Kvadratmeterbrød gikk som "varmt hvetebrød"

Av Per Ole Ranberg,
  • Tips en venn om denne siden

285 000 dekar må til for å dyrke nok korn til brød til hele nasjonen i et år. Her er PLANSJENE fra matjordkonferansen.

Matjorda gir oss mat indirekte via gress til husdyr og direkte gjennom korn som blir til mel. Regnestykket for hvor mye matjord som trengs for å produsere et brød er ganske interessant. Beregninger viser at én kvadratmeter med matjord er akkurat hva som skal til for å produsere nok mel til ét brød. En person spiser i snitt 57 brød hvert år. Det vil si at man trenger 57 kvadratmeter med matjord pr. innbygger i landet vårt. Totalt sett tilsvarer dette 285 000 dekar for å brødfø hele nasjonen i et år.

For å illustrere dette delte Norges Bondelag i samarbeid med Grünerløkka Bakeri ut ferskt kvadratmeterbrød til alle foredragsholdere og deltagere på konferansen "Truet jord". Dette til stor begeistring for de besøkende. Ved dagens slutt forsvant brødene bokstavelig talt som varmt hvetebrød. 

Dette var innlegg på konferansen

Filmen: "Lets talk about soil".

Bondelagets temaside jordvern

Les også: Det er ikke en menneskerett å bygge boliger på dyrket mark

Av Martine Kongerud

Ku på beite på Kjerringøy. Foto: VisualDays

Flere inn på eiersiden i Klimasmart Landbruk

Siden nyåret har åtte landbruksbedrifter- og organisasjoner gått inn som medeiere i prosjektet Klimasmart Landbruk. – Interessen og responsen har vært over all forventning, dette lover godt for næringas videre klimaarbeid, sier prosjektleder leder Tony Barman.

Svein Olav Thomassen og Kristina Hegge

To nye fylkesledere i Bondelaget

På fylkesårsmøtene i 2018 ble Kristina Hegge valgt som ny leder av Oppland Bondelag og Svein Olav Thommasen valgt som ny leder av Troms Bondelag.

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Dette skjer i Norges Bondelag

Torsdag
19
April

Styremøte

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte i BS (telefonstyremøte)

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere