Har du tenkt over kva du får med på kjøpet når du kjøper norsk mat?

Når du kjøper norsk mat veit du at dyra har god helse, og at maten er trygg. Det er bønder i heile landet, og ved å kjøpe mat produsert av oss bidrar du også til levande bygder og opne landskap. Landbruket er grunnlaget for 90 000 arbeidsplassar, på gardane og i foredlingsindustrien. Dette er den største industrien på det norske fastlandet. 

Lokale tillitsvalde i heile landet har i dag klistra 300 000 grøne klistremerke på norskproduserte matvarer i daglegvarebutikkane, for å fortelje forbrukaren at du får meir på kjøpet av å kjøpe norsk mat.

Sjå fleire bilde på Facebook-sida til Norges Bondelag.

 

 

 

Informasjonsstand på Amfi på Orkanger.

Synlig at Biri Bondelag har vore på ferde med klistremerke.

Vefsn og Grane Bondelag er blant lokallaga som har aksjonert i dag. Her får dei god hjelp av dei tilsette på Coop.

Eit av mange produkt som er produsert på norske råvarer, potet.