Kurs om tomtefesteloven

Av Inger Johanne Sæterbakk,
  • Tips en venn om denne siden

Lær om viktige endringar i tomtefesteloven når Norges Bondelag arrangerer kurs fleire stader i landet. NB: Påmeldingsfrist 1. oktober for to av kursa.

Ei lang strid mellom festarar og bortfestarar vart avslutta då Stortinget tidlegare i vår vedtok endringar i tomtefesteloven. Strida har dreidd seg om kva vilkår som skal gjelde ved forlenging av ein festekontrakt på hytte eller bustad.

Denne hausten arrangerer Norges Bondelag kurs seks stader i landet der vi tar for oss endringane i loven. På kurset vil vi gje ei grundig orientering om dei nye vilkåra som gjeld når ein festkontrakt går ut, etter lovendringa frå 1. juli i år. Det vil også bli ei orientering om vilkåra for regulering av festeavgift i løpande kontraktar.

Målgruppa for kurset er bortfestarar, rekneskapsførarar, advokatar, takstmenn, eigedomsmeklarar og andre med interesse for spørsmål knytt til tomtefeste. Det er advokat Ole Jacob Helmen og advokatfullmektig Kristin Bjerkestrand Eid frå Norges Bondelag som er kurshaldarar.

DatoStadHotellPåmeldingsfrist
3. novemberSarpsborgQuality Hotel & Resort Sarpsborg1. oktober
5. novemberLillehammerScandic Victoria Lillehammer1. oktober
17. novemberStavangerScandic Stavanger Airport10. oktober
18. novemberStjørdalScandic Hell Værnes10. oktober
24. novemberGardermoenScandic Oslo Airport10. oktober
26. novemberFlesbergLampeland Hotell10. oktober

 

Staten vant ulverettsaken

WWF fikk ikke medhold i at lisensjakta på ulv i vinter var ulovlig. – Vi er først og fremst lettet på vegne av folk som lever i områder med ulv og beitenæringen, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i Norges Bondelag. Bondelaget var partshjelp for Staten.

ulv, rovdyr

Advarer mot nedleggelse av rovviltnemnder

Et regjeringsoppnevnt ekspertutvalg anbefaler at dagens rovviltnemnder legges ned og at fylkeskommunen får makta over investeringstilskudd i landbruket. Bondelaget advarer mot forslagene.

Dette skjer i Norges Bondelag

Torsdag
31
Mai

Hvordan og hvorfor innføre biodiesel i norsk landbruk?

Park Inn Hotell, Gardermoen
Mandag
04
Juni

AU-møte

Scandic Lillehammer Hotel
Tirsdag
05
Juni

Styremøte og Representantskapsmøte

Scandic Lillehammer Hotel

Våre samarbeidspartnere