Kulturlandskapstilskuddet justeres ned

Av Inger Johanne Sæterbakk,
  • Tips en venn om denne siden

5 kr mindre per dekar i kulturlandskapstilskudd

Den 4. februar vil produksjonstilskuddene for søknadsomgangen 31/7-2014 bli betalt ut. I jordbruksoppgjøret fastsettes bevilgningene for de enkelte ordninger, mens satsene er foreløpige. Landbruks- og matdepartementet (LMD) har nå fastsatt endelige satser med bakgrunn i antall dyr og dekar det søkt om.

De siste årene har jordbruksarealet gått ned. Landbruksdirektoratet hadde prognosert med en arealnedgang også for søknadsomgangen 31/7-2014. Det viser seg nå at det er søkt om i overkant av 20.000 dekar større areal enn året før. Det innebærer at foreløpige satser for Areal- og kulturlandskapstilskudd gir et overforbruk på 42 mill. kroner i forhold til vedtatt bevilgning. LMD har derfor bestemt at endelig sats for kulturlandskapstilskuddet justeres ned med 5 kr/daa til 186 kr/daa. Dette innebærer at et bruk med f.eks 500 dekar får 2.500 kroner mindre i produksjonstilskudd enn man hadde forventet.

- At endelige satser avviker fra foreløpige satser er ikke et uvanelig fenomen. Ved fjorårets utbetaling var det satsene for beitetilskudd som ble justert ned, sier rådgiver i Norges Bondelag, Anders Huus.

Kontaktperson: Anders Huus

Støtter felling innenfor ulvesona

Rovviltnemndene i Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold går inn for å ta ut tre revirer innenfor ulvesona under vinterens lisensjakt. – Nemndene tar ansvar og følger opp Stortingets politikk, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i styret i Norges Bondelag.

Kornet tørker bort på Romerike.

For seint for kornet

Årets kornavling kan bli om lag halvparten av det normale, mens mye av graset fortsatt kan berges.

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
20
Juni

Generalforsamling i BS

Landbrukets hus
Onsdag
20
Juni

Styremøte i Norges Bondelag

Landbrukets hus
Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek

Våre samarbeidspartnere