La fram plan for bylandbruk

Av Inger Johanne Sæterbakk,
  • Tips en venn om denne siden

Oslo har fått sin egen landbruksmelding.

Lars Petter Bartnes og Guri Melby ved et av Oslos områder for landbruk på byvis, Vaterland.

- Det er viktig å stadfeste Oslos rolle som landbrukskommune, og jeg tror landbruk på byvis kan bidra til å skape gode holdninger til og bredere kunnskap om matproduksjon, slik det foregår i det tradisjonelle landbruket, sa leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes som var til stede på lanseringa av Oslos første landbruksmelding i formiddag.

- Jeg syns det er flott at landbruksbyråden i Oslo har gått til det skrittet å legge fram ei landbruksmelding, rett og slett fordi at det er viktig en del av det grønne skiftet. Jeg tror at det å ta i bruk ressurser og grunnlaget for matproduksjon i byutvikling, er et riktig grep, sa Bartnes.

Det er Venstres byråd for miljø og samferdsel i Oslo, Guri Melby som stårbak den urbane landbruksmeldinga. Den la hun fram på Vaterland i Gamle Oslo bydel i dag, rett i nærheten av Oslo Sentralstasjon. Midt på det steinlagte området finner vi en av områdene for landbruk i Oslo; flere dyrkingskasser for grønnsaker og urter.

Utnevnt til landbruksbyråd

- Byrådet prioriterer bynært landbruk og vi vil ha mer dyrking i det offentlige rom. Det første tiltaket nå er kartlegging av tomter til urban dyrking, sa Guri Melby under dagens lansering.

- Vi er så glad for å ha dere med på laget i den videre utviklinga av dette arbeidet, sa hun til Lars Petter Bartnes, som parerte med å gi Oslos byråd for miljø og samferdsel ny tittel: Byråd for landbruk og utvikling.

- Vi har veldig lyst til å være med og bidra til denne satsninga. Vi sitter på mye relevant kunnskap, og jeg tror at når landbruk på byvis møter bonden, så er det mye interessant som kan oppstå, avslutta Bartnes, før han gav Oslos nye landbruksbyråd ei Bondevenn-tskjorte og en Bybonde-button som takk for engasjementet og initiativet.

Guri Melby fikk Bondevenn-tskjorte av Lars Petter Bartnes og Norges Bondelag.

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Hjørundfjorden

Har utreda driftsvansketilskudd

Ei partsammensatt arbeidsgruppa har utreda hva som skal til for å innføre et driftsvansketilskudd, og hvilken funksjon det kan ha. I dag ble rapporten fra arbeidet lagt fram.

Illustrasjonsbilde ostedisk

Matkastelov feil løsning

- Bra initiativ, men feil løsning for å hindre matsvinn, sier lederen i Norges Bondelag til forslaget om egen matkastelov.

Dette skjer i Norges Bondelag

Fredag
16
Mars

Fylkesårsmøte Telemark

Bø Hotell i Bø
Mandag
19
Mars

Styremøte i BS

Landbrukets hus
Mandag
19
Mars

AU-møte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere