Kritisk for norsk kornproduksjon

Av Per Ole Ranberg,
  • Tips en venn om denne siden

Kornproduksjonen i Norges kornkammer vil om 10 år være mellom 80 og 100 prosent av dagens nivå. Noe må gjøres.

Illustrasjonsfoto: Svein Skøien.60 prosent av kornproduksjonen i Norge skjer i Viken; i fylkene Akerhus og Oslo, Østfold, Vestfold, Buskerud og Telemark.

Trenden må snus

-Den fallende trenden må snus, og produksjonen må tilbake til et nivå som gir en selvforsyning på rundt 50 prosent. Produksjonen må øke derfra for å svare på økt forbruk som følge av endrede matvaner og befolkningsvekst, heter det i et notat Landbrukets Utredningskontor har utarbeidet.

Produksjonen må øke en prosent hvert år - minst

Den nye Stortingsmeldingen om mat- og landbrukspolitikk, Velkommen til bords, skisserer et mål om å opprettholde dagens norske selvforsyning på 50 prosent (2009). Det krever en økning i produksjonen fra dagensnivå og framover med ytterligere vekst på en prosent årlig i matvareproduksjonen. - Dette målet er et minimum for å opprettholde dagens selvforsyningsgrad i årene som kommer, befolkningsveksten tatt i betraktning, heter det.

Bruksavgangen største årsak

Den viktigste faktoren i nedgangen er forventet reduksjon i kornarealet - som følge av bruksavgang. - Det er bruksavgangen som må motvirkes for å snu trenden, slår LU fast.

Om 6-7 år er importen større en nasjonal kornproduksjon

I notatet er det laget to framskrivinger, den mest "moderate er beskrevet over og går 10 år fram i tid. Da blir de svært dårlige avlingene de siste åra "tatt hensyn til", slik at forventet kornproduksjon om 10 år vil være mellom 80 prosent og 100 prosent av dagens nivå. Likevel øker differansen mellom norsk produksjon og forventet forbruksvekst, år for år. - Dette vil trolig dekkes av økt import. Dersom denne framskrivingen slår til, vil importen dobles ram mot 2025, og vil bli større enn nasjonal produksjon rundt 2018/2019, mener LU.

Bondelagets temaside planteproduksjon

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Hjørundfjorden

Har utreda driftsvansketilskudd

Ei partsammensatt arbeidsgruppa har utreda hva som skal til for å innføre et driftsvansketilskudd, og hvilken funksjon det kan ha. I dag ble rapporten fra arbeidet lagt fram.

Illustrasjonsbilde ostedisk

Matkastelov feil løsning

- Bra initiativ, men feil løsning for å hindre matsvinn, sier lederen i Norges Bondelag til forslaget om egen matkastelov.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
21
Mars

Representantskapsmøte

Thon Hotell Opera
Torsdag
19
April

Styremøte

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte i BS (telefonstyremøte)

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere