Kritisk for norsk kornproduksjon

Av Per Ole Ranberg,
  • Tips en venn om denne siden

Kornproduksjonen i Norges kornkammer vil om 10 år være mellom 80 og 100 prosent av dagens nivå. Noe må gjøres.

Illustrasjonsfoto: Svein Skøien.60 prosent av kornproduksjonen i Norge skjer i Viken; i fylkene Akerhus og Oslo, Østfold, Vestfold, Buskerud og Telemark.

Trenden må snus

-Den fallende trenden må snus, og produksjonen må tilbake til et nivå som gir en selvforsyning på rundt 50 prosent. Produksjonen må øke derfra for å svare på økt forbruk som følge av endrede matvaner og befolkningsvekst, heter det i et notat Landbrukets Utredningskontor har utarbeidet.

Produksjonen må øke en prosent hvert år - minst

Den nye Stortingsmeldingen om mat- og landbrukspolitikk, Velkommen til bords, skisserer et mål om å opprettholde dagens norske selvforsyning på 50 prosent (2009). Det krever en økning i produksjonen fra dagensnivå og framover med ytterligere vekst på en prosent årlig i matvareproduksjonen. - Dette målet er et minimum for å opprettholde dagens selvforsyningsgrad i årene som kommer, befolkningsveksten tatt i betraktning, heter det.

Bruksavgangen største årsak

Den viktigste faktoren i nedgangen er forventet reduksjon i kornarealet - som følge av bruksavgang. - Det er bruksavgangen som må motvirkes for å snu trenden, slår LU fast.

Om 6-7 år er importen større en nasjonal kornproduksjon

I notatet er det laget to framskrivinger, den mest "moderate er beskrevet over og går 10 år fram i tid. Da blir de svært dårlige avlingene de siste åra "tatt hensyn til", slik at forventet kornproduksjon om 10 år vil være mellom 80 prosent og 100 prosent av dagens nivå. Likevel øker differansen mellom norsk produksjon og forventet forbruksvekst, år for år. - Dette vil trolig dekkes av økt import. Dersom denne framskrivingen slår til, vil importen dobles ram mot 2025, og vil bli større enn nasjonal produksjon rundt 2018/2019, mener LU.

Bondelagets temaside planteproduksjon

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Askeladdvinner Fredrik Bye sammen med Knut Nordmo og Lars Petter Bartnes.

Gründerpris til landbruksfilmskaper

Årets vinner av Askeladdprisen er en gründer som lever av å vise fram landbruket. For Fredrik Bye ble filmen han laget av det lokale maskinlaget startskuddet for å få film- og bildeproduksjon som levebrød.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
20
Juni

Generalforsamling i BS

Landbrukets hus
Onsdag
20
Juni

Styremøte i Norges Bondelag

Landbrukets hus
Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek

Våre samarbeidspartnere