Kulturlandskapstilskuddet justeres ned

Av Inger Johanne Sæterbakk,
  • Tips en venn om denne siden

5 kr mindre per dekar i kulturlandskapstilskudd

Den 4. februar vil produksjonstilskuddene for søknadsomgangen 31/7-2014 bli betalt ut. I jordbruksoppgjøret fastsettes bevilgningene for de enkelte ordninger, mens satsene er foreløpige. Landbruks- og matdepartementet (LMD) har nå fastsatt endelige satser med bakgrunn i antall dyr og dekar det søkt om.

De siste årene har jordbruksarealet gått ned. Landbruksdirektoratet hadde prognosert med en arealnedgang også for søknadsomgangen 31/7-2014. Det viser seg nå at det er søkt om i overkant av 20.000 dekar større areal enn året før. Det innebærer at foreløpige satser for Areal- og kulturlandskapstilskudd gir et overforbruk på 42 mill. kroner i forhold til vedtatt bevilgning. LMD har derfor bestemt at endelig sats for kulturlandskapstilskuddet justeres ned med 5 kr/daa til 186 kr/daa. Dette innebærer at et bruk med f.eks 500 dekar får 2.500 kroner mindre i produksjonstilskudd enn man hadde forventet.

- At endelige satser avviker fra foreløpige satser er ikke et uvanelig fenomen. Ved fjorårets utbetaling var det satsene for beitetilskudd som ble justert ned, sier rådgiver i Norges Bondelag, Anders Huus.

Kontaktperson: Anders Huus

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Hjørundfjorden

Har utreda driftsvansketilskudd

Ei partsammensatt arbeidsgruppa har utreda hva som skal til for å innføre et driftsvansketilskudd, og hvilken funksjon det kan ha. I dag ble rapporten fra arbeidet lagt fram.

Illustrasjonsbilde ostedisk

Matkastelov feil løsning

- Bra initiativ, men feil løsning for å hindre matsvinn, sier lederen i Norges Bondelag til forslaget om egen matkastelov.

Dette skjer i Norges Bondelag

Mandag
19
Mars

Styremøte i BS

Landbrukets hus
Mandag
19
Mars

AU-møte

Landbrukets hus
Tirsdag
20
Mars

Styremøte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere