Kritiske til Helgesens ulveforslag

Av Elisabeth Sæther,
  • Tips en venn om denne siden

Foto: Statens Naturoppsyn

Onsdag 22. februar sendte Klima- og miljøminister Vidar Helgesen ut et forslag om å endre Naturmangfoldloven på høring. Mens ministeren hevder at endringen vil gi utvidet adgang til uttak av ulv ved lisensfelling mener Bondelaget at lovforslaget i realiteten vil kunne innsnevre dagens handlingsrom.

- Selv om vi isolert sett er tilhenger av å gi supplerende fellingsgrunnlag for ulv, så vil denne pakken som Vidar Helgesen legger fram trolig føre til det motsatte, sier Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag.
 

Bartnes viser til at hvis forslaget fra Klima- og miljødepartementet skulle bli vedtatt med tilhørende merknader så vil det gi nye forarbeider til Naturmangfoldloven og i realiteten bety en innsnevring av dagens handlingsrom.
 

Forslaget om lovendring ble sendt ut på høring med frist mandag 27. februar. I nettsaken på departementets sider sier Vidar Helgesen at han er trygg på at alle sider av saken vil bli drøftet. Bartnes deler ikke denne oppfatningen.
 

- Tilliten til klima- og miljøminister Helgesen er allerede tynnslitt og med en så parodisk kort høringsfrist må man jo spørre seg om Vidar Helgesen faktisk er interessert i å lytte, sier Bartnes. Særlig gjelder dette når man foreslår en lovendring før det har kommet tilbakemeldinger på hva som ligger i dagens regelverk. Departementet ba om dette i forrige uke og fristen for å gi innspill i denne saken er også 27. februar.
 

I pressemeldingen fra Klima- og miljødepartementet begrunnes den særdeles korte høringsfristen med at Stortinget har bedt regjeringen om å komme med en løsning i ulvesaken innen 10. mars.

Svein Olav Thomassen og Kristina Hegge

To nye fylkesledere i Bondelaget

På fylkesårsmøtene i 2018 ble Kristina Hegge valgt som ny leder av Oppland Bondelag og Svein Olav Thommasen valgt som ny leder av Troms Bondelag.

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Dette skjer i Norges Bondelag

Torsdag
19
April

Styremøte

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte i BS (telefonstyremøte)

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere