Kvoteåret for melk skal følge kalenderåret

Av Ole Marius Aune Sandmo,
  • Tips en venn om denne siden

Forenkling er målet når kvoteåret for melk nå går tilbake til å følge kalenderåret.

Siden 2007 har perioden mellom 1. mars og 28. februar utgjort kvoteåret for melk.  På et møte mellom myndigheter, faglag og næringsmiddelindustri i dag ble det bestemt at kvoteåret igjen skal følge kalenderåret.

- Dette er en oppfølging av det som ble vedtatt i jordbruksavtalen i fjor vår, om å se på muligheten for å gjøre nettopp disse forenklingene , sier leder i Norges Bondelag, Nils T. Bjørke.

Bedre kontroll på melketilgang

Årsaken til å at kvoteåret ble endret i 2007 var å sikre meieriene god melketilgang før julefeiringen. Sammen med de forenklingene det vil innebære for forvaltningen og produsentene at kvoteåret følger kalenderåret, var det også et argument at Tine i dag har bedre instrumenter for å regulere melketilgangen.

Hindrer dobbel overproduksjonsavgift

I og med at kvoteåret for 2014 startet to måneder før det forrige kvoteåret var utløpt, har det vært viktig for Norges Bondelag å sørge for en overgangsordning som forhindrer at bønder må betale dobbelt overproduksjonsavgift for januar og februar.  

Løsningen ble å redusere overproduksjonsavgiften for kvoteåret 2014 med to tolvdeler. Det vil si at mens overproduksjonsavgiften for kvoteåret som avsluttes 28.februar i år er på 3.20 kroner pr. liter over disponibel kvote, er avgiften for kvoteåret som avsluttes 31. desember satt til 2.60 kroner pr. liter.  

- God helhetsløsning

Det kan også bli problematisk for de rundt 350 produsentene som har leid ut store deler av kvoten sin for kvoteåret 2014. Løsningen på dette blir å la dem produsere hele den disponible kvoten fra 1. mars til og med 31 desember 2014 og ikke telle med produksjonen i januar og februar.

- Vi mener at vi kommet frem til en god helhetsløsning. Vi synes det er en god løsning at avgiften blir redusert på denne måten, og dermed kompenserer for at månedene januar og februar telles med både i det nye og det gamle kvoteåret, avslutter Bjørke.

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Hjørundfjorden

Har utreda driftsvansketilskudd

Ei partsammensatt arbeidsgruppa har utreda hva som skal til for å innføre et driftsvansketilskudd, og hvilken funksjon det kan ha. I dag ble rapporten fra arbeidet lagt fram.

Illustrasjonsbilde ostedisk

Matkastelov feil løsning

- Bra initiativ, men feil løsning for å hindre matsvinn, sier lederen i Norges Bondelag til forslaget om egen matkastelov.

Dette skjer i Norges Bondelag

Fredag
16
Mars

Fylkesårsmøte Telemark

Bø Hotell i Bø
Mandag
19
Mars

Styremøte i BS

Landbrukets hus
Mandag
19
Mars

AU-møte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere