La fram plan for bylandbruk

Av Inger Johanne Sæterbakk,
  • Tips en venn om denne siden

Oslo har fått sin egen landbruksmelding.

Lars Petter Bartnes og Guri Melby ved et av Oslos områder for landbruk på byvis, Vaterland.

- Det er viktig å stadfeste Oslos rolle som landbrukskommune, og jeg tror landbruk på byvis kan bidra til å skape gode holdninger til og bredere kunnskap om matproduksjon, slik det foregår i det tradisjonelle landbruket, sa leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes som var til stede på lanseringa av Oslos første landbruksmelding i formiddag.

- Jeg syns det er flott at landbruksbyråden i Oslo har gått til det skrittet å legge fram ei landbruksmelding, rett og slett fordi at det er viktig en del av det grønne skiftet. Jeg tror at det å ta i bruk ressurser og grunnlaget for matproduksjon i byutvikling, er et riktig grep, sa Bartnes.

Det er Venstres byråd for miljø og samferdsel i Oslo, Guri Melby som stårbak den urbane landbruksmeldinga. Den la hun fram på Vaterland i Gamle Oslo bydel i dag, rett i nærheten av Oslo Sentralstasjon. Midt på det steinlagte området finner vi en av områdene for landbruk i Oslo; flere dyrkingskasser for grønnsaker og urter.

Utnevnt til landbruksbyråd

- Byrådet prioriterer bynært landbruk og vi vil ha mer dyrking i det offentlige rom. Det første tiltaket nå er kartlegging av tomter til urban dyrking, sa Guri Melby under dagens lansering.

- Vi er så glad for å ha dere med på laget i den videre utviklinga av dette arbeidet, sa hun til Lars Petter Bartnes, som parerte med å gi Oslos byråd for miljø og samferdsel ny tittel: Byråd for landbruk og utvikling.

- Vi har veldig lyst til å være med og bidra til denne satsninga. Vi sitter på mye relevant kunnskap, og jeg tror at når landbruk på byvis møter bonden, så er det mye interessant som kan oppstå, avslutta Bartnes, før han gav Oslos nye landbruksbyråd ei Bondevenn-tskjorte og en Bybonde-button som takk for engasjementet og initiativet.

Guri Melby fikk Bondevenn-tskjorte av Lars Petter Bartnes og Norges Bondelag.

Staten vant ulverettsaken

WWF fikk ikke medhold i at lisensjakta på ulv i vinter var ulovlig. – Vi er først og fremst lettet på vegne av folk som lever i områder med ulv og beitenæringen, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i Norges Bondelag. Bondelaget var partshjelp for Staten.

ulv, rovdyr

Advarer mot nedleggelse av rovviltnemnder

Et regjeringsoppnevnt ekspertutvalg anbefaler at dagens rovviltnemnder legges ned og at fylkeskommunen får makta over investeringstilskudd i landbruket. Bondelaget advarer mot forslagene.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
23
Mai

Styremøte i BS (telefonstyremøte)

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte

Landbrukets hus
Mandag
04
Juni

AU-møte

Scandic Lillehammer Hotel

Våre samarbeidspartnere