La fram plan for bylandbruk

Av Inger Johanne Sæterbakk,
  • Tips en venn om denne siden

Oslo har fått sin egen landbruksmelding.

Lars Petter Bartnes og Guri Melby ved et av Oslos områder for landbruk på byvis, Vaterland.

- Det er viktig å stadfeste Oslos rolle som landbrukskommune, og jeg tror landbruk på byvis kan bidra til å skape gode holdninger til og bredere kunnskap om matproduksjon, slik det foregår i det tradisjonelle landbruket, sa leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes som var til stede på lanseringa av Oslos første landbruksmelding i formiddag.

- Jeg syns det er flott at landbruksbyråden i Oslo har gått til det skrittet å legge fram ei landbruksmelding, rett og slett fordi at det er viktig en del av det grønne skiftet. Jeg tror at det å ta i bruk ressurser og grunnlaget for matproduksjon i byutvikling, er et riktig grep, sa Bartnes.

Det er Venstres byråd for miljø og samferdsel i Oslo, Guri Melby som stårbak den urbane landbruksmeldinga. Den la hun fram på Vaterland i Gamle Oslo bydel i dag, rett i nærheten av Oslo Sentralstasjon. Midt på det steinlagte området finner vi en av områdene for landbruk i Oslo; flere dyrkingskasser for grønnsaker og urter.

Utnevnt til landbruksbyråd

- Byrådet prioriterer bynært landbruk og vi vil ha mer dyrking i det offentlige rom. Det første tiltaket nå er kartlegging av tomter til urban dyrking, sa Guri Melby under dagens lansering.

- Vi er så glad for å ha dere med på laget i den videre utviklinga av dette arbeidet, sa hun til Lars Petter Bartnes, som parerte med å gi Oslos byråd for miljø og samferdsel ny tittel: Byråd for landbruk og utvikling.

- Vi har veldig lyst til å være med og bidra til denne satsninga. Vi sitter på mye relevant kunnskap, og jeg tror at når landbruk på byvis møter bonden, så er det mye interessant som kan oppstå, avslutta Bartnes, før han gav Oslos nye landbruksbyråd ei Bondevenn-tskjorte og en Bybonde-button som takk for engasjementet og initiativet.

Guri Melby fikk Bondevenn-tskjorte av Lars Petter Bartnes og Norges Bondelag.

Lars Petter Bartnes

Jordbruket ber regjeringen om krisepakke

Tørken over store deler av Norge får store konsekvenser for norsk matproduksjon. Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag ber regjeringen om en foreløpig krisepakke for å berge mest mulig av norsk matforsyning.

Halmballer blir verdifullt fôr i år.

Formidling av halm og grovfôr

Felleskjøpet og TINE etablerer nå et felles fagteam for å håndtere henvendelsene i de ulike tjenestene for formidling av grovfôr. Her er en oversikt over hvem som formidler kjøp og salg av grovfôr og halm.

Illustrasjonsbilde gård

Generasjonsskifte på gården

Om sommeren, når yngre generasjoner er hjemme på ferie, blir ofte generasjonsskiftet på gården et diskusjonstema. Vi har samlet nyttig informasjon om odel og overtakelse.

Halmberging. Foto: Åsmund Langeland

Åtte tips om halmpressing

Treskinga er så vidt i gang, og kornbønder oppfordres til å ikke kutte halmen, slik at den kan brukes til fôr. Her er tips som får halmen fra jordet til fôrbrettet.

Landbrukspodden

Har du sjekka ut Landbrukspodden?

Har du lyst på litt landbrukspåfyll mens du ligger på stranda eller sitter på traktoren i sommer? Landbrukspodden er en podcast for deg som er interessert i landbruk, politikk og samfunn, produsert av Norsk Landbrukssamvirke og Norges Bondelag.

Illustrasjonsbilde landskap

Trenger du noen å snakke med?

Tørken og fôrkrisa gir hodebry og bekymringer for mange bønder. Norsk Landbruksrådgivning har rådgivere du kan ta kontakt med dersom bekymringene blir store og du trenger noen å snakke med.

Bartnes og Furuberg

Samordner arbeidet med tørke og fôrkrise

Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag har i dag blitt enige om å lage en felles kriseorganisering av arbeidet med tørke og fôrmangel, for å få en enda bedre kontakt med medlemmer og myndigheter.

Rundballing på Mustadseter

Viktig informasjon ved import av fôr

Fredag 13. juli åpnes det for tollfri import av høy og halm. Men import av fôr er ikke risikofritt, og og Mattilsynet er bekymra for smitte som kan følge med innførsel av grovfôr.

oppmøte kalnes

Møttes for å diskutere fôrsituasjonen

Flere hundre bønder var til stede på de første informasjonsmøtene Bondelaget og samvirkeorganisasjonene arrangererte i går. Det er planlagt flere møter utover uka.

Tørr åker

Beholder korntilskudd

Nå er høyeste prioritet for bønder i tørkeutsatte områder å sikre nok fôr til dyra. Da kan det komme godt med at LMD klargjør at korn som ikke treskes, men slås til grønnfôr vil beholde arealtilskudd som for korn.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere