Fikk påfyll om valgkomitearbeid: Harald Moskvil fra Vestfold, Sigmund Rangen fra Rogaland, Sonja Herigstad Skårland fra Rogaland/Norges Bondelags valgkomite, og Aksel Klever fra Akershus.

Valgkomiteene skal finne framtidas tillitsvalgte til bondelagene og innstille kandidater til de ulike fylkesstyrene når de skal velges på årsmøtene i mars.

- Dette kurset gir en nyttig erfaringsutveksling, og gjør meg mer bevisst på hva vi skal se etter i aktuelle kandidater til fylkesstyret. Vi får også gode tips om hvordan gå fram for å finne de som har lyst til å ta på seg verv, sier kursdeltaker Sigmund Rangen fra Rogaland.

- Å ha gode tillitsvalgte er avgjørende for Norges Bondelag, slår Astrid Solberg fast. Som organisasjonssjef er hun ansvarlig for kurset sammen med 2. nestleder Brita Skallerud.

- Fylkesstyrene og fylkeslederne er svært viktige i arbeidet vårt. Valgkomiteene er ansvarlige for å framskaffe disse gode tillitsvalgte, og vårt mål med denne samlinga er derfor å gi valgkomiteene best mulig utgangspunkt for jobben de skal gjøre, sier Astrid Solberg.

Kurset gir deltakerne kunnskap om valgkomiteens arbeidsoppgaver, mulige arbeidsmetoder og diskuterer ulike problemstillinger valgkomiteen må ta stilling til. Det ble satt av mye tid til erfaringsdeling, og også orientering fra lederen i valgkomiteen for Norges Bondelag Bjarte Naterstad.

Inger Johanne Kjorstad fra Valgkomiteen for Oppland Bondelag. - Det er nyttig å prate med andre i samme situasjon og få å nye innspill til jobben vi skal gjøre. Dette kurset er starten på jobben i fylkeslagene, fram til vi skal avgi innstilling i februar, sier Inger Johanne Kjorstad fra Oppland.

- Det er bra å høre hvordan andre gjør valgkomitearbeidet, og å sikre lik praksis, sier Aksel Klever fra Akershus.