Kvadratmeterbrød gikk som "varmt hvetebrød"

Av Per Ole Ranberg,
  • Tips en venn om denne siden

285 000 dekar må til for å dyrke nok korn til brød til hele nasjonen i et år. Her er PLANSJENE fra matjordkonferansen.

Matjorda gir oss mat indirekte via gress til husdyr og direkte gjennom korn som blir til mel. Regnestykket for hvor mye matjord som trengs for å produsere et brød er ganske interessant. Beregninger viser at én kvadratmeter med matjord er akkurat hva som skal til for å produsere nok mel til ét brød. En person spiser i snitt 57 brød hvert år. Det vil si at man trenger 57 kvadratmeter med matjord pr. innbygger i landet vårt. Totalt sett tilsvarer dette 285 000 dekar for å brødfø hele nasjonen i et år.

For å illustrere dette delte Norges Bondelag i samarbeid med Grünerløkka Bakeri ut ferskt kvadratmeterbrød til alle foredragsholdere og deltagere på konferansen "Truet jord". Dette til stor begeistring for de besøkende. Ved dagens slutt forsvant brødene bokstavelig talt som varmt hvetebrød. 

Dette var innlegg på konferansen

Filmen: "Lets talk about soil".

Bondelagets temaside jordvern

Les også: Det er ikke en menneskerett å bygge boliger på dyrket mark

Av Martine Kongerud

Støtter felling innenfor ulvesona

Rovviltnemndene i Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold går inn for å ta ut tre revirer innenfor ulvesona under vinterens lisensjakt. – Nemndene tar ansvar og følger opp Stortingets politikk, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i styret i Norges Bondelag.

Kornet tørker bort på Romerike.

For seint for kornet

Årets kornavling kan bli om lag halvparten av det normale, mens mye av graset fortsatt kan berges.

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere