Kvoteåret for melk skal følge kalenderåret

Av Ole Marius Aune Sandmo,
  • Tips en venn om denne siden

Forenkling er målet når kvoteåret for melk nå går tilbake til å følge kalenderåret.

Siden 2007 har perioden mellom 1. mars og 28. februar utgjort kvoteåret for melk.  På et møte mellom myndigheter, faglag og næringsmiddelindustri i dag ble det bestemt at kvoteåret igjen skal følge kalenderåret.

- Dette er en oppfølging av det som ble vedtatt i jordbruksavtalen i fjor vår, om å se på muligheten for å gjøre nettopp disse forenklingene , sier leder i Norges Bondelag, Nils T. Bjørke.

Bedre kontroll på melketilgang

Årsaken til å at kvoteåret ble endret i 2007 var å sikre meieriene god melketilgang før julefeiringen. Sammen med de forenklingene det vil innebære for forvaltningen og produsentene at kvoteåret følger kalenderåret, var det også et argument at Tine i dag har bedre instrumenter for å regulere melketilgangen.

Hindrer dobbel overproduksjonsavgift

I og med at kvoteåret for 2014 startet to måneder før det forrige kvoteåret var utløpt, har det vært viktig for Norges Bondelag å sørge for en overgangsordning som forhindrer at bønder må betale dobbelt overproduksjonsavgift for januar og februar.  

Løsningen ble å redusere overproduksjonsavgiften for kvoteåret 2014 med to tolvdeler. Det vil si at mens overproduksjonsavgiften for kvoteåret som avsluttes 28.februar i år er på 3.20 kroner pr. liter over disponibel kvote, er avgiften for kvoteåret som avsluttes 31. desember satt til 2.60 kroner pr. liter.  

- God helhetsløsning

Det kan også bli problematisk for de rundt 350 produsentene som har leid ut store deler av kvoten sin for kvoteåret 2014. Løsningen på dette blir å la dem produsere hele den disponible kvoten fra 1. mars til og med 31 desember 2014 og ikke telle med produksjonen i januar og februar.

- Vi mener at vi kommet frem til en god helhetsløsning. Vi synes det er en god løsning at avgiften blir redusert på denne måten, og dermed kompenserer for at månedene januar og februar telles med både i det nye og det gamle kvoteåret, avslutter Bjørke.

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Askeladdvinner Fredrik Bye sammen med Knut Nordmo og Lars Petter Bartnes.

Gründerpris til landbruksfilmskaper

Årets vinner av Askeladdprisen er en gründer som lever av å vise fram landbruket. For Fredrik Bye ble filmen han laget av det lokale maskinlaget startskuddet for å få film- og bildeproduksjon som levebrød.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
20
Juni

Generalforsamling i BS

Landbrukets hus
Onsdag
20
Juni

Styremøte i Norges Bondelag

Landbrukets hus
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal

Våre samarbeidspartnere