørker bort på Romerike.

For seint for kornet

Årets kornavling kan bli om lag halvparten av det normale, mens mye av graset fortsatt kan berges.

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
20
Juni

Generalforsamling i BS

Landbrukets hus
Onsdag
20
Juni

Styremøte i Norges Bondelag

Landbrukets hus
Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek

Våre samarbeidspartnere