Kurs om tomtefesteloven

Av Inger Johanne Sæterbakk,
  • Tips en venn om denne siden

Lær om viktige endringar i tomtefesteloven når Norges Bondelag arrangerer kurs fleire stader i landet. NB: Påmeldingsfrist 1. oktober for to av kursa.

Ei lang strid mellom festarar og bortfestarar vart avslutta då Stortinget tidlegare i vår vedtok endringar i tomtefesteloven. Strida har dreidd seg om kva vilkår som skal gjelde ved forlenging av ein festekontrakt på hytte eller bustad.

Denne hausten arrangerer Norges Bondelag kurs seks stader i landet der vi tar for oss endringane i loven. På kurset vil vi gje ei grundig orientering om dei nye vilkåra som gjeld når ein festkontrakt går ut, etter lovendringa frå 1. juli i år. Det vil også bli ei orientering om vilkåra for regulering av festeavgift i løpande kontraktar.

Målgruppa for kurset er bortfestarar, rekneskapsførarar, advokatar, takstmenn, eigedomsmeklarar og andre med interesse for spørsmål knytt til tomtefeste. Det er advokat Ole Jacob Helmen og advokatfullmektig Kristin Bjerkestrand Eid frå Norges Bondelag som er kurshaldarar.

DatoStadHotellPåmeldingsfrist
3. novemberSarpsborgQuality Hotel & Resort Sarpsborg1. oktober
5. novemberLillehammerScandic Victoria Lillehammer1. oktober
17. novemberStavangerScandic Stavanger Airport10. oktober
18. novemberStjørdalScandic Hell Værnes10. oktober
24. novemberGardermoenScandic Oslo Airport10. oktober
26. novemberFlesbergLampeland Hotell10. oktober

 

Ku på beite på Kjerringøy. Foto: VisualDays

Flere inn på eiersiden i Klimasmart Landbruk

Siden nyåret har åtte landbruksbedrifter- og organisasjoner gått inn som medeiere i prosjektet Klimasmart Landbruk. – Interessen og responsen har vært over all forventning, dette lover godt for næringas videre klimaarbeid, sier prosjektleder leder Tony Barman.

Svein Olav Thomassen og Kristina Hegge

To nye fylkesledere i Bondelaget

På fylkesårsmøtene i 2018 ble Kristina Hegge valgt som ny leder av Oppland Bondelag og Svein Olav Thommasen valgt som ny leder av Troms Bondelag.

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Dette skjer i Norges Bondelag

Torsdag
19
April

Styremøte

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte i BS (telefonstyremøte)

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere