"Krydde" av traktorer i Larvik

Av Amund Kind,
  • Tips en venn om denne siden

Når nærmere 25 traktorer og hengere kjører gjennom trange Larvik-gater i ettermiddagsrushet merkes det!

Reaksjonen fra folk og bilister var derimot "tommelen opp" og "stå på videre", så lokal "aksjonsgeneral" Dag Fredrik Eftedal var alt i alt godt fornøyd med gjennomføringen av første fase av brudd-aksjonene.

Dag Fredrik Eftedal (t.v) var spent på både oppmøte og hvordan det skulle bli å lede en traktorkollonne gjennom Larvik sentrum i ettermiddagsrusjet. Når nærmere 25 traktorer dukket opp måtte det noen klare instrukser til, men så gikk da kollonnekjøringen nærmest prikkfritt i gjennom byen.

- Jeg var spent på reaksjonen blant folk, men hele dagen har vært veldig positiv. Fra vi satte ut traktoreggene i dag tidlig og under gjennomføringen av traktorkollonnekjøringen har vi stort sett bare møtte støtte fra folk rundt oss. Det tar vi som et godt tegn på at folk skjønner hvilken situasjon vi bønder er i og at det trengs bedre vilkår for å sikre trygg og god mat fra Norge også i framtida.

Under følger noen bilder fra kollonnekjøringen;

Støtter felling innenfor ulvesona

Rovviltnemndene i Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold går inn for å ta ut tre revirer innenfor ulvesona under vinterens lisensjakt. – Nemndene tar ansvar og følger opp Stortingets politikk, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i styret i Norges Bondelag.

Kornet tørker bort på Romerike.

For seint for kornet

Årets kornavling kan bli om lag halvparten av det normale, mens mye av graset fortsatt kan berges.

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
20
Juni

Generalforsamling i BS

Landbrukets hus
Onsdag
20
Juni

Styremøte i Norges Bondelag

Landbrukets hus
Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek

Våre samarbeidspartnere